macOS High Sierra

Przechodzenie bezpośrednio do określonego folderu

 • Kliknij w menu Idź na pasku menu w Finderze, a następnie wybierz jedno z poniższych poleceń:

  • Folder obejmujący: Wybierz tę opcję, aby otworzyć folder nadrzędny bieżącego okna. Na przykład, jeśli jesteś w folderze Pobrane rzeczy, spowoduje to otworzenie Twojego folderu domowego.

  • Ostatnie, Dokumenty lub inne foldery na liście: Wybierz folder z listy.

  • Biblioteka: Naciśnij i przytrzymaj klawisz Option, a następnie wybierz Biblioteka.

  • Ostatnie foldery: Wybierz folder z podmenu. To podmenu zawiera do 10 ostatnio otwieranych folderów.

  • Idź do folderu: Wpisz ścieżkę dostępu do folderu (na przykład /Biblioteki/Fonts/ lub ~/Obrazki), a następnie kliknij w Idź.

   Ukośnik na samym początku ścieżki dostępu oznacza, że zaczynamy od najwyższego poziomu struktury folderów. Ukośnik na końcu ścieżki wskazuje, że prowadzi ona do folderu, a nie do pliku.

   Znak tyldy (~) oznacza folder domowy. Większość osobistych folderów (Dokumenty, Muzyka, Obrazki…) znajduje się w folderze domowym użytkownika.

   W przypadku problemów z otwarciem folderu warto upewnić się, że jego nazwa oraz ścieżka dostępu wpisane są prawidłowo, łącznie z ukośnikami.

Zapytaj Siri. Powiedz na przykład: „Open the home folder”. Więcej informacji o Siri.