macOS High Sierra

Zwiększanie ilości miejsca na dysku

Istnieje kilka sposobów zwiększania ilości dostępnego miejsca na dysku. Możesz zmniejszyć ilość zajmowanego miejsca, usuwając duże lub nieużywane pliki, przenosząc pliki z Maca oraz kompresując pliki i foldery. Aby dowiedzieć się więcej o kompresowaniu plików, zobacz Kompresowanie lub dekompresowanie plików i folderów.

Aby dowiedzieć się, ile masz miejsca na dysku, wybierz polecenie menu Apple > Ten Mac, a następnie kliknij w Pamięć masowa.

Aby dowiedzieć się więcej o zwalnianiu miejsca dyskowego, zobacz Optymalizowanie pamięci masowej na Macu.

Usuń pliki, foldery lub aplikacje

Możesz także sprawdzić inne używane aplikacje, aby dowiedzieć się, czy można z nich usunąć pliki lub je skompresować.

Usuń pobrane pliki

Rzeczy, które pobierasz z Internetu, przechowywane są w folderze Pobrane rzeczy. Jeśli masz wiele niepotrzebnych pobranych rzeczy, usuń je. Warto usuwać niepotrzebne rzeczy, aby zwalniać miejsce na dysku.

  1. Kliknij w Pobrane rzeczy na pasku bocznym Findera. Możesz także kliknąć i przytrzymać stos Pobrane rzeczy w Docku, a następnie wybrać Otwórz w Finderze.

  2. Przeciągnij niepotrzebne rzeczy do Kosza, a następnie wybierz polecenie menu Finder > Opróżnij Kosz.

Znajdź pliki, które zajmują dużo miejsca

Możesz znaleźć największe pliki, a następnie skompresować je lub przenieść na inny dysk.

  1. Wybierz w Finderze polecenie menu Idź > Folder domowy lub naciśnij klawisze Shift-Command-H.

  2. Wybierz polecenie menu Plik > Znajdź lub naciśnij Command-F.

  3. Kliknij w menu podręczne Rodzaj, a następnie wybierz Inne.

  4. Na liście pod etykietą Wybierz atrybut wyszukiwania zaznacz pole wyboru Wielkość pliku. Sprawdź, czy inne pola wyboru nie są zaznaczone, następnie kliknij w OK.

  5. Kliknij w menu podręczne „równa się”, a następnie wybierz „jest większe niż”. Kliknij w menu podręczne KB, a następnie wybierz MB.

  6. Wprowadź minimalną wielkość pliku. Na początek może być to 100 MB. Możesz zmieniać tę wartość, aby zobaczyć więcej lub mniej plików.

    Wyszukiwanie rozpocznie się od razu po wprowadzeniu wielkości pliku. Pojawienie się wszystkich wyników może zająć chwilę.

Zapytaj Siri. Powiedz na przykład: „Show me files larger than 1 GB”. Więcej informacji o Siri.

Przenieś pliki na inny dysk

Po skopiowaniu plików na dysk zewnętrzny lub płytę usuń je z Maca.