macOS High Sierra

Zmienianie sposobu działania gładzika

Jeśli używasz gładzika, istnieje kilka sposobów zmiany sposobu jego działania i reagowania. Na przykład, możesz dostosowywać szybkość przemieszczania wskaźnika podczas przesuwania palca po gładziku, a także dostosować sposób działania gestów.

Dostępne opcje zależą od używanego modelu Maca. np. przerzucanie stron trzema palcami działa tylko na niektórych komputerach.

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Gładzik.

  Otwórz preferencje gładzika

 2. Dostosuj opcje dotyczące klikania i wskazywania (zależnie od modelu Maca, widoczne mogą być tylko niektóre z nich):

  • Wyszukiwanie i detektory danych: Zaznacz tę opcję, aby szybko sprawdzać wyrazy w słowniku lub wykonywać czynności dla niektórych typów danych (np. dat czy adresów), a następnie zaznacz Kliknij mocno jednym palcem lub Stuknij trzema palcami.

  • Dodatkowe kliknięcie: Zaznacz to pole wyboru, a następnie wybierz Kliknij dwoma palcami, Kliknij w prawym dolnym rogu lub Kliknij w lewym dolnym rogu, aby określić sposób dodatkowego klikania (z klawiszem Control).

  • Klikanie stuknięciem: Gdy zaznaczysz to pole wyboru, stukanie w gładzik jednym palcem będzie traktowane tak samo, jak klikanie.

  • Szukaj: Zaznacz to pole wyboru, aby stuknięcie trzema palcami w dowolne słowo powodowało wyświetlenie jego definicji z aplikacji Słownik.

  • Szybkość śledzenia ruchów: Przeciągnij suwak, aby ustawić szybkość przemieszczania wskaźnika po ekranie.

  • Ciche klikanie: Zaznacz to pole wyboru, aby wyłączyć dźwięk klikania na gładziku Force Touch.

  • Kliknięcie mocne i odpowiedzi haptyczne: Na gładziku Force Touch możesz kliknąć mocno w daną rzecz, aby wykonać określoną czynność. (Aby kliknąć mocno, naciśnij mocniej, aż poczujesz głębsze kliknięcie). Na przykład, kliknij mocno plik w Finderze, aby pokazać go w oknie Szybki podgląd. Gdy to pole wyboru jest zaznaczone, możesz wyczuwać odpowiedzi urządzenia zmysłem dotyku podczas wyrównywania obiektów w niektórych aplikacjach (na przykład w Podglądzie).

 3. Dostosuj opcje dotyczące przewijania i powiększania (zależnie od modelu Maca, widoczne mogą być tylko niektóre z nich):

  • Kierunek przewijania: Naturalny: Zaznacz to pole wyboru, aby zawartość okien przewijana była w tym samym kierunku, w którym poruszasz palcami po gładziku.

  • Zmniejsz lub powiększ: Zaznacz to pole wyboru, aby powiększać rozsuwaniem palców i pomniejszać zsuwaniem palców.

  • Powiększanie inteligentne: Zaznacz to pole wyboru, aby dwukrotne stuknięcie dwoma palcami powodowało przybliżanie lub oddalanie zawartości.

  • Obracanie: Zaznacz to pole wyboru, aby obracać rzeczy na ekranie przy użyciu dwóch palców.

 4. Zaznacz inne gesty (zależnie od modelu Maca, widoczne mogą być tylko niektóre z nich):

  • Zmieniaj strony, przesuwając: Zaznacz to pole wyboru, a następnie wybierz Przewiń w lewo/prawo dwoma palcami, Przesuń w lewo/prawo trzema palcami, Przesuń dwoma lub trzema palcami, aby wybrać sposób poruszania się między stronami dokumentu.

  • Zm. progr. pełnoekr., przesuwając: Zaznacz to pole wyboru, a następnie wybierz Przesuń w lewo/prawo trzema palcami lub Przesuń w lewo/prawo czterema palcami, aby wybrać sposób przełączania aplikacji na pełnym ekranie.

  • Centrum powiadomień: Zaznacz to pole wyboru, aby przesuwanie z lewej w prawo po gładziku otwierało Centrum powiadomień.

  • Mission Control: Zaznacz to pole wyboru, a następnie wybierz Przesuń w górę trzema palcami lub Przesuń w górę czterema palcami, aby wybrać sposób przechodzenia do Mission Control.

  • Exposé aplikacji Zaznacz to pole wyboru, a następnie wybierz Przesuń w dół trzema palcami lub Przesuń w dół czterema palcami, aby używać Exposé.

  • Launchpad: Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlać Launchpad przez zsuwanie kciuka i trzech innych palców.

  • Pokaż Biurko: Zaznacz to pole wyboru, aby odsłaniać biurko komputera przez rozsuwanie kciuka i trzech innych palców.