macOS High Sierra

Preferencje ogólne

Za pomocą panelu Ogólne w oknie Preferencji systemowych możesz zmienić ogólny wygląd systemu macOS na swoim Macu, aby zwiększyć wygodę środowiska pracy, a także włączyć funkcję Continuity, jeśli jest dostępna.

Aby otworzyć te preferencje, wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Ogólne.

Otwórz preferencje ogólne

Wygląd

Wybierz żądany kolor przycisków, menu i okien.

Aby przyciemnić pasek menu i Docka, zaznacz Używaj ciemnego paska menu i Docka.

Aby pokazywać pasek menu tylko po przesunięciu wskaźnika na górę ekranu, zaznacz Automatycznie ukrywaj i pokazuj pasek menu.

Kolor podświetlenia

Wybierz żądany kolor podświetlonych lub zaznaczonych rzeczy.

Ikony na pasku bocznym

Wybierz, czy ikony na pasku bocznym Findera oraz pasku bocznym aplikacji Mail mają być małe, średnie czy duże.

Pokazuj paski przewijania

Paski przewijania wyświetlane są w oknie, gdy jego zawartość nie mieści się w bieżącym rozmiarze okna.

  • Automatycznie, dla myszy lub gładzika: Paski przewijania są pokazywane w zależności od używanej myszy lub gładzika.

    Jeśli Twoje urządzenie obsługuje gesty, paski przewijania są ukryte, aż rozpoczniesz przewijanie. Wtedy stają się widoczne.

  • Podczas przewijania: Ukrywanie pasków przewijania do momentu rozpoczęcia przewijania.

  • Zawsze: Paski przewijania są zawsze widoczne.

Kliknięcie w pasek przewijania

  • przenosi o jedną stronę: Kliknięcie w pasek przewija zawartość okna strona po stronie.

  • przenosi w kliknięte miejsce: Przewija zawartość okna w miejsce kliknięcia; na przykład, jeśli klikniesz w dolną część paska, przeniesiesz się do dołu dokumentu.

Aby podczas pracy tymczasowo zmienić sposób przewijania, kliknij w pasek przewijania, trzymając naciśnięty klawisz Option.

Domyślna przeglądarka Internetu

Wybierz przeglądarkę Internetu, której chcesz używać jako domyślnej. Gdy klikniesz w adres URL w wiadomości email lub wiadomości tekstowej, strona internetowa zostanie otworzona w domyślnej przeglądarce Internetu.

Aby poznać przeglądarkę Safari, zajrzyj do pomocy Safari.

Pytaj o zachowanie zmian, gdy zamykam dokumenty

Niezachowane zmiany są zachowywane automatycznie w momencie zamykania dokumentów. Jeśli chcesz, aby przed zachowaniem zmian wyświetlane było pytanie, zaznacz to pole wyboru.

Zamykaj okna, gdy zamykam aplikacje

Zaznacz, aby zamykać okna aplikacji podczas kończenia ich pracy. Okna nie będą automatycznie otwierane przy następnym otwieraniu danej aplikacji.

Ostatnie rzeczy

Lista ostatnio używanych rzeczy dostępna jest w menu Apple. Wybierz, ile rzeczy ma ona obejmować.

To ustawienie określa także liczbę ostatnich rzeczy, jakie są widoczne w menu aplikacji, na przykład w menu Plik > Otwórz ostatnie, dostępnym w aplikacji TextEdit.

Pozwalaj na Handoff między tym Makiem a urządzeniami iCloud

(dostępne na niektórych komputerach)

Jeśli Twój Mac obsługuje funkcję Handoff, zaznacz to pole wyboru, aby włączyć przekazywanie rzeczy między poszczególnymi urządzeniami (takimi jak Twój Mac, urządzenia z systemem iOS oraz Apple Watch), na których skonfigurowane jest konto iCloud. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Kontynuowanie od ostatniego miejsca przy użyciu funkcji Handoff.

Gdy to pole wyboru jest zaznaczone, możesz używać uniwersalnego schowka, aby kopiować i wklejać zawartość między swoimi urządzeniami.

Używaj wygładzania czcionek LCD, gdy jest dostępne

Wygładzanie powoduje rozmycie krawędzi w niektórych czcionkach.

Wygładzanie czcionek (tzw. antyaliasing) może sprawić, że bardzo małe czcionki będą trudniejsze do odczytania.

Jeśli chcesz powiększyć rzeczy widoczne na ekranie, zobacz Ułatwianie dostrzegania zawartości ekranu.