macOS High Sierra

Używanie kolorów w dokumentach

Większość aplikacji w systemie macOS pozwala na używanie okna kolorów (lub widżetów kolorów na pasku Touch Bar) w celu zmieniania koloru tekstu i innych obiektów w dokumentach. Możesz także przypisywać profile kolorów do dokumentów, aby zapewnić zgodność kolorów widocznych na ekranie z kolorami otrzymywanymi na wydruku lub wyświetlanymi na innych komputerach.

Okno kolorów zawierające na pasku narzędzi przyciski Suwaki kolorów, Palety kolorów, Palety obrazków i Ołówki oraz Koło kolorów.
  1. Przejdź do dokumentu i otwórz okno kolorów, wybierając polecenie menu Format > Pokaż kolory (lub Format > Czcionka > Pokaż kolory).

    Niektóre aplikacje pozwalają na otwieranie okna kolorów kliknięciem w odpowiedni przycisk, znajdujący się na pasku narzędzi lub w panelu ustawień.

  2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

    • Wybieranie koloru zaznaczonego tekstu lub obiektów: Kliknij w znajdujący się u góry okna przycisk koła kolorów, suwaków, palety, obrazka lub ołówków, a następnie kliknij w kolor. Możesz dokładnie określić kolor, używając suwaków lub wprowadzając wartości.

    • Zachowywanie kolorów w celu ponownego użycia: Przeciągnij kolor z pola koloru po lewej stronie (na dole okna) do pustego pola po prawej. Aby usunąć kolor, przeciągnij puste (białe) pole z pola koloru do koloru, który chcesz usunąć. Jeśli potrzebujesz więcej kolorów, zwiększ rozmiar okna kolorów.

    • Przypisywanie profilu kolorów: Kliknij w przycisk suwaków kolorów, a następnie wybierz suwak z menu podręcznego (np. Suwaki CMYK). Jeśli to konieczne, skoryguj kolory, używając suwaków lub wprowadzając wartości liczbowe. Następnie kliknij w przycisk ustawień profilu kolorów obok menu podręcznego, aby wybrać profil.

Jeśli po przypisaniu profilu kolory w dokumencie nie wyglądają prawidłowo, być może używana aplikacja nie obsługuje profili kolorów. Spróbuj przypisać wersję uniwersalną profilu.

Możesz utworzyć własny profil kolorów przy użyciu aplikacji Narzędzie ColorSync.

Otwórz Narzędzie ColorSync