macOS High Sierra

Jeśli w preferencjach sieci brakuje Wi-Fi

Jeśli komputer obsługuje połączenia bezprzewodowe, a mimo to w preferencjach sieci nie ma pozycji Wi‑Fi, być może usługa ta nie została skonfigurowana.

  1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Sieć.

    Otwórz preferencje sieci

  2. Kliknij w przycisk dodawania  na dole listy.

  3. Kliknij w menu podręczne Interfejs, a następnie wybierz Wi-Fi.

  4. Wprowadź nazwę usługi, a następnie kliknij w Utwórz.

    Domyślnie usługa ta nosi nazwę Wi‑Fi, możesz jednak wpisać dowolną inną nazwę.

  5. Wprowadź ustawienia usługi Wi-Fi, takie jak nazwa sieci, a następnie kliknij w Zaawansowane, aby ustawić inne opcje.

  6. Aby wybrać, która z wielu aktywnych usług ma być używana jako pierwsza, kliknij w menu podręczne czynności , wybierz Ustaw kolejność usług, a następnie przeciągnij usługi sieciowe na liście, aby zmienić ich kolejność.