macOS High Sierra

Łączenie z Internetem za pomocą Wi‑Fi

Jeśli znajdujesz się w zasięgu sieci Wi‑Fi, możesz spróbować się z nią połączyć.

  • Przyłączanie się do sieci publicznej: Kliknij w ikonę Wi-Fi na pasku menu, a następnie wybierz sieć, do której chcesz się przyłączyć.

    Jeśli sieć Wi‑Fi jest zabezpieczona hasłem, musisz je podać przed przyłączeniem.

  • Przyłączanie się do sieci ukrytej: Kliknij w ikonę Wi-Fi na pasku menu, a następnie wybierz Przyłącz się do innej sieci.

    Aby przyłączyć się do sieci ukrytej, musisz znać jej nazwę, rodzaj zabezpieczeń oraz hasło.

Jeśli na pasku menu nie widać ikony Wi‑Fi wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Sieć, zaznacz Wi‑Fi, a następnie zaznacz Pokazuj status Wi‑Fi na pasku menu.

Jeśli masz połączenie ze stacją bazową AirPort lub AirPort Time Capsule, ale nie możesz połączyć się z Internetem, użyj Narzędzia AirPort, aby skonfigurować urządzenie bezprzewodowe do łączenia się z Internetem.

Otwórz Narzędzie AirPort