macOS High Sierra

Tworzenie lokalizacji sieciowych i zarządzanie nimi

Lokalizacja sieciowa to grupa ustawień związanych z określonym portem sieciowym (na przykład portem Ethernet, portem modemu lub portem sieci bezprzewodowej). Menu podręczne Lokalizacja, znajdujące się w preferencjach sieci, pozwala na zachowywanie i szybkie przełączanie różnych lokalizacji sieciowych.

Mac używa domyślnie lokalizacji o nazwie Automatycznie, która zawiera automatyczne ustawienia dowolnych wykrytych portów sieciowych. Port sieciowy, inaczej nazywany interfejsem sieciowym, to sposób, w jaki komputer łączy się z Internetem lub siecią – na przykład modem, Ethernet lub Wi-Fi.

W wielu przypadkach możesz po prostu używać domyślnej, automatycznej lokalizacji sieciowej, bez konieczności tworzenia dodatkowych lokalizacji. Na przykład, jeśli używasz komputera przenośnego łączącego się z siecią Wi-Fi w pracy i w domu, możesz używać automatycznej lokalizacji sieciowej, a Mac będzie używał odpowiednich ustawień dla obu tych miejsc.

Utworzenie osobnych lokalizacji sieciowych jest konieczne, jeśli musisz używać tego samego interfejsu sieciowego z różnymi ustawieniami. Na przykład, jeśli w pracy używasz ręcznie konfigurowanego portu Ethernet, a w domu używasz DHCP, musisz przełączać lokalizacje sieciowe.

Otwórz preferencje sieci

Tworzenie lokalizacji sieciowej

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Sieć.

  Otwórz preferencje sieci

 2. Kliknij w menu podręczne Lokalizacja, wybierz Edycja lokalizacji, a następnie kliknij w przycisk dodawania .

 3. Wprowadź nazwę lokalizacji, a następnie kliknij w Gotowe.

 4. Wprowadź ustawienia każdego portu sieciowego, którego chcesz używać w danej lokalizacji.

 5. Kliknij w Zastosuj.

Przełączanie na inną lokalizację sieciową

Wykonaj następujące czynności:

 • Przełączanie lokalizacji sieciowych przy użyciu menu Apple: Wybierz polecenie menu Apple > Lokalizacja, a następnie wybierz lokalizację, której chcesz używać.

  Polecenie Lokalizacja pojawia się tylko wtedy, gdy utworzone zostały dodatkowe lokalizacje sieciowe.

 • Przełączanie lokalizacji sieciowych przy użyciu preferencji sieci: Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Sieć, kliknij w menu podręczne Lokalizacja, wybierz lokalizację, a następnie kliknij w Zastosuj.

  Otwórz preferencje sieci

Usuwanie lokalizacji sieciowej

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Sieć.

  Otwórz preferencje sieci

 2. Kliknij w menu podręczne Lokalizacja, wybierz Edycja lokalizacji, a następnie zaznacz lokalizację, którą chcesz usunąć.

 3. Kliknij w przycisk usuwania , kliknij w Gotowe, a następnie kliknij w Zastosuj.

Zmienianie nazwy lokalizacji sieciowej

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Sieć.

  Otwórz preferencje sieci

 2. Kliknij w menu podręczne Lokalizacja, a następnie wybierz Edycja lokalizacji.

 3. Kliknij dwukrotnie w nazwę lokalizacji sieciowej, którą chcesz zmienić.

 4. Wprowadź nową nazwę, kliknij w Gotowe, a następnie kliknij w Zastosuj.

Kopiowanie lokalizacji sieciowej

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Sieć.

  Otwórz preferencje sieci

 2. Kliknij w menu podręczne Lokalizacja, wybierz Edycja lokalizacji, a następnie zaznacz lokalizację, którą chcesz skopiować.

 3. Kliknij w menu podręczne czynności , a następnie wybierz Powiel lokalizację.

 4. Wprowadź nazwę lokalizacji, kliknij w Gotowe, a następnie kliknij w Zastosuj.