macOS High Sierra

Dodawanie podpowiedzi do hasła

Podpowiedź do hasła może pomóc je sobie przypomnieć. Podpowiedź wyświetlana jest po trzykrotnym wprowadzeniu nieprawidłowego hasła pod rząd lub po kliknięciu w znak zapytania w polu hasła w oknie logowania.

Dodawanie lub zmienianie podpowiedzi do swojego hasła

Aby dodać lub zmienić podpowiedź do hasła, zmień swoje hasło.

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Użytkownicy i grupy.

  Otwórz preferencje użytkowników i grup

 2. Kliknij w Zmień hasło.

 3. Wprowadź swoje bieżące hasło w polu Stare hasło, wprowadź nowe hasło i jego potwierdzenie, a następnie wprowadź podpowiedź do hasła. Aby użyć Asystenta hasła, kliknij w przycisk z ikoną klucza , znajdujący się obok pola Hasło. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Porady pozwalające tworzyć bezpieczne hasła.

 4. Kliknij w Zmień hasło.

Dodawanie lub zmienianie podpowiedzi do hasła innego użytkownika

Administrator może dodać podpowiedź lub wyzerować hasło innych użytkowników.

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Użytkownicy i grupy.

  Otwórz preferencje użytkowników i grup

 2. Kliknij w ikonę kłódki , aby ją odblokować, a następnie wprowadź nazwę administratora i hasło.

 3. Zaznacz użytkownika, a następnie kliknij w Wyzeruj hasło. Aby użyć Asystenta hasła, kliknij w przycisk z ikoną klucza , znajdujący się obok pola Hasło. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Porady pozwalające tworzyć bezpieczne hasła.

  Jeśli na Macu zalogowani są inni użytkownicy, nie możesz ich zaznaczyć.

 4. Wprowadź nowe hasło i jego potwierdzenie, wprowadź podpowiedź do hasła, a następnie kliknij w Zmień hasło.