macOS High Sierra

Jeśli po uruchomieniu Maca nie widać okna logowania

Jeśli Mac uruchamia się bez wyświetlania okna logowania, oznacza to, że włączone jest automatyczne logowanie wybranego użytkownika (z pominięciem ekranu logowania).

Ważne: Automatyczne logowanie pozwala każdemu uzyskać dostęp do Maca przez ponowne uruchomienie go. Jeśli włączysz automatyczne logowanie, upewnij się, że automatycznie logowany użytkownik nie ma uprawnień administratora. Gdy włączona jest funkcja FileVault, automatyczne logowanie nie jest dostępne.

Jeśli z jednego Maca korzysta kilka osób, najlepiej jest dodać osobne konto użytkownika dla każdej z nich i wyłączyć automatyczne logowanie. Utworzenie osobnych kont użytkowników chroni dane i ustawienia każdego użytkownika.

  1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Użytkownicy i grupy, a następnie kliknij w Opcje logowania.

    Otwórz panel Opcje logowania w preferencjach użytkowników i grup

  2. Kliknij w ikonę kłódki , aby ją odblokować, a następnie wprowadź nazwę administratora i hasło.

  3. Kliknij w menu podręczne Automatyczne logowanie, a następnie wybierz Wyłączone.

Po następnym uruchomieniu Maca na ekranie pojawi się okno logowania. W celu zalogowania się trzeba będzie podać nazwę użytkownika i hasło.