macOS High Sierra

Zachowywanie dokumentu w formacie PostScript

Możesz zachować dowolny dokument jako plik PostScript (PostScript Level 2 w formacie ASCII).

  1. Otwórz dokument.

  2. Wybierz polecenie menu Plik > Drukuj.

  3. Kliknij w menu podręczne PDF, a następnie wybierz Zachowaj jako PostScript.

Pliki w formacie PostScript można otwierać i wyświetlać przy użyciu aplikacji Podgląd.

Otwórz Podgląd