macOS High Sierra

Zmienianie nazw plików, folderów i dysków

Możesz zmieniać nazwy większości plików, folderów oraz dysków, w tym dysku wewnętrznego (jego domyślna nazwa to Macintosh HD). Jeśli zmienisz nazwę dysku twardego, w sieci będzie on widoczny nadal pod swoja oryginalną nazwą.

Zmienianie nazwy jednej rzeczy

 1. Zaznacz daną rzecz w oknie Findera lub na biurku, a następnie naciśnij Return. Możesz także kliknąć mocno w nazwę danej rzeczy.

 2. Wprowadź nową nazwę.

  Możesz używać liczb i większości symboli. Niedopuszczalne jest jednak użycie dwukropka (:) oraz rozpoczynanie nazw od kropki (.). Niektóre aplikacje nie pozwalają na używanie w nazwach ukośnika (/).

 3. Naciśnij Return.

Zmienianie nazw wielu rzeczy

 1. Zaznacz rzeczy w oknie Findera lub na biurku, a następnie kliknij z naciśniętym klawiszem Control w dowolną z nich.

 2. Z menu podręcznego wybierz Zmień nazwę rzeczy.

 3. Użyj menu podręcznego znajdującego się pod etykietą Zmień nazwy rzeczy Findera, aby zastąpić tekst w nazwach, dodać tekst do nazw lub zmienić format nazw.

  • Zastąp tekst: Wprowadź w polu Znajdź tekst, który chcesz usunąć, a następnie w polu Zastąp wprowadź tekst, który chcesz dodać.

  • Dodaj tekst: Wprowadź tekst, który chcesz dodać, a następnie wybierz, czy ma on zostać dodany po bieżącej nazwie, czy przed bieżącą nazwą.

  • Format: Wybierz format nazwy plików, a następnie wybierz, czy indeks, licznik lub data mają znaleźć się przed nazwą, czy po nazwie. Wprowadź nazwę w polu Format własny, a następnie wprowadź numer, od którego chcesz zacząć.

 4. Kliknij w Zmień nazwę.

Istnieją rzeczy, których nazw nie należy zmieniać:

 • Foldery aplikacji oraz rzeczy, które dołączone są do systemu (na przykład folder Biblioteki). Jeśli po zmianie nazwy rzeczy pojawią się problemy, należy wrócić do poprzedniej nazwy. Gdy to nie pomoże, trzeba ponownie zainstalować aplikację.

 • Rozszerzenia nazw plików, czyli litery lub słowa umieszczone po kropce na końcu niektórych nazw (np. .jpg). Jeśli zmienisz rozszerzenie, mogą pojawić się kłopoty z otwarciem go w aplikacji, której użyto do jego utworzenia.

 • Twój folder domowy — folder noszący Twoje imię.