macOS High Sierra

Łączenie z udostępnianymi komputerami i serwerami w sieci

Możesz łączyć się z udostępnianymi komputerami i serwerami plików w swojej sieci, w tym z komputerami Mac i Windows z włączonym udostępnianiem plików, a także z serwerami używającymi protokołów AFP, SMB/CIF, NFS oraz FTP.

Uwaga: Do nawiązania połączenia niezbędna jest nazwa komputera lub jego adres sieciowy. Jeśli udostępniany komputer to Mac z włączonym udostępnianiem plików, informację tę można bardzo łatwo znaleźć. Otwórz preferencje udostępniania na udostępnianym Macu (wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe i kliknij w Udostępnianie), a następnie zaznacz Udostępnianie plików. Adres widoczny jest poniżej etykiety Udostępnianie plików: włączone. Wygląda podobnie do: smb://17.212.167.33/.

Otwórz preferencje udostępniania

Łączenie z komputerem lub serwerem przez przeglądanie

 1. Otwórz okno Findera i poszukaj nazwy udostępnianego komputera na pasku bocznym Findera (pod etykietą Udostępniane). Wyświetlenie wszystkich udostępnianych komputerów może wymagać kliknięcia we Wszystkie.

  Jeśli pod etykietą Udostępniane na pasku bocznym nie widać żadnego udostępnianego komputera, umieść wskaźnik nad etykietą Udostępniane i kliknij w Pokaż.

 2. Gdy znajdziesz właściwy komputer lub serwer, kliknij w niego dwukrotnie, a następnie kliknij w Połącz jako.

  Jeśli łączysz się z Makiem, na którym włączone jest współdzielenie ekranu, i masz odpowiednie uprawnienia dostępu, możesz także kliknąć w przycisk Pokaż ekran.

 3. Wybierz sposób, w jaki chcesz połączyć się z danym Makiem:

  • Gość: Możesz połączyć się jako gość, jeśli udostępniany komputer na to pozwala.

  • Zarejestrowany użytkownik: Łączenie z drugim Makiem przy użyciu odpowiedniej nazwy użytkownika i hasła. Jeśli zdalny Mac dopuszcza tylko wybranych użytkowników, upewnij się, że korzystasz z nazwy użytkownika znajdującej się na liście dopuszczonych.

  • Używając Apple ID: Łączenie z drugim Makiem przy użyciu Apple ID. Ten Apple ID musi być ustawiony w preferencjach użytkowników i grup zarówno na Twoim Macu, jak i na drugim Macu.

 4. Jeśli to konieczne, podaj nazwę użytkownika i hasło dostępu, a następnie wybierz woluminy lub udostępniane foldery, z których chcesz korzystać.

  W niektórych przypadkach potrzebna jest nazwa obszaru sieciowego lub grupy roboczej udostępnianego komputera. Jeśli którejkolwiek z tych informacji brakuje, skontaktuj się z właścicielem komputera lub administratorem sieci.

  Wskazówka: Jeśli chcesz ułatwić ponowne łączenie z tym samym komputerem, zaznacz pole wyboru Pamiętaj to hasło w moim pęku kluczy, aby dodać wprowadzoną nazwę i hasło do swojego pęku kluczy.

Łączenie z komputerem lub serwerem przez podanie jego adresu

 1. Wybierz w Finderze polecenie menu Idź > Połącz z serwerem.

 2. Wpisz adres sieciowy komputera lub serwera w polu Adres serwera.

  Aby poznać właściwy format adresów sieciowych, zobacz Formaty adresów sieciowych udostępnianych komputerów i serwerów.

 3. Kliknij w Połącz.

 4. Wybierz sposób, w jaki chcesz połączyć się z danym Makiem:

  • Gość: Możesz połączyć się jako gość, jeśli udostępniany komputer na to pozwala.

  • Zarejestrowany użytkownik: Łączenie z drugim Makiem przy użyciu odpowiedniej nazwy użytkownika i hasła. Jeśli zdalny Mac dopuszcza tylko wybranych użytkowników, upewnij się, że korzystasz z nazwy użytkownika znajdującej się na liście dopuszczonych.

  • Używając Apple ID: Łączenie z drugim Makiem przy użyciu Apple ID. Ten Apple ID musi być ustawiony w preferencjach użytkowników i grup zarówno na Twoim Macu, jak i na drugim Macu.

 5. Jeśli to konieczne, podaj nazwę użytkownika i hasło dostępu, a następnie wybierz woluminy lub udostępniane foldery, z których chcesz korzystać.

  Jeśli chcesz ułatwić ponowne łączenie z tym samym komputerem, zaznacz pole wyboru Pamiętaj to hasło w moim pęku kluczy, aby dodać wprowadzoną nazwę i hasło do swojego pęku kluczy.

Ponowne łączenie z ostatnio używanymi serwerami

Oto kilka sposobów łatwego ponownego łączenia z często używanymi udostępnianymi komputerami i serwerami:

 • Wybierz polecenie menu Apple > Ostatnie rzeczy, a następnie dokonaj wyboru z listy ostatnio używanych serwerów.

 • Wybierz w Finderze polecenie menu Idź > Połącz z serwerem, otwórz menu podręczne po prawej stronie pola adresu serwera, a następnie wybierz ostatnio używany serwer.

 • Dodaj udostępniane komputery, obszary sieciowe i grupy robocze do paska bocznego w oknie Findera. Zaznacz daną rzecz, a następnie wybierz polecenie menu Plik > Dodaj do paska bocznego. Możesz też nacisnąć Control-Command (⌘)-T.

 • Dodaj udostępniany komputer lub serwer do listy ulubionych. Wybierz polecenie menu Idź > Połącz z serwerem, wprowadź adres sieciowy, a następnie kliknij w przycisk dodawania .

Jeśli nie możesz znaleźć serwera lub udostępnianego komputera, być może jest on niedostępny lub nie masz uprawnień do nawiązania połączenia. Skontaktuj się z administratorem sieci lub właścicielem udostępnianego komputera.