macOS High Sierra

Zmienianie sposobu działania myszy

Możesz zwiększyć komfort pracy, dostosowując sposób działania myszy do swoich potrzeb.

  1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Mysz.

    Otwórz preferencje myszy

  2. Ustaw suwaki. Regulując suwaki próbuj poruszać i klikać myszą, aby na bieżąco sprawdzać skutek zmian.

    • Śledzenie: Zmienia szybkość przesuwania wskaźnika myszy.

    • Dwukrotne kliknięcie: Pozwala określić, jak szybko trzeba kliknąć dwa razy, aby Mac zinterpretował to jako dwukrotne kliknięcie.

    • Przewijanie (jeśli używasz myszy z rolką lub kulką): Dostosowuje szybkość przewijania przy użyciu myszy. Za pomocą kulki przewijania nie można przewijać menu ani suwaków w oknach dialogowych.

Jeśli używasz myszy Magic Mouse lub innego urządzenia z wieloma przyciskami, w oknie widoczne są dodatkowe opcje.

Jeśli masz kłopoty z używaniem myszy, możesz włączyć funkcję Klawisze myszy, a następnie używać klawiatury lub klawiszy numerycznych, aby poruszać wskaźnikiem myszy i klikać.

Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Dostępność, a następnie kliknij w Mysz i gładzik.

Otwórz panel Mysz i gładzik