macOS High Sierra

Zmienianie drukarki domyślnej lub nazwy i lokalizacji drukarki

Drukarka domyślna to ta, która wybrana jest po otwarciu okna Drukuj.

Jeśli w oknie Drukuj widoczny jest napis Nie wybrano drukarki, dodaj nową drukarkę. Pierwsza dodana drukarka staje się drukarką domyślną, możesz jednak zmienić drukarkę domyślną w dowolnym momencie.

Zmienianie drukarki domyślnej

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Drukarki i skanery.

  Otwórz preferencje drukarek i skanerów

 2. Kliknij w menu podręczne Domyślna drukarka, a następnie dokonaj wyboru.

  • Jeśli chcesz, aby domyślną drukarką była zawsze jedna i ta sama drukarka, wybierz ją z menu. Domyślna drukarka nie zmieni się po użyciu innej drukarki.

  • Jeśli chcesz, aby domyślną drukarką była ta, na której ostatnio wydrukowany został dokument, wybierz drukarka ostatnio używana. Komputer z systemem macOS pamięta, która drukarka była ostatnio używana w bieżącej lokalizacji sieciowej. Na przykład, ostatnio używana drukarka może być inna, zależnie od tego, czy jesteś w domu, czy w pracy.

Wskazówka: Aby szybko wybrać domyślną drukarkę, kliknij w daną drukarkę na liście drukarek w panelu Drukarki i skanery, trzymając naciśnięty klawisz Control, a następnie wybierz Ustaw domyślną drukarkę z menu podręcznego.

Zmienianie nazwy i lokalizacji drukarki

Drukarce można nadać nazwę i podać opis jej lokalizacji. Jeśli drukarka jest udostępniana w sieci, pozwoli to łatwej ją znaleźć innym użytkownikom. Informacje te wyświetlane są w preferencjach drukarek i skanerów.

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Drukarki i skanery.

  Otwórz preferencje drukarek i skanerów

 2. Zaznacz drukarkę na liście po lewej stronie okna.

 3. Kliknij w Opcje i materiały, a następnie kliknij w Ogólne.

 4. Wpisz nową nazwę i opis lokalizacji.

  • Nazwa: Wprowadź opisową nazwę tej drukarki (np. Kolorowa drukarka laserowa).

  • Lokalizacja: Wprowadź opis miejsca, w którym znajduje się drukarka (np. poza moim biurem).

Wskazówka: Aby szybko zmienić nazwę drukarki, kliknij w nią na liście drukarek w panelu Drukarki i skanery, trzymając naciśnięty klawisz Control, wybierz Zmień nazwę drukarki z menu podręcznego, wprowadź jej nazwę i lokalizację, a następnie kliknij w OK.