macOS High Sierra

Otwieranie folderów w nowych kartach lub nowych oknach Findera

Otworzenie folderu w Finderze zwykle powoduje zastąpienie widoku w bieżącym oknie widokiem przedstawiającym zawartość otworzonego folderu. Jeśli wolisz, możesz otworzyć folder w nowej karcie lub w nowym oknie.

Ustawianie sposobu otwierania wszystkich folderów

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Dock.

  Otwórz preferencje Docka

 2. Kliknij w menu podręczne „Preferuj karty, otwierając dokumenty”, a następnie wybierz:

  • Zawsze

  • Tylko na pełnym ekranie

  • Ręcznie

  Domyślnie dokumenty otwierane są w kartach tylko wtedy, gdy dana aplikacja wyświetlana jest na pełnym ekranie.

Możesz także wybrać, co ma się dziać po dwukrotnym kliknięciu w folder przy jednoczesnym trzymaniu naciśniętego klawisza Command. Wybierz w Finderze polecenie menu Finder > Preferencje, a następnie kliknij w Ogólne. Zaznacz pole wyboru Otwieraj foldery w kartach zamiast w nowych oknach, aby foldery otwierane były w kartach. Wyłącz zaznaczenie tego pola wyboru, aby foldery otwierane były w oknach.

Otwieranie pojedynczego folderu

 • Kliknij dwukrotnie w dany folder, trzymając naciśnięty klawisz Command.

  Folder zostanie otwarty w nowej karcie lub oknie, w zależności od ustawionych preferencji Findera.

  Wskazówka: Jeśli pasek narzędzi i pasek boczny Findera są ukryte, dwukrotne kliknięcie w folder (bez naciskania klawisza Command) zawsze otwiera go w nowym oknie.

Aby otworzyć nowe okno Findera bez otwierania określonego folderu, wybierz polecenie menu Plik > Nowe okno Findera lub naciśnij Command-N.

Praca z kartami

 • Jeśli wszystkie otwarte karty nie są widoczne, możesz je przewijać.

 • Gdy otwarte są co najmniej dwie karty, kliknij w przycisk dodawania , aby otworzyć nową kartę.

 • Aby zamknąć kartę, umieść wskaźnik nad tą kartą, a następnie kliknij w przycisk usuwania .