macOS High Sierra

Otwieranie aplikacji i dokumentów

Istnieją różne sposoby otwierania aplikacji i dokumentów.

Otwieranie aplikacji

 • Zapytaj Siri: Kliknij w ikonę Siri na pasku menu (lub użyj paska Touch Bar), a następnie powiedz coś, na przykład „Open Contacts”.

 • Z Docka: Kliknij w ikonę aplikacji w Docku.

 • Z Launchpada: Kliknij w ikonę Launchpada  w Docku (lub użyj Control Strip), a następnie kliknij w ikonę aplikacji.

 • Ze Spotlight: Kliknij w ikonę Spotlight na pasku menu, wprowadź nazwę aplikacji, a następnie naciśnij Return.

 • Z Findera: Kliknij w ikonę Findera w Docku, kliknij w Aplikacje na pasku bocznym Findera, a następnie kliknij dwukrotnie w ikonę aplikacji.

 • Z listy ostatnich rzeczy: Wybierz polecenie menu Apple > Ostatnie rzeczy, a następnie wybierz aplikację.

Otwieranie dokumentu

 • Zapytaj Siri: Kliknij w ikonę Siri  na pasku menu (lub użyj paska Touch Bar), a następnie powiedz coś, na przykład „Open my file kitchen remodel”.

 • Z aplikacji: Niektóre aplikacje po otwarciu wyświetlają okno dialogowe Otwórz. Jeśli nie widzisz okna dialogowego Otwórz, wybierz polecenie menu Plik > Otwórz. Znajdź dokument (konieczne może okazać się kliknięcie w ikonę paska bocznego , aby wyświetlić dodatkowe foldery), zaznacz go, a następnie kliknij w Otwórz.

  W niektórych aplikacjach można otwierać ostatnie dokumenty, wybierając polecenie menu Plik > Otwórz ostatnie, a następnie wybierając dokument.

 • Z biurka: Jeśli na biurku widać ikonę dokumentu, kliknij w nią dwukrotnie.

 • Ze Spotlight: Kliknij w ikonę Spotlight na pasku menu, wprowadź nazwę dokumentu, a następnie kliknij dwukrotnie w dany dokument.

 • Z Findera: Kliknij w ikonę Findera w Docku. Kliknij na pasku bocznym Findera w pozycję Ostatnie, iCloud Drive, Dokumenty lub w folder zawierający dokument, a następnie kliknij dwukrotnie w ikonę lub nazwę dokumentu.

 • Z listy ostatnich rzeczy: Wybierz polecenie menu Apple > Ostatnie rzeczy, a następnie wybierz dokument.

Uwaga: Aby otwierać dokumenty przechowywane na iCloud Drive, funkcja iCloud Drive musi być włączona. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Przechowywanie biurka i dokumentów na iCloud Drive.