macOS High Sierra

Zmienianie profilu kolorów monitora

W preferencjach monitorów można przełączać profile kolorów, w tym standardowe profile, takie jak Adobe RGB, Apple RGB i Cinema RGB, jak również własne profile ColorSync, utworzone podczas kalibrowania monitora. Jeśli masz więcej niż jeden monitor, możesz przypisać każdemu z nich inny profil kolorów.

Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich zainstalowanych na Macu profili kolorów (używanych przez podłączone aparaty, drukarki i monitory) dostępne są w Narzędziu ColorSync (w folderze Aplikacje > Narzędzia). Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Pomoc Narzędzia ColorSync.

  1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Monitory, a następnie w Kolor.

    Otwórz panel Kolor

  2. Zaznacz profil na liście po lewej.

    Jeśli masz więcej niż jeden monitor, przypisz profil kolorów przy użyciu panelu Kolor widocznego na odpowiednim monitorze.