macOS High Sierra

Udostępnianie plików przez Bluetooth

Jeśli Twój Mac jest połączony z urządzeniem obsługującym Bluetooth (takim jak telefon lub organizer) i masz odpowiednie uprawnienia, możesz wyświetlać zawartość folderu publicznego na tym urządzeniu, pobierać pliki z urządzenia oraz wysyłać pliki do niego.

Możesz również pozwolić urządzeniom Bluetooth na przeglądanie plików na Macu (w folderze Publiczne lub innym, wybranym folderze), a także na pobieranie plików oraz wysyłanie plików.

Przeglądanie lub pobieranie pliku z urządzenia lub komputera

 1. Kliknij w ikonę statusu Bluetooth na pasku menu i wybierz Przeglądaj pliki na urządzeniu.

  Jeśli nie widzisz ikony statusu Bluetooth, wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Bluetooth, a następnie zaznacz pole wyboru Pokaż Bluetooth na pasku menu.

  Otwórz preferencje Bluetooth

 2. Zaznacz urządzenie na liście, a następnie kliknij w Przeglądaj.

  Gdy przeglądasz zawartość innego Maca, domyślnym udostępnionym folderem jest folder Wspólne, znajdujący się w folderze Użytkownicy.

 3. Kliknij dwukrotnie w dany plik, aby go pobrać.

Wysyłanie pliku do urządzenia Bluetooth

 1. Kliknij w ikonę statusu Bluetooth na pasku menu i wybierz Wyślij plik do urządzenia.

  Jeśli nie widzisz ikony statusu Bluetooth, wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Bluetooth, a następnie zaznacz pole wyboru Pokaż Bluetooth na pasku menu.

  Otwórz preferencje Bluetooth

 2. Zaznacz plik, a następnie kliknij w Wyślij.

 3. Zaznacz urządzenie na liście, a następnie kliknij w Wyślij.

Jeśli nie można przeglądać lub wysyłać plików

 • Upewnij się, że urządzenie obsługuje Bluetooth, jest włączone i znajduje się w zasięgu (do 10 metrów).

 • Upewnij się, że komputer jest połączony z urządzeniem. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Bluetooth, a następnie sprawdź status urządzenia na liście.

 • Jeśli urządzenie jest połączone z Twoim Makiem, ale nadal nie możesz wysłać pliku, spróbuj rozłączyć to urządzenie, a następnie połączyć ponownie. Aby rozłączyć urządzenie, wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Bluetooth, zaznacz urządzenie, a następnie kliknij w przycisk usuwania. Aby ponownie połączyć się z tym urządzeniem, kliknij w Dodaj.

 • Upewnij się, że masz uprawnienia do wysyłania plików do urządzenia. Być może trzeba będzie podać hasło. Zapytaj właściciela urządzenia o szczegóły.

 • Upewnij się, że komputer lub urządzenie skonfigurowane jest do wysyłania i odbierania plików (zobacz instrukcje poniżej).

 • Upewnij się, że wiesz, który folder na komputerze lub urządzeniu jest udostępniany.

Konfigurowanie komputera do udostępniania plików

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Udostępnianie.

  Otwórz preferencje udostępniania

 2. Zaznacz pole wyboru Udostępnianie przez Bluetooth.

 3. Wybierz opcje.