macOS High Sierra

Ustawianie czasu usypiania i budzenia Maca

Możesz włączyć automatyczne usypianie Maca po określonym czasie braku aktywności. Możesz również tak skonfigurować Maca, aby był automatycznie usypiany i budzony w określonych godzinach.

Określanie ustawień usypiania i budzenia na Macu stacjonarnym

Uwaga: Zależnie od modelu Maca, niektóre z omówionych opcji mogą nie być dostępne.

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Oszczędzanie energii.

  Otwórz preferencje oszczędzania energii

 2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Ustawianie czasu oczekiwania komputera lub monitora przed uśpieniem: Przeciągnij suwaki Usypiaj komputer oraz Usypiaj monitor lub suwak Wyłącz monitor po.

  • Wyłączanie automatycznego usypiania Maca: Zaznacz „Nie usypiaj komputera automatycznie, gdy ekran jest wyłączony”.

  • Usypianie dysków twardych: Zaznacz Usypiaj dyski twarde, gdy jest to możliwe.

  • Utrzymywanie Maca włączonego zawsze, gdy jest zasilany: Zaznacz Uruchamiaj automatycznie po awarii zasilania.

  • Pozwalanie na chwilowe budzenie Maca, aby użytkownicy mieli dostęp do udostępnianych usług (jeśli funkcja ta jest dostępna): Zaznacz dowolne dostępne opcje Budź przy…, na przykład Budź przy dostępie przez sieć.

   Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Udostępnianie zasobów z uśpionego komputera, a także zajrzyj do artykułu wsparcia produktów Apple: Informacje o funkcji budzenia na żądanie i usłudze Bonjour Sleep Proxy.

Określanie ustawień usypiania i budzenia na Macu przenośnym

Uwaga: Zależnie od modelu Maca, niektóre z omówionych opcji mogą nie być dostępne.

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Oszczędzanie energii.

  Otwórz preferencje oszczędzania energii

 2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Przełączanie między trybami grafiki: Zaznacz Automatyczne przełączanie grafiki, aby komputer automatycznie przełączał tryby graficzne w celu uzyskania dłuższego czasu pracy na baterii.

  • Ustawianie czasu usypiania komputera przenośnego przy zasilaniu z baterii: Kliknij w Bateria, a następnie przeciągnij suwaki Usypiaj komputer oraz Usypiaj monitor lub suwak Wyłącz monitor po.

  • Ustawianie czasu usypiania komputera przenośnego przy zasilaniu z zasilacza: Kliknij w Zasilacz, a następnie przeciągnij suwaki Usypiaj komputer oraz Usypiaj monitor lub suwak Wyłącz monitor po.

  • Wyłączanie automatycznego usypiania Maca: Zaznacz „Nie usypiaj komputera automatycznie, gdy ekran jest wyłączony” w panelu Zasilacz.

  • Usypianie dysków twardych: Zaznacz Usypiaj dyski twarde, gdy jest to możliwe (w panelu Bateria lub Zasilacz).

  • Przygaszanie ekranu podczas korzystania z baterii: Kliknij w Bateria, a następnie zaznacz Lekko przygaszaj monitor przy zasilaniu z baterii.

  • Uaktualnianie systemu podczas uśpienia: Zaznacz Włącz funkcję Power Nap przy zasilaniu z baterii (w panelu Bateria) oraz Włącz funkcję Power Nap przy zasilaniu z sieci (w panelu Zasilacz).

   Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Czym jest Power Nap?.

  • Pozwalanie na chwilowe budzenie Maca, aby użytkownicy mieli dostęp do udostępnianych usług (jeśli funkcja ta jest dostępna): Zaznacz dowolne dostępne opcje Budź przy… (w panelu Zasilacz), na przykład Budź przy dostępie przez sieć.

   Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Udostępnianie zasobów z uśpionego komputera, a także zajrzyj do artykułu wsparcia produktów Apple: Informacje o funkcji budzenia na żądanie i usłudze Bonjour Sleep Proxy.

Możesz także wybrać godzinę, o której Mac ma automatycznie się włączyć, wyłączyć, uśpić lub obudzić.