macOS High Sierra

Ułatwianie dostrzegania zawartości ekranu

Jeśli masz kłopoty z odczytaniem zawartości ekranu, wypróbuj te sugestie.

Zmienianie wyglądu biurka

 • Zmniejszanie przezroczystości biurka: Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Dostępność, kliknij w Ekran, a następnie zaznacz Zmniejsz przezroczystość. Przezroczyste obszary Biurka i okien aplikacji staną się szare.

 • Wybieranie obrazka biurka z mniejszą ilością kolorów lub kształtów: Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Wygaszacz i biurko, kliknij w Biurko, przeglądaj foldery obrazków po lewej, a następnie zaznacz spokojniejszy obrazek (lub jednolity kolor) po prawej.

 • Przyciemnianie krawędzi: Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Dostępność, kliknij w Ekran, a następnie zaznacz Zwiększ kontrast. macOS automatycznie zredukuje przezroczystość i zwiększy widoczność krawędzi przycisków, pól i innych elementów na ekranie.

 • Ustawianie kolorów mniej męczących oczy w nocy: Możesz mieć możliwość użycia funkcji Night Shift, zwiększającej temperaturę kolorów na ekranie.

 • Powiększanie wskaźnika: Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Dostępność, kliknij w Ekran, a następnie przesuń w prawo suwak Wielkość kursora.

  Wskazówka: Jeśli zgubisz wskaźnik na ekranie, szybko poruszaj palcem po gładziku lub myszą – wskaźnik na chwilę się powiększy, aby łatwiej go zobaczyć. Aby wyłączyć tę funkcję, wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Dostępność, kliknij w Ekran, a następnie wyłącz zaznaczenie pola wyboru Potrząśnij wskaźnikiem myszy, aby go znaleźć.

  Otwórz panel Ekran

Powiększanie tekstu

 • Zwiększanie wielkości tekstu wiadomości w aplikacji Mail: Przejdź do aplikacji Mail, wybierz polecenie menu Mail > Preferencje, kliknij w Czcionki/kolory, kliknij w Wybierz obok etykiety Czcionka wiadomości, a następnie wybierz wielkość czcionki w oknie czcionek.

 • Zwiększanie wielkości tekstu wiadomości w aplikacji Wiadomości: Przejdź do aplikacji Wiadomości, wybierz polecenie menu Wiadomości > Preferencje, kliknij w Ogólne, a następnie przesuń w prawo suwak Wielkość tekstu.

 • Zwiększanie wielkości tekstu w innych aplikacjach: W wielu aplikacjach możesz zmieniać wielkość tekstu, naciskając klawisze Command-plus (+) lub Command-minus (–). Jeśli to nie działa, zajrzyj do preferencji danej aplikacji. Na przykład, w preferencjach ogólnych iTunes możesz zwiększyć wielkość tekstu widoków listy.

Powiększanie ikon i innych rzeczy

 • Zwiększanie wielkości ikon i tekstu pod ikonami na biurku: Kliknij w biurko, trzymając naciśnięty klawisz Control, wybierz Pokaż opcje widoku, a następnie przesuń w prawo suwak Wielkość ikony. Kliknij w menu podręczne Wielkość tekstu, a następnie wybierz wielkość tekstu.

 • Zwiększanie wielkości ikon i tekstu pod ikonami w folderze Findera: Zaznacz folder w Finderze, a następnie wybierz polecenie menu Widok > Pokaż opcje widoku. Sposób zwiększania wielkości zależy od używanego widoku.

  • W przypadku widoku ikon: przesuń w prawo suwak Wielkość ikony. Kliknij w menu podręczne Wielkość tekstu, a następnie wybierz wielkość tekstu.

  • W przypadku widoku listy i widoku Cover Flow, zaznacz większą wielkość ikony po prawej stronie etykiety Wielkość ikony. Kliknij w menu podręczne Wielkość tekstu, a następnie wybierz wielkość tekstu.

  • W przypadku widoku kolumnowego, kliknij w menu podręczne Wielkość tekstu, a następnie wybierz wielkość tekstu. Nie możesz wybrać wielkości ikon.

 • Zwiększanie wielkości rzeczy na pasku bocznym Findera i aplikacji Mail: Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Ogólne, kliknij w menu podręczne Ikony na pasku bocznym, a następnie wybierz Duże.

Używanie przybliżania

 • Przybliżanie zawartości ekranu: Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Dostępność, a następnie kliknij w Zoom. Możesz przybliżać cały ekran lub fragment ekranu.

  • Gdy zaznaczone jest pole wyboru Używaj skrótów klawiszowych do przybliżania, możesz przybliżać obraz na ekranie (naciskając Option‑Command‑znak równości), oddalać (naciskając Option‑Command‑minus) lub szybko przełączać między tymi dwoma ustawieniami (naciskając Option‑Command‑8).

  • Gdy zaznaczone jest pole wyboru Przybliżaj gestem przewijania z klawiszami modyfikującymi, możesz przybliżać obraz na ekranie, naciskając i przytrzymując klawisz Control (lub inny klawisz modyfikujący) oraz przesuwając dwoma palcami w górę na gładziku.

  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Preferencje funkcji Zoom.

 • Powiększanie stron internetowych w Safari: Wybierz w Safari polecenie menu Widok > Powiększ lub naciśnij Command-plus (+). Możesz wielokrotnie wybrać polecenie Powiększ lub nacisnąć Command-plus, aby kontynuować powiększanie. Jeśli chcesz powiększać tylko tekst (a nie elementy graficzne), wybierz Powiększaj tylko tekst.