macOS High Sierra

Udostępnianie zakupów w rodzinie

Jako członek rodziny masz natychmiastowy dostęp do wzajemnie udostępnianych zakupów innych członków rodziny. W dowolnej chwili możesz pobierać ich zakupy na swoich urządzeniach. Możesz pozwolić innym członkom rodziny na taki sam dostęp do własnych zakupów. Możesz ukrywać wybrane zakupy, których nie chcesz udostępniać innym członkom rodziny.

Aby móc udostępniać zakupy w rodzinie, musisz najpierw dołączyć do rodziny.

Wyświetlanie i pobieranie rzeczy kupionych przez innych członków rodziny

 1. Przejdź do sekcji Kupione w iTunes Store, App Store lub iBooks Store.

  • W iTunes: Wybierz polecenie menu Konto > Zakupy rodzinne (lub Konto > Zaloguj się).

   Otwórz iTunes

  • W App Store: Kliknij w Kupione na pasku narzędzi.

   Otwórz App Store

  • W iBooks: Wybierz polecenie menu Sklep > Strona domowa sklepu, a następnie kliknij w Kupione (pod znajdującą się po prawej etykietą Szybkie linki).

   Otwórz iBooks

 2. Kliknij w swoje imię (w iTunes Store lub iBooks Store) lub w Moje zakupy (w App Store) – obok etykiety Kupione, znajdującej się w lewym górnym rogu – a następnie wybierz członka rodziny, aby wyświetlić jego zakupy.

 3. Pobierz rzeczy, które chcesz.

Gdy członek rodziny dokonuje zakupu, obciążane jest konto organizatora rodziny. Po zakupie dana rzecz dodawana jest do konta danego członka rodziny, jak również jest udostępniana reszcie rodziny. Jeśli organizator wyłączy chmurę rodzinną, każda osoba zachowuje rzeczy, które kupiła, nawet jeśli zapłacił za nie organizator rodziny. Aby dowiedzieć się więcej o kupnie dodatkowej przestrzeni dyskowej iCloud, zobacz Zarządzanie miejscem na iCloud.

Ukrywanie zakupu przed innymi członkami rodziny

Możesz ukrywać swoje zakupy w iTunes Store, App Store i iBooks Store, aby nie były widoczne dla innych członków rodziny.

 1. Przejdź do sekcji Purchased (Kupione) w iTunes Store, App Store lub iBooks Store.

  • W iTunes: Wybierz polecenie menu Konto > Zakupy rodzinne (lub Konto > Zaloguj się).

   Otwórz iTunes

  • W App Store: Kliknij w Kupione na pasku narzędzi.

   Otwórz App Store

  • W iBooks: Wybierz polecenie menu Sklep > Strona domowa sklepu, a następnie kliknij w Kupione (pod znajdującą się po prawej etykietą Szybkie linki).

   Otwórz iBooks

 2. Wykonaj następujące czynności:

  • W iTunes: Zaznacz rodzaj zawartości, którą chcesz ukryć, umieść wskaźnik nad rzeczą, którą chcesz ukryć, a następnie kliknij w Usuń .

  • W App Store: Kliknij z klawiszem Control w rzecz, którą chcesz ukryć, a następnie wybierz Ukryj zakup.

  • W iBooks: Umieść wskaźnik nad rzeczą, którą chcesz ukryć, a następnie kliknij w jej przycisk usuwania .

Wyłączanie ukrywania zakupu

Możesz pokazywać ukryte zakupy z iTunes Store, App Store i iBooks Store, aby stały się dostępne dla innych członków rodziny.

 1. Przejdź do sekcji Informacje o koncie w iTunes Store, App Store lub iBooks Store.

  • W iTunes: Wybierz polecenie menu Konto > Pokaż moje konto (lub Konto > Zaloguj się).

   Otwórz iTunes

  • W App Store: Wybierz polecenie menu Sklep > Pokaż moje konto. Jeśli nie widzisz tego polecenia menu, wybierz polecenie menu Sklep > Zaloguj się.

   Otwórz App Store

  • W iBooks: Wybierz polecenie menu Sklep > Pokaż moje Apple ID. Jeśli nie widzisz tego polecenia menu, wybierz polecenie menu Sklep > Zaloguj się.

   Otwórz iBooks

 2. Przewiń do sekcji iTunes w chmurze (w iTunes Store lub iBooks Store) lub do sekcji Rzeczy ukryte (w App Store), a następnie po prawej stronie etykiety Ukryte zakupy kliknij w Zarządzaj.

 3. Wykonaj następujące czynności:

  • W iTunes: Zaznacz rodzaj ukrytej treści, które chcesz odsłonić, znajdź rzecz, którą chcesz odsłonić, a następnie kliknij w Odkryj obok tej rzeczy.

  • W App Store: Znajdź rzecz, którą chcesz odsłonić, a następnie kliknij w Odkryj obok tej rzeczy.

  • W iBooks: Znajdź rzecz, którą chcesz odsłonić, a następnie kliknij w Odkryj obok tej rzeczy.

Wyłączanie udostępniania swoich zakupów

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w iCloud.

  Otwórz preferencje iCloud

 2. Kliknij w Zarządzaj rodziną, kliknij w swoje imię po lewej, a następnie wyłącz Udostępnij moje zakupy (po prawej).

Udostępnianie zakupów przy użyciu innego Apple ID

Możesz zmienić Apple ID używany do zakupów w iTunes Store, App Store i iBooks Store, które chcesz udostępniać swojej rodzinie. Zmiana tego Apple ID dozwolona jest raz na 90 dni. Twoja rodzina będzie móc pobierać tylko muzykę, filmy, programy TV, książki i aplikacje kupione przy użyciu nowego Apple ID. Rzeczy pobrane przez nich wcześniej mogą przestać działać do momentu kupienia ich ponownie.

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w iCloud.

  Otwórz preferencje iCloud

 2. Kliknij w Zarządzaj rodziną, kliknij w swoje imię po lewej, kliknij w Zmień po prawej, a następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

Gdy zmienisz Apple ID, Twoja rodzina otrzyma wiadomość email z informacją o zmianie.

Uwaga: Udostępnianie zakupów możliwe jest tylko między członkami rodziny korzystającymi z iTunes Store w tym samym kraju. Jeśli dany członek rodziny zmieni kraj lub region iTunes Store, może utracić dostęp do zakupów innych członków rodziny, a zainstalowane aplikacje udostępnione przez innych członków rodziny mogą przestać działać. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz artykuł wsparcia produktów Apple: Zmiana kraju lub regionu w sklepie iTunes Store.