macOS High Sierra

Używanie paska Touch Bar

Jeśli masz Maca wyposażonego w pasek Touch Bar, możesz używać znanych gestów — takich, jak stuknięcie lub przesunięcie — bezpośrednio na pasku Touch Bar, aby dostosowywać ustawienia, używać Siri, korzystać z klawiszy funkcyjnych i wykonywać inne zadania w aplikacjach.

Klawiatura z paskiem Touch Bar wzdłuż górnej krawędzi; Touch ID znajduje się na prawym końcu paska Touch Bar.

Na pasku Touch Bar znajduje się czytnik Touch ID, który pozwala odblokowywać Maca oraz niektóre rzeczy zabezpieczone hasłem, korzystać z Apple Pay do robienia zakupów w sieci, a także robić zakupy w iTunes Store, App Store oraz iBooks Store. Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować Touch ID, zobacz Używanie Touch ID na Macu.

Podstawy korzystania z paska Touch Bar

Control Strip na końcu paska Touch Bar, pozwala dostosowywać ogólne ustawienia, takie jak jasność oraz głośność, a także pytać Siri. Możesz go rozszerzyć, aby uzyskać dostęp do dodatkowych ustawień i funkcji. Pozostałe przyciski dostępne na pasku Touch Bar zależą od używanej aplikacji lub wykonywanego zadania.

Po lewej znajduje się pasek Touch Bar zawierający przyciski, które różnią się w zależności od aplikacji lub zadania. Po prawej widoczny jest zwinięty pasek Control Strip.
 • Zmienianie jasności, głośności lub używanie Siri: Stukaj w przyciski na pasku Control Strip. W przypadku jasności i głośności możesz także szybko przesunąć w lewo lub w prawo na przyciskach.

  Zwinięty Control Strip zawiera przyciski (od lewej do prawej) pozwalające rozwijać Control Strip, zwiększać lub zmniejszać jasność ekranu i głośność, wyciszać lub włączać dźwięk, a także używać Siri.
 • Rozwijanie Control Strip: Stuknij w przycisk Rozwiń lub naciśnij klawisz Fn na klawiaturze (jeśli w menu Klawisz Fn w preferencjach klawiatury wybrana jest opcja rozwijania paska Control Strip).

  Stukaj w przyciski na rozwiniętym pasku Control Strip, aby ustawiać dodatkowe opcje oraz funkcje macOS, takie jak Mission Control oraz Launchpad, lub sterować odtwarzaniem wideo lub muzyki. W przypadku niektórych ustawień — takich jak jasność ekranu — możesz dotknąć i przytrzymać przycisk, aby zmienić to ustawienie.

  Przyciski na rozwiniętym pasku Control Strip dotyczą (od lewej do prawej) jasności ekranu, funkcji Mission Control, Launchpada, jasności klawiatury, odtwarzania wideo lub muzyki, oraz głośności.

  Aby zwinąć Control Strip, stuknij w przycisk Zamknij.

 • Używanie innych przycisków: Stukaj w przyciski, aby szybko wykonywać zadania w aktualnie używanych aplikacjach. Każda aplikacja jest inna — wypróbuj ją, aby przekonać się, co możesz zrobić. Na przykład, tak wygląda pasek Touch Bar, gdy zaznaczysz plik w Finderze:

  Pasek Touch Bar z przyciskami właściwymi dla Findera, na przykład przycisk Udostępnij.

  A tak wygląda, gdy otworzysz zdjęcie w aplikacji Zdjęcia:

  Pasek Touch Bar z przyciskami właściwymi dla aplikacji Zdjęcia, takimi jak Ulubione i Obróć.

  Aby dodać przyciski na pasku Touch Bar w niektórych aplikacjach, zobacz: Dostosowywanie paska Touch Bar.

 • Dodawanie symboli emoji w tekście: Stuknij w przycisk Emoji, a następnie stuknij w symbol emoji, którego chcesz użyć.

  Przycisk Emoji na lewej połowie paska Touch Bar.

Sugestie

Gdy piszesz tekst, na pasku Touch Bar mogą być wyświetlane słowa lub wyrażenia (nazywane sugestiami), które możesz następnie wykorzystać i dzięki temu zaoszczędzić czas.

 • Pokazywanie sugestii: Stuknij w przycisk Sugestie.

  Przycisk sugestii w prawej części paska Touch Bar.
 • Korzystanie z sugestii: Stuknij w słowo, wyrażenie lub symbol emoji. Poprawki pisowni wyświetlane są na niebiesko.

  Sugestie pokazujące słowa i symbole emoji. Po lewej widoczny jest przycisk służący do ukrywania sugestii.
 • Ukrywanie sugestii: Stuknij w przycisk Zamknij na pasku Touch Bar.

Jeśli nie widzisz przycisk Sugestie na pasku Touch Bar, wybierz polecenie menu Widok > Dostosuj pasek Touch Bar, a następnie zaznacz Pokazuj sugestie. Możesz także wybrać polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknąć w Klawiatura, kliknąć w Tekst, a następnie zaznaczyć Sugestie paska Touch Bar.

Otwórz panel Tekst

Kolory

W aplikacjach pozwalających na zmienianie koloru tekstu lub obiektów możesz używać paska Touch Bar do wybierania koloru, odcienia lub modelu (na przykład RGB lub HSB).

Pasek Touch Bar oraz przycisk Kolory wraz z innymi przyciskami określonej aplikacji.
 • Zaznaczanie koloru: Dotknij i przytrzymaj przycisk Kolory, a następnie przesuń palec na kolor.

  Pasek Touch Bar wyświetlający kolory: od czerwonego po lewej do czarnego po prawej.
 • Wybieranie odcienia: Stuknij w przycisk Kolory, dotknij i przytrzymaj kolor, a następnie przesuń palec do żądanego odcienia.

 • Wybieranie modelu: Stuknij w przycisk Kolory, stuknij w listę kolorów po lewej, a następnie stuknij w żądany model kolorów. Aby użyć własnego zachowanego koloru, stuknij w Próbnik.

  Pasek Touch Bar z modelami kolorów, od lewej do prawej: Prosta, Skala szarości, RGB, CMYK oraz HSB. Na prawym końcu znajduje się przycisk Próbnik.

  Użyj suwaków wybranego modelu, aby zmienić wartości, na przykład barwę i nasycenie. Aby zachować wprowadzone zmiany w Próbniku, stuknij w dany kolor (pojawi się znak +), a następnie stuknij w niego ponownie (pojawi się ikona zaznaczenia).

  Pasek Touch Bar z suwakami barwy, nasycenia i jasności w modelu HSB. Po lewej stronie widoczny jest przycisk wyświetlający wszystkie profile, natomiast po prawej znajduje się przycisk pozwalający na zachowanie własnego koloru.
 • Ukrywanie kolorów lub wartości kolorów: Stuknij w przycisk Zamknij na pasku Touch Bar.

Klawisze funkcyjne

Wiele skrótów klawiszowych macOS wykorzystuje klawisze funkcyjne (F1 do F12). Na przykład, jeśli włączysz Dashboard, możesz używać klawisza F12 do pokazywania go. Klawisze funkcyjne są dostępne na pasku Touch Bar.

 • Korzystanie z klawiszy funkcyjnych: Naciśnij i przytrzymaj klawisz Fn na klawiaturze (jeśli w menu Klawisz Fn w preferencjach klawiatury wybrana jest opcja wyświetlania paska sterowania), a następnie stuknij w klawisz funkcyjny na pasku Touch Bar.

  Klawisze funkcyjne na pasku Touch Bar.

  Jeśli skrót klawiszowy zawiera klawisz modyfikujący, taki jak Option lub Command, naciśnij i przyciśnij klawisz Fn z klawiszem modyfikującym. Na przykład, aby użyć Control-F3 do umieszczania rzeczy w Docku, naciśnij jednocześnie klawisze Fn oraz Control, a następnie stuknij w F3 na pasku Touch Bar.

Dostosowywanie paska Touch Bar

W niektórych aplikacjach możesz dostosować pasek Touch Bar tak, aby zawierał przyciski ulubionych zadań w danej aplikacji. Możesz także zmieniać przyciski widoczne na pasku Control Strip.

 1. Wybierz w danej aplikacji polecenie menu Widok > Dostosuj pasek Touch Bar.

 2. Dodawanie, zmiana kolejności lub usuwanie przycisków z paska Touch Bar.

  Aby przełączać pomiędzy zmieniającymi się przyciskami bieżącej aplikacji, a Control Strip, wystarczy stuknąć w Touch Bar. (Nie można dostosowywać przycisków dla każdej aplikacji).

  • Dodawanie przycisków: Użyj gładzika lub myszy, aby przeciągnąć przycisk z ekranu do paska Touch Bar; przyciski na pasku Touch Bar poruszą się na chwilę.

  • Zmienianie kolejności przycisków: Przeciągaj palcem przyciski na pasku Touch Bar.

  • Usuwanie przycisków: Użyj gładzika lub myszy do przeciągnięcia przycisku z paska Touch Bar na ekran.

 3. Po skończeniu kliknij w Gotowe na ekranie lub stuknij w Gotowe na pasku Touch Bar.

Control Strip możesz także dostosować w Preferencjach systemowych. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Klawiatura, jeszcze raz kliknij w Klawiatura, a następnie kliknij w Dostosuj Control Strip.

Otwórz preferencje klawiatury

Ustawianie opcji paska Touch Bar

Możesz zmieniać opcje widoczne na pasku Touch Bar. Na przykład, zamiast pokazywać przyciski aplikacji oraz zwinięty Control Strip, możesz na pasku Touch Bar pokazać tylko Control Strip lub tylko przyciski aplikacji. Możesz także zmienić rezultat naciśnięcia klawisza Fn na klawiaturze.

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Klawiatura, a następnie w Klawiatura.

  Otwórz preferencje klawiatury

 2. Ustaw opcje.

  • Pasek Touch Bar zawiera: Kliknij w to menu, a następnie wybierz opcję (narzędzia aplikacji i Control Strip, rozwinięty Control Strip lub narzędzia aplikacji).

  • Klawisz Fn: Kliknij w to menu, a następnie wybierz opcję (rozwija Control Strip, wyświetla narzędzia aplikacji, wyświetla Control Strip lub pokazuje klawisz F1, F1 itd. ).

   Dostępne opcje zależą od wyboru opcji w menu Pasek Touch Bar zawiera.

Aby zawsze pokazywać klawisze funkcyjne (F1, F2 itd.) na pasku Touch Bar dla określonych aplikacji, wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Klawiatura, kliknij w Skróty, zaznacz Klawisze funkcyjne na liście po lewej, a następnie dodaj aplikacje po prawej.

Otwórz panel Skróty