macOS High Sierra

Sprawdzanie statusu drukarki

Ikona obok nazwy drukarki pokazuje jej status. Na przykład, drukarka może być wstrzymana, z ograniczonym dostępem lub niedostępna.

Ikona

Opis

Ikona wstrzymania

Drukarka została wstrzymana. Drukarka może zostać wstrzymana na skutek problemu, utraty połączenia lub działania innego użytkownika. Jeśli spróbujesz coś na niej wydrukować, wyświetlone zostanie pytanie, czy chcesz ponowić drukowanie, czy dodać zadanie do kolejki w celu wydrukowania później.

Po dodaniu zadania drukowania do kolejki, dokument będzie oczekiwał na wydrukowanie, które nastąpi po wznowieniu pracy drukarki. Można tak zrobić, gdy połączenie z drukarką chwilowo nie jest możliwe.

Gdy wznowisz drukowanie, dokument zostanie wydrukowany automatycznie, jeśli nie ma innych problemów.

Ikona kłódki

Korzystanie z tej drukarki wymaga podania hasła. Jeśli nie znasz hasła, skontaktuj się z administratorem sieci.

Ikona braku połączenia

Drukarka jest wyłączona lub nie jest podłączona do Maca. Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka zasilania, włączona i podłączona do gniazda USB w Macu lub połączona z siecią Wi-Fi.

Ikona udostępniania

Ta drukarka jest skonfigurowana jako udostępniana przez innego użytkownika. Jeśli komputer tego użytkownika zostanie wyłączony lub uśpiony, drukarka może przestać być dostępna. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Udostępnianie zasobów z uśpionego komputera.

Ikona błędu

Drukarka zgłasza problem, który należy rozwiązać. Na przykład, mógł zaciąć się w niej papier lub mogło zabraknąć tuszu, toneru lub papieru.