macOS High Sierra

Włączanie, wyłączanie i tworzenie poleceń dyktowania

Gdy włączone jest Dyktowanie rozszerzone, dostępny jest domyślny zestaw poleceń dyktowania (zwanych inaczej poleceniami głosowymi), których możesz używać podczas dyktowania tekstu. Możesz włączyć zaawansowane polecenia dyktowania, pozwalające na wykonywanie takich zadań, jak przełączanie aplikacji, nawigowanie w oknach lub wyszukiwanie przy użyciu Spotlight. Możesz również tworzyć własne polecenia. Aby uzyskać informacje o używaniu poleceń dyktowania, zobacz Sterowanie Makiem i aplikacjami przy użyciu poleceń dyktowania.

Uwaga: Aby móc używać poleceń dyktowania, musisz najpierw włączyć Dyktowanie.

Włączanie zaawansowanych poleceń dyktowania

Gdy włączone są zaawansowane polecenia dyktowania, okno interakcji pojawia się w prawym dolnym rogu biurka (zamiast podążać za kursorem) i pozostaje tam do momentu przeniesienia go w inne miejsce.

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Dostępność, a następnie kliknij w Dyktowanie.

  Otwórz panel Dyktowanie

 2. Kliknij w Polecenia dyktowania.

  Polecenia uporządkowane są w kategoriach. Domyślnie włączone są wszystkie polecenia zaznaczania, nawigacji, edycji i formatowania, jak również polecenia systemowe.

 3. Zaznacz pole wyboru Włącz polecenia zaawansowane.

  Do listy dodane zostaną dodatkowe polecenia nawigacji, polecenia systemowe oraz polecenia do obsługi aplikacji i dokumentów.

  Aby zobaczyć więcej informacji o danym poleceniu, zaznacz je na liście.

Wyłączanie określonych poleceń dyktowania

Jeśli któreś polecenie jest wielokrotnie stosowane zamiast żądanego polecenia, możesz je wyłączyć.

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Dostępność, a następnie kliknij w Dyktowanie.

  Otwórz panel Dyktowanie

 2. Kliknij w Polecenia dyktowania.

 3. Wyłącz pole wyboru obok danego polecenia.

  Aby włączyć dane polecenie ponownie, zaznacz jego pole wyboru.

Tworzenie własnych poleceń dyktowania

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Dostępność, a następnie kliknij w Dyktowanie.

  Otwórz panel Dyktowanie

 2. Kliknij w Polecenia dyktowania.

 3. Zaznacz pole wyboru Włącz polecenia zaawansowane.

 4. Wykonaj następujące czynności:

  • Kliknij w przycisk dodawania znajdujący się nad polem wyboru Włącz polecenia zaawansowane.

  • Powiedz „utwórz polecenie” (jeśli włączona została fraza kluczowa dyktowania, powiedz ją najpierw, na przykład „komputer, utwórz polecenie”).

  • Zaznacz tekst lub inną rzecz w dokumencie, w menu lub w innym miejscu, w którym możesz zaznaczać, a następnie powiedz „Określ jako możliwe do powiedzenia” (jeśli to konieczne, użyj frazy kluczowej dyktowania). Zasugerowana zostanie czynność dla tego polecenia. Możesz wybrać inną czynność z menu podręcznego Wykonaj.

 5. Wprowadź nazwę polecenia lub zmień wyświetloną nazwę, postępując zgodnie z następującymi zasadami:

  • Użyj co najmniej dwóch słów i unikaj słów jednosylabowych. Na przykład, użyj „Zmniejsz tekst” zamiast „zmniejsz”.

  • Unikaj nazw własnych, nazw, które brzmią podobnie do innych słów oraz nazw, które mogą być mylone z innymi poleceniami.

  • Nie używaj takich samych nazw, jak te używane w innych poleceniach głosowych. Jeśli tak zrobisz, na liście obok powtarzających się poleceń pojawi się ikona ostrzeżenia.

 6. Wybierz, czy dane polecenie ma być używane w dowolnej aplikacji, czy w określonej aplikacji.

 7. Wybierz czynność, którą polecenie ma wykonywać.

  Niektóre czynności wymagają podania dodatkowych informacji. Na przykład czynność Wklej tekst wymaga wprowadzenia tekstu, który ma być wklejany po wypowiedzeniu polecenia.

  Aby uruchomić kolejkę czynności Automatora, wybierz Uruchom kolejkę czynności, a następnie wybierz jedną ze standardowych kolejek, na przykład Nowe nagranie z ekranu. Aby użyć własnej kolejki czynności, wybierz Inne.

 8. Kliknij w Gotowe.

  Twoje polecenia wyświetlane są w sekcji Użytkownik na górze listy.

Możesz używać innych poleceń dyktowania w macOS, pozwalających na dostosowywanie interpunkcji, typografii, formatowania i innych rzeczy, nawet gdy Dyktowanie rozszerzone nie jest włączone.