macOS High Sierra

Preferencje rozszerzeń

W preferencjach rozszerzeń w oknie Preferencji systemowych możesz włączać i wyłączać rozszerzenia Maca pochodzące od Apple oraz od innych autorów. Rozszerzenia dla Maca, takie jak Oznaczenia, zapewniają dodatkowe funkcje w aplikacjach lub w Finderze.

Możesz również wybrać rozszerzenia, które mają być dostępne w menu udostępniania, a także wybrać widżety wyświetlane w widoku Dzisiaj w Centrum powiadomień.

Aby otworzyć te preferencje, wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Rozszerzenia.

Otwórz preferencje rozszerzeń

Wszystko

Wszystkie rozszerzenia zainstalowane na Macu. Są to rozszerzenia tworzone przez inne firmy.

Jeśli dane rozszerzenie jest rozszerzeniem zawartości, udostępniającym dodatkowe funkcje w aplikacjach, pod nim wyświetlane jest pole wyboru Czynności. Jeśli jest to rozszerzenie Findera, widoczne jest pole wyboru Finder. Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć dane rozszerzenie.

Czynności

Wszystkie rozszerzenia zawartości zainstalowane na Macu. Zaznacz dane rozszerzenie zawartości, aby stało się ono dostępne w aplikacjach.

Na przykład, jeśli zaznaczone jest rozszerzenie Oznaczenia, możesz rysować na obrazkach i podpisywać dokumenty w aplikacjach Mail, TextEdit i innych.

Finder

(dostępne tylko wtedy, gdy zainstalowane są rozszerzenia Findera)

Wszystkie rozszerzenia Findera zainstalowane na Macu. Zaznacz dane rozszerzenie Findera, aby stało się ono dostępne w Finderze.

Edycja w Zdjęciach

(dostępne tylko po zainstalowaniu)

Wszystkie rozszerzenia aplikacji Zdjęcia zainstalowane na Macu (na przykład Oznaczenia). Zaznacz dane rozszerzenie Zdjęć, aby stało się ono dostępne w aplikacji Zdjęcia podczas edycji.

Menu Udostępnij

Zaznacz rozszerzenia udostępniania, które chcesz umieścić w menu udostępniania (dostępnym po kliknięciu w przycisk udostępniania w Finderze i wielu aplikacjach na Macu).

  • Nie można wyłączyć zaznaczenia domyślnych rozszerzeń, takich jak Mail, Wiadomości i AirDrop.

  • Jeśli dane rozszerzenie jest zaznaczone na liście, ale nie widzisz go w menu udostępniania, oznacza to, że rzecz, którą próbujesz udostępnić, nie może zostać udostępniona przy użyciu tego rozszerzenia. Na przykład, możesz udostępnić przez AirDrop stronę internetową otworzoną w Safari, ale nie możesz udostępnić w ten sposób zaznaczonego tekstu.

  • W widżecie Społeczności mogą być wyświetlane tylko rozszerzenia pozwalające na publikowanie lub wysyłanie wiadomości.

Dziś

Zaznacz widżety (na przykład Znajdź moich znajomych), które mają być widoczne w widoku Dzisiaj w Centrum powiadomień.

Możesz także pokazywać lub ukrywać widżety bezpośrednio w widoku Dzisiaj.