macOS High Sierra

Nagrywanie płyt CD i DVD

Jeśli masz Maca z wbudowanym napędem optycznym lub podłączonym zewnętrznym napędem DVD (na przykład Apple USB SuperDrive), możesz nagrywać pliki na płyty CD i DVD, aby udostępniać je znajomym, przenosić pliki między komputerami lub tworzyć kopie bezpieczeństwa. Płyty nagrane na Macu mogą być używane także w systemie Windows i na komputerach innych typów.

Uwaga: Do nagrywania płyt CD i DVD z materiałami audio i wideo z biblioteki iTunes można użyć iTunes. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Tworzenie własnych płyt CD i DVD.

 1. Włóż do napędu optycznego czystą płytę.

  Jeśli pojawi się okno dialogowe, kliknij w menu podręczne, a następnie wybierz Otwórz Findera. Zaznacz pole wyboru Ustal czynność jako domyślną, jeśli chcesz, aby Finder zawsze reagował na włożenie pustej płyty.

  Ikona płyty pojawi się na biurku.

 2. Kliknij dwa razy w płytę, aby otworzyć jej okno, a następnie przeciągnij do tego okna pliki i foldery przeznaczone do nagrania.

  W oknie płyty umieszczane są skróty do przeciąganych plików. Oryginalne pliki nie są przenoszone ani usuwane.

  Uwaga: Jeśli chcesz wielokrotnie nagrywać te same pliki na płyty, użyj folderu nagrywania.

 3. Ułóż pliki i dostosuj ich nazwy.

  Podczas nagrywania płyty Finder nadaje rzeczom na płycie nazwy widoczne w oknie płyty i układa je w ustalonym porządku. Po nagraniu płyty nie można zmienić tych rzeczy.

 4. Wybierz polecenie menu Plik > Nagraj [nazwa płyty], a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami.

  Pliki wskazane przez skróty zostaną nagrane na płycie. Dodatkowo, jeśli dodane do płyty foldery zawierają skróty, pliki wskazywane przez te skróty również zostaną nagrane na płycie.

  Uwaga: Jeśli płyta zostanie wysunięta bez jej nagrywania, Finder utworzy na Biurku folder nagrywania, zawierający rzeczy przeznaczone do nagrania na płytę. Aby ukończyć proces nagrywania, kliknij w ikonę nagrywania obok folderu na pasku bocznym Findera. Możesz także kliknąć w dowolną płytę, trzymając klawisz Control, a następnie wybrać Nagraj płytę z menu podręcznego.

Aby nagrać obraz dysku (plik .dmg) na płytę, kliknij w plik obrazu dysku, trzymając klawisz Control, wybierz z menu podręcznego polecenie Nagraj obraz dysku [nazwa obrazu] na płytę, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami.

Wskazówka: Aby wymazać zawartość płyty przeznaczonej do wielokrotnego nagrywania, kliknij w płytę CD lub DVD na pasku bocznym Findera, a następnie wybierz z menu podręcznego polecenie Wymaż nagrywalną płytę.