macOS High Sierra

Użytkownik zarządzany

Użytkownicy zarządzani przy użyciu nadzoru rodzicielskiego mogą mieć dostęp tylko do aplikacji i zawartości wybranej przez administratora zarządzającego danym użytkownikiem. Administrator może ograniczyć użytkownikowi kontakty i dostęp do witryn internetowych, a także ustalić limity czasu używania komputera.