macOS High Sierra

Kończenie pracy aplikacji

Możesz łatwo zakończyć działanie aplikacji oraz upewnić się, że aplikacje nie zostaną automatycznie otworzone po ponownym uruchomieniu Maca.

Wskazówka: Możesz mieć jednocześnie otworzonych wiele aplikacji — nie musisz kończyć ich pracy, gdy skończysz z nich korzystać.

Kończenie pracy aplikacji

  • Gdy dana aplikacja jest aktywna, wybierz na pasku menu polecenie [Nazwa aplikacji] > Zakończ [nazwa aplikacji]. Na przykład, wybierz polecenie menu Mail > Zakończ Mail.

    Uwaga: Gdy klikniesz w czerwony przycisk zamykania w lewym górnym rogu okna aplikacji, okno to zostanie zamknięte, ale aplikacja pozostanie otwarta. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Zarządzanie oknami na biurku.

Ustawianie zamykania wszystkich okien aplikacji podczas kończenia pracy aplikacji

Domyślnie, gdy ponownie otwierasz daną aplikację, otwierane są wszystkie jej okna, które były otwarte w momencie kończenia jej pracy. Jeśli nie chcesz, aby okna te były otwierane, możesz włączyć ich zamykanie przy kończeniu pracy aplikacji.

  • Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Ogólne, a następnie zaznacz Zamykaj okna, gdy zamykam aplikacje.

    Otwórz preferencje ogólne

Kończenie pracy wszystkich aplikacji podczas ponownego uruchamiania, wyłączania lub wylogowywania

  1. Wybierz polecenie menu Apple, a następnie kliknij w Uruchom ponownie, Wyłącz lub Wyloguj. Aby poznać inne sposoby ponownego uruchamiania, wyłączania i wylogowywania się, zobacz Wylogowywanie, usypianie, ponowne uruchamianie i wyłączanie.

  2. W wyświetlonym oknie dialogowym wyłącz zaznaczenie pola wyboru Otwórz okna po ponownym zalogowaniu.

Jeśli wbrew oczekiwaniom dana aplikacja nie zamyka się, możesz wymusić zakończenie jej pracy (możesz utracić niezachowane zmiany). Wybierz polecenie menu Apple > Wymuś koniec, w wyświetlonym oknie dialogowym zaznacz tę aplikację, a następnie kliknij w Wymuś koniec.