macOS High Sierra

Używanie na Macu wielu monitorów

Do Maca można podłączyć więcej niż jeden monitor. Potrzebny jest do tego kabel wideo (osobny dla każdego monitora). Może być również potrzebny adapter.

Po podłączeniu monitorów do Maca możesz wybrać, czy mają być one używane do rozszerzania biurka, czy do wyświetlania sklonowanego ekranu.

Podłączanie monitorów

 • Podłącz monitory do Maca, używając kabli wideo (i adapterów, jeśli jest to konieczne). Podłącz je do gniazd wyjścia wideo w Macu i gniazd wejścia wideo w monitorze. Podłącz je do gniazd wyjścia wideo w Macu i gniazd wejścia wideo w monitorze Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Gniazda wideo.

  Upewnij się, że wszystkie kable są prawidłowo podłączone.

  Jeśli używasz Maca wyposażonego w co najmniej jedno gniazdo Thunderbolt , możesz podłączyć do niego maksymalnie dwa monitory. Jeśli monitory te są również wyposażone w gniazda Thunderbolt, możesz podłączyć jeden monitor do drugiego, podłączonego bezpośrednio do gniazda Thunderbolt w Macu. Możesz również podłączyć każdy monitor do osobnego gniazda Thunderbolt w Macu.

  Jeśli monitor nie został rozpoznany, wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Monitory, a następnie w Monitor.

  Otwórz panel Monitor

  Następnie kliknij w przycisk Wykryj monitory. Przycisk Wykryj monitory może pojawić się dopiero po naciśnięciu klawisze Option.

  Możesz także spróbować uśpić Maca i obudzić go ponownie.

Wyświetlanie rozszerzonego biurka

Możesz rozmieścić monitory w dowolnej konfiguracji, aby utworzyć rozszerzone biurko. Na przykład, możesz ustawić monitory obok siebie, aby utworzyć jedno duże, długie biurko.

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Monitory, a następnie w Rozmieszczenie.

  Otwórz panel Rozmieszczenie

 2. Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

Wyświetlanie sklonowanego obrazu

Klonowanie obrazu pokazuje całe biurko na każdym podłączonym monitorze.

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Monitory, a następnie w Monitor.

  Otwórz panel Monitor

 2. Ustaw tę samą rozdzielczość na obu monitorach.

 3. Kliknij w Rozmieszczenie, a następnie zaznacz pole wyboru Klonuj ekran.

Wyświetlanie na niektórych monitorach sklonowanego ekranu, a na innych — rozszerzonego biurka

Jeśli do Twojego Maca podłączone są więcej niż dwa monitory, możesz wybrać, aby na niektórych monitorach używane było klonowanie ekranu i widoczne całe biurko, a na innych wyświetlane było rozszerzone biurko (czyli biurko obejmujące dwa lub więcej monitorów). Na przykład, jeśli podłączone są trzy monitory, dwa z nich mogą pokazywać ten sam obraz, podczas gdy trzeci wyświetlać będzie inną część biurka.

 1. Użyj zadania opisanego powyżej, aby skonfigurować wszystkie monitory do wyświetlania rozszerzonego biurka.

 2. Naciśnij klawisz Option i przeciągnij ikonę jednego monitora do ikony drugiego monitora, aby sklonować ich obraz.

Jeśli odtwarzasz film DVD na ekranie telewizora podłączonego do Maca, otwórz preferencje monitorów i kliknij w przycisk Rozmieszczenie, a następnie przesuń ikonę paska menu do ikony ekranu telewizora. Jeśli nie widać przycisku Rozmieszczenie, oznacza to, że Twój Mac może wyświetlać obraz tylko w trybie klonowania.