macOS High Sierra

Używanie frazy kluczowej i menu dyktowania

Gdy włączone jest Dyktowanie rozszerzone, możesz włączyć frazę kluczową dyktowania, pozwalającą na rozpoczynanie dyktowania i używanie poleceń dyktowania (czyli poleceń głosowych) nawet wtedy, gdy nie dyktujesz tekstu.

Fraza kluczowa dyktowania informuje Maca, że następną rzeczą, jaką powiesz po niej, jest polecenie dyktowania. Na przykład, jeśli frazą kluczową dyktowania jest słowo „komputer”, możesz powiedzieć „komputer, uruchom dyktowanie” – zamiast naciskać skrót klawiszowy dyktowania. Jeśli włączysz zaawansowane polecenia dyktowania, możesz mówić takie polecenia, jak „komputer, przełącz na Finder” lub „komputer, pokaż numery”.

Włączenie frazy kluczowej dyktowania powoduje dodanie menu dyktowania do paska menu. Możesz kliknąć w to menu i użyć go, aby wyświetlić lub ukryć listę dostępnych poleceń dyktowania oraz zmienić sposób słuchania poleceń przez Maca.

Uwaga: Aby móc używać poleceń dyktowania, musisz najpierw włączyć Dyktowanie.

Włączanie frazy kluczowej dyktowania

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Dostępność, a następnie kliknij w Dyktowanie.

  Otwórz panel Dyktowanie

 2. Kliknij we Włącz frazę kluczową dyktowania.

  Aby użyć innej frazy kluczowej niż „komputer”, wpisz nową frazę kluczową. Aby uzyskać najlepsze działanie, fraza powinna składać się z trzech sylab lub od dwóch do pięciu słów.

Zmienianie sposobu słuchania przez Maca poleceń dyktowania

 • Słuchanie poleceń wymagające frazy kluczowej: Kliknij w menu Dyktowanie, a następnie wybierz Słuchaj z wymaganą frazą kluczową. Jest to ustawienie domyślne (identyfikowane przez etykietę Wymagana fraza kluczowa: „fraza kluczowa” w tym menu).

  To ustawienie powoduje, że Mac oczekuje na frazę kluczową, aby rozpoznać polecenia dyktowania. Na przykład, aby użyć polecenia „przewiń w dół”, musisz najpierw powiedzieć frazę kluczową, czyli „komputer, przewiń w dół”. Jeśli powiesz tylko „przewiń w dół”, Mac nie wykona polecenia.

 • Słuchanie poleceń bez konieczności mówienia frazy kluczowej: Kliknij w menu Dyktowanie, a następnie wybierz Słuchaj bez wymaganej frazy kluczowej.

  To ustawienie powoduje, że nie musisz używać frazy kluczowej – Mac słucha poleceń cały czas. Na przykład, możesz po prostu powiedzieć „przewiń w dół”, aby Mac wykonał to polecenie. Pamiętaj, że w sytuacji, gdy fraza kluczowa nie jest wymagana, Mac próbuje wykonywać wszystkie polecenia, które słyszy. Jeśli usłyszy, jak mówisz „przewiń w dół” podczas rozmowy ze znajomym, spróbuje wykonać to polecenie.

  Uwaga: Jeśli wylogujesz się lub wyłączysz komputer, przy następnym zalogowaniu lub uruchomieniu komputera opcja ta zostanie wyzerowana do ustawienia domyślnego (wymagana fraza kluczowa). Aby dyktować bez frazy kluczowej, ponownie wybierz z menu dyktowania polecenie Słuchaj bez wymaganej frazy kluczowej.