macOS High Sierra

Konfigurowanie drugiego konta iCloud

Możesz także dodać w preferencjach kont internetowych drugie konto iCloud, aby używać go w Mailu, Kontaktach, Kalendarzu, Przypomnieniach i Notatkach. Do pozostałych funkcji iCloud, takich jak iCloud Drive, biblioteka zdjęcia iCloud, udostępnianie zdjęć iCloud, karty iCloud w Safari, pęk kluczy iCloud, Zdalnie na moim Macu oraz Znajdź mój Mac możesz używać tylko podstawowego konta iCloud.

Uwaga: Jeśli dodasz drugie konto iCloud, na którym są skonwertowane notatki, nie pojawią się one na Twoim Macu. Możesz jednak wyświetlać i edytować notatki z tego konta, jeśli są one nadal we wcześniejszym formacie Notatek.

Panel preferencji kont internetowych, wyświetlający dwa konta iCloud. Na liście po lewej zaznaczone jest drugie konto iCloud. Widać, że dostępne są na nim tylko niektóre funkcje.

Dodawanie drugiego konta iCloud

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Konta internetowe.

  Otwórz preferencje kont internetowych

 2. Kliknij w przycisk dodawania , a następnie kliknij w iCloud.

 3. Wprowadź swój drugi Apple ID (lub kliknij w Utwórz Apple ID), wprowadź hasło, a następnie kliknij w Zaloguj się.

Zmienianie szczegółów konta

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Konta internetowe.

  Otwórz preferencje kont internetowych

 2. Zaznacz po lewej swoje drugie konto iCloud, a następnie kliknij w Szczegóły, aby wyświetlić Apple ID używany na tym koncie iCloud oraz zmienić opis konta, wyświetlany w preferencjach kont internetowych.

Włączanie lub wyłączanie funkcji

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Konta internetowe.

  Otwórz preferencje kont internetowych

 2. Zaznacz po lewej swoje drugie konto iCloud, a następnie zaznacz każdą funkcję, której chcesz używać. Wyłącz zaznaczenie każdej funkcji, której nie chcesz używać.

  Jeśli zaznaczysz funkcję Kontakty, a w aplikacji Kontakty włączone jest synchronizowanie danych z kontem Google, zostanie ono wyłączone. Zalecamy pozostawienie synchronizacji z Google wyłączonej, gdy kontakty są przechowywane na iCloud.

Zarządzanie miejscem na iCloud

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Konta internetowe.

  Otwórz preferencje kont internetowych

 2. Zaznacz po lewej swoje drugie konto iCloud, a następnie kliknij w Zarządzaj. Zobacz Zarządzanie miejscem na iCloud.

Usuwanie drugiego konta iCloud

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Konta internetowe.

  Otwórz preferencje kont internetowych

 2. Zaznacz po lewej swoje drugie konto iCloud, a następnie kliknij w przycisk usuwania .

  Jeśli używasz na Macu pęku kluczy iCloud i usuniesz drugie konto iCloud, wyświetlone zostanie pytanie, czy chcesz usunąć to konto z innych swoich komputerów Mac używających pęku kluczy iCloud, czy tylko wyłączyć funkcje tego konta na tym Macu.

Aby dowiedzieć się więcej o używaniu danych funkcji iCloud w aplikacjach macOS (na przykład Mail lub Kontakty), otwórz daną aplikację, wybierz polecenie menu Pomoc > Pomoc [nazwa aplikacji], a następnie wyszukaj iCloud.

Zobacz takżeCzym jest iCloud?