macOS High Sierra

Preferencje Siri

Przy użyciu preferencji Siri możesz wybrać język i głos, włączyć lub wyłączyć odpowiedzi głosowe, a także zarządzać aplikacjami, na podstawie których Siri ma się uczyć i oferować sugestie. Aby uzyskać więcej informacji o Siri, zobacz: Używanie Siri na Macu.

Aby otworzyć preferencje Siri, wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Siri.

Otwórz preferencje Siri

Włącz Poproś Siri

Przy użyciu Siri możesz wykonywać codzienne czynności, uzyskiwać szybkie odpowiedzi — i nie tylko. Aby przestać używać Siri, wyłącz zaznaczenie tego pola wyboru. (Siri nadal będzie uczyć się z aplikacji i wyświetlać w nich sugestie).

Jeśli powiesz coś do Siri, gdy to pole wyboru nie jest zaznaczone, wyświetlona zostanie prośba o włączenie Siri. Korzystanie z Siri wymaga połączenia z Internetem.

Skrót klawiszowy

Domyślnym skrótem pozwalającym na użycie Siri jest naciśnięcie i przytrzymanie jednocześnie klawiszy Command i Spacja.

Aby utworzyć własny skrót, kliknij w to menu podręczne, wybierz Dostosuj, a następnie naciśnij klawisze, których chcesz używać. Na przykład, możesz nacisnąć klawisze Option-Z.

Wejście mikrofonu

Kliknij w to menu podręczne, a następnie wybierz mikrofon. Jeśli wybierzesz Automatycznie, Mac będzie słuchać przy użyciu najbardziej prawdopodobnego urządzenia.

Język

Wybierz język i dialekt, których ma używać Siri. Mówiąc do Ciebie, Siri będzie również używać tego samego języka i dialektu. Siri działa tylko w niektórych językach i regionach.

Głos Siri

Wybierz płeć Siri (w niektórych przypadkach także dialekt). Niektóre języki nie oferują innej płci lub dialektu.

Odpowiedzi głosowe

Włączanie lub wyłączanie odpowiedzi głosowych Siri. Jeśli wyłączysz odpowiedzi głosowe, odpowiedź Siri będzie wyświetlana w oknie Siri, ale nie będzie wypowiadana.

Pokazuj ikonę Siri na pasku menu

Pokazywanie ikony Siri na pasku menu, która zapewnia dodatkowy sposób szybkiego używania Siri.

Sugestie Siri i prywatność

Wybieranie aplikacji, na podstawie których Siri może się uczyć i oferować sugestie.

Aby uzyskać informacje o sposobie wysyłania przez Siri Twoich słów do Apple oraz wykorzystywaniu Twoich danych osobistych (takich jak imię, nazwisko, kontakty i inne) w celu lepszego rozumienia tego, co mówisz, kliknij w Siri i prywatność.

Jeśli masz kłopoty z mówieniem lub nie chcesz, aby inni słyszeli Twoje polecenia wydawane Siri, możesz pisać te polecenia, zamiast je mówić. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Preferencje dostępności Siri.