macOS High Sierra

Drukowanie bezprzewodowe przy użyciu funkcji AirPrint

Jeśli masz drukarkę obsługującą funkcję AirPrint, możesz drukować zdjęcia i dokumenty ze swojego Maca bez konieczności pobierania i instalowania sterowników drukarki.

Funkcja AirPrint obsługiwana jest przez większość popularnych modeli drukarek. Aby zobaczyć listę popularnych drukarek obsługujących AirPrint, otwórz Artykuł wsparcia produktów Apple: Informacje o funkcji AirPrint. Jeśli Twoja drukarka obsługuje funkcję AirPrint, jest ona zgodna z najnowszą wersją systemu macOS.

Bezprzewodowe drukowanie na drukarce AirPrint

 1. Upewnij się, że drukarka połączona jest z tą samą siecią Wi-Fi, co Mac.

 2. Wybierz w używanej przez siebie aplikacji polecenie menu Plik > Drukuj.

 3. Kliknij w menu podręczne Drukarki, a następnie wybierz drukarkę AirPrint pod etykietą Najbliższe drukarki.

  Uwaga: Jeśli nie widzisz swojej drukarki AirPrint, możesz wybrać z menu podręcznego Drukarka polecenie Dodaj drukarkę, aby dodać ją do listy drukarek. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Dodawanie drukarki Wi-Fi lub drukarki sieciowej.

 4. Wybierz inne żądane opcje drukowania i kliknij w Drukuj.

Jeśli nie chcesz drukować bezprzewodowo, może istnieć możliwość podłączenia drukarki AirPrint do gniazda USB lub Ethernet w Macu. Sprawdź w instrukcji obsługi drukarki, czy jest ona wyposażona w jedno z tych gniazd.

Jeśli nie można drukować na drukarce AirPrint

 • Upewnij się, że masz najnowszą wersję systemu macOS. Wybierz polecenie menu Apple > Ten Mac, a następnie kliknij w Uaktualnienia.

 • Spróbuj połączyć drukarkę AirPrint ze swoją siecią Wi-Fi bezpośrednio lub w trybie pomostu. Może to sprawić, że drukarka zacznie łączyć się z siecią Wi-Fi i będzie można drukować bezprzewodowo.

 • Zaczekaj chwilę po włączeniu drukarki, zanim zaczniesz drukować. Niektóre drukarki mogą potrzebować paru minut, aby połączyć się z siecią.

 • Upewnij się, że drukarka AirPrint połączona jest bezpośrednio z Twoją siecią Wi-Fi lub podłączona jest bezpośrednio do gniazda Ethernet LAN w stacji bazowej AirPort lub AirPort Time Capsule. Funkcja AirPrint nie umożliwia drukowania na drukarce podłączonej do gniazda USB w stacji bazowej AirPort.

 • Sprawdź, czy producent drukarki oferuje uaktualnienia oprogramowania sprzętowego danego modelu.