macOS High Sierra

Sprawdzanie wyrazów

Możesz szybko sprawdzić definicję danego wyrazu lub frazy podczas pracy w aplikacjach lub w trakcie przeglądania stron internetowych.

Okno definicji, zawierające definicję słowa ze słownika oraz tezaurusa.
  • Sprawdzanie wyrazu: Trzymając naciśnięty klawisz Control, kliknij w wyraz lub wyrażenie (w niektórych aplikacjach konieczne może być jego wcześniejsze zaznaczenie), a następnie w menu podręcznym wybierz Definicja. Możesz także stuknąć w wyraz lub frazę trzema palcami (jeśli gest ten jest zaznaczony w preferencjach gładzika).

    Jeśli masz gładzik obsługujący kliknięcie mocne, możesz wybrać, aby definicja wyświetlana była po kliknięciu mocnym, a nie po stuknięciu. (Aby kliknąć mocno, naciśnij mocniej, aż poczujesz głębsze kliknięcie).

  • Wyświetlanie pełnej definicji: Kliknij w łącze „więcej” na dole skróconej definicji.

  • Wyświetlanie słowa w aplikacji Słownik: Kliknij w Otwórz w Słowniku.

  • Wyświetlanie dodatkowych informacji: Kliknij w kategorię na dole okna definicji (na przykład Wiedza ogólna lub Filmy), albo przesuń w lewo lub w prawo na gładziku.

  • Dostosowywanie lub dostosowywanie źródeł Słownika: Wyświetlane definicje słownikowe mogą się różnić, zależnie od źródeł dostępnych w preferencjach Słownika. Aby dodać lub dostosować źródła, kliknij w Konfiguruj słowniki. Zaznacz lub wyłącz zaznaczenie źródeł w oknie preferencji Słownika. Możesz ustawić opcje dotyczące zaznaczonego źródła, takie jak sposób wyświetlania wymowy lub wersje językowe Wikipedii.

Wskazówka: Gdy włączone są sugestie Spotlight, niektóre aplikacje, takie jak Mail, Wiadomości i Notatki, mogą oznaczać rzeczy w tekście (na przykład nazwy wykonawców, miejsca lub tytuły filmów) lub tworzyć łącza, wskazując w ten sposób, że dostępne są dodatkowe informacje. Po prostu kliknij w strzałkę lub łącze, aby przeczytać więcej w oknie definicji. (Twoje wiadomości tekstowe, wiadomości email oraz inne materiały nie są wysyłane do Apple; wysyłane mogą być tylko rzeczy zidentyfikowane jako podpowiedzi funkcji Definicja oraz powiązane dane dotyczące użycia).