macOS High Sierra

Używanie udostępnianego folderu z Time Machine

Możesz wybrać udostępniany folder jako miejsce docelowe backupu Time Machine.

Konfigurowanie udostępnianego folderu backupu Time Machine

  1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Udostępnianie.

  2. Zaznacz pole wyboru Udostępnianie plików.

  3. Kliknij w przycisk dodawania na dole listy udostępnianych folderów.

  4. Przejdź do folderu, który chcesz używać do udostępniania, zaznacz go, a następnie kliknij w Dodaj.

  5. Zaznacz nazwę udostępnianego folderu, kliknij w Opcje, a następnie upewnij się, że pole wyboru „Udostępniaj pliki i foldery przy użyciu SMB” jest zaznaczone, a pole wyboru „Udostępniaj pliki i foldery przy użyciu AFP” nie jest zaznaczone.

  6. Kliknij z klawiszem Control w nazwę folderu, a następnie wybierz Opcje zaawansowane.

  7. Zaznacz Udostępnij jako lokalizację docelową backupu Time Machine.

  8. Jeśli chcesz, zaznacz Ograniczaj backupy do, a następnie wprowadź wielkość.

  9. Kliknij w OK.