macOS High Sierra

Używanie urządzeń Bluetooth

Bluetooth pozwala na nawiązywanie połączeń bezprzewodowych na niewielkie odległości między urządzeniami, eliminując w ten sposób konieczność używania kabli. Urządzenia obsługujące Bluetooth (np. komputery, telefony komórkowe, urządzenia przenośne itd.) mogą łączyć się wzajemnie ze sobą na odległość do około 10 metrów.

Użyj panelu Bluetooth w Preferencjach systemowych, aby połączyć się z innymi urządzeniami Bluetooth. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Bluetooth.

Otwórz preferencje Bluetooth

Bluetooth pozwala na: