macOS High Sierra

Wymienianie baterii w bezprzewodowej klawiaturze, myszy lub gładziku Apple

Bardzo łatwo można wymienić baterie w myszy bezprzewodowej Apple, wymienić baterie w gładziku bezprzewodowym Apple oraz wymienić baterie w klawiaturze bezprzewodowej Apple.

Należy wymienić wszystkie baterie jednocześnie, zastępując je bateriami takiego samego typu. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnymi przepisami.

Jeśli mysz, gładzik lub klawiatura nie były dotychczas łączone z tym Makiem, należy to zrobić. Zobacz Łączenie urządzenia Bluetooth z Makiem.

Jeśli mysz, gładzik lub klawiatura zostały już wcześniej połączone z Twoim Makiem, po wymianie baterii nie musisz ponownie łączyć tych urządzeń. Urządzenia te powinny automatycznie połączyć się ponownie z Twoim Makiem chwilę po ich włączeniu. Jeśli urządzenie nie łączy się ponownie, kliknij myszą, kliknij gładzikiem lub naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze, aby ponownie połączyć urządzenie z Makiem.