Źródła danych Apple School Manager pokazujące połączenie SCIM

Połącz swoje dane

Synchronizuj konta użytkowników z systemu informacji o studentach, Google Workspace lub Microsoft Azure Active Directory albo z plikami tworzonymi i przesyłanymi za pomocą SFTP.

Integrowanie usługi z systemem informacji o studentach

Serwer zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM) i ich usługami Apple School Manager z pokazanymi przydziałami urządzeń.

Zarządzanie urządzeniami

Usprawnij wdrażanie urządzeń Apple w organizacji.

Informacje na temat przepływu pracy urządzeń

Okno usługi Apple School Manager wyświetlające na pasku bocznym zaznaczoną opcję Aplikacje i książki w obszarze Zawartość. Wybrany panel służy do kupowania licencji aplikacji Numbers i zarządzania nią.

Grupowe kupowanie zawartości i przydzielanie jej do urządzeń

Po dokonaniu grupowych zakupów aplikacji i książek można przydzielić je do urządzeń i pozwolić personelowi, prowadzącym i uczestnikom na korzystanie z nich. Można również ponownie przydzielać aplikacje do urządzeń.

Dowiedz się, jak kupować zawartość

Aby zapoznać się z Podręcznikiem użytkownika usługi Apple School Manager, wybierz opcję Spis treści u góry strony albo wpisz słowo lub frazę w polu wyszukiwania.

Był pomocny?
Ograniczenie liczby znaków: 250
Maksymalna liczba znaków to 250.
Dziękujemy za komentarz.