Jak utworzyć backup telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch za pomocą aplikacji iTunes na komputerze PC

Utworzenie backupu telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch powoduje wykonanie kopii informacji, której będzie można użyć w przypadku wymiany, utraty lub uszkodzenia urządzenia.

 1. Otwórz aplikację iTunes na komputerze PC z systemem Windows. Jeśli nie masz aplikacji iTunes na komputerze PC, pobierz ją.
 2. Podłącz urządzenie do komputera za pomocą przewodu USB.
 3. Jeśli pojawi się komunikat z prośbą o podanie kodu urządzenia lub pytanie „Ufać temu komputerowi?”, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Uzyskaj pomoc, jeśli nie pamiętasz kodu.
 4. Wybierz swoje urządzenie w aplikacji iTunes. Dowiedz się, co zrobić, jeśli urządzenie nie pojawia się na komputerze.
  Pasek menu aplikacji iTunes z powiększonym przyciskiem urządzenia.
 5. Kliknij kartę Podsumowanie.
 6. Jeśli chcesz zachować dane zdrowotne i dane aktywności z urządzenia lub zegarka Apple Watch, musisz zaszyfrować backup. Zaznacz pole wyboru Szyfruj backup lokalny i utwórz łatwe do zapamiętania hasło.
  Zanotuj to hasło i schowaj je w bezpiecznym miejscu, ponieważ jest ono niezbędne do odtworzenia zaszyfrowanych backupów w iTunes.
 7. Kliknij opcję Utwórz backup teraz.
  Okno aplikacji iTunes wyświetlające kartę Podsumowanie z zaznaczonym przyciskiem Utwórz backup teraz.
 8. Gdy proces dobiegnie końca, możesz sprawdzić, czy backup został pomyślnie utworzony. Zobaczysz datę i godzinę ostatniego backupu.
  Okno aplikacji iTunes wyświetlające kartę Podsumowanie z datą i godziną ostatniego backupu powiększoną pod przyciskiem Utwórz backup teraz.
Data publikacji: