Jak czyścić wyświetlacz Apple Pro Display XDR

Wyświetlacz Pro Display XDR ma szkło standardowe lub nanostrukturalne. Aby zapobiec uszkodzeniu wyświetlacza, postępuj zgodnie z tymi ważnymi wytycznymi dotyczącymi czyszczenia panelu wyświetlacza i obudowy.

Czyszczenie szkła nanostrukturalnego

Do usuwania kurzu lub smug z ekranu używaj tylko suchej ściereczki do polerowania dostarczonej z wyświetlaczem. Nie dodawaj wody ani nie używaj innych płynów do czyszczenia szkła nanostrukturalnego.

Do czyszczenia szkła nanostrukturalnego nie używaj nigdy żadnych innych ściereczek. Jeśli zgubisz dołączoną ściereczkę do polerowania, możesz skontaktować się z Apple w celu zamówienia zamiennej ściereczki.

Czyszczenie szkła standardowego

  • Do usuwania kurzu lub smug z ekranu używaj ściereczki do polerowania dostarczonej z wyświetlaczem lub innej czystej, suchej ściereczki z mikrofibry. 
  • Jeśli planujesz dodatkowe czyszczenie szkła standardowego, najpierw odłącz wyświetlacz od zasilania. Dodaj niewielką ilość wody do ściereczki i wytrzyj ekran.

Do czyszczenia ekranu wyświetlacza nie używaj środków czyszczących zawierających aceton. Nigdy nie spryskuj ekranu bezpośrednio. Środek czyszczący może dostać się do wnętrza wyświetlacza i uszkodzić go. 


Czyszczenie obudowy i podstawy

Jeśli wymagane jest dodatkowe czyszczenie (boków wyświetlacza i podstawy), skorzystaj z poniższych wskazówek.

  • Odłącz wyświetlacz od źródła zasilania, wyjmij kabel łączący go z komputerem i odłącz wszelkie urządzenia zewnętrzne.
  • Do czyszczenia używaj miękkiej, lekko wilgotnej, niepylącej ściereczki. Nie pozwól, aby wilgoć dostała się do jakiegokolwiek otworu w obudowie. Do czyszczenia obudowy nie używaj preparatów do mycia szyb, środków chemii gospodarczej, aerozoli, rozpuszczalników, amoniaku, środków rysujących powierzchnię ani detergentów z nadtlenkiem wodoru.

Jeśli do wnętrza obudowy dostanie się kurz, użyj odkurzacza z antyelektrostatyczną końcówką szczotki, aby usunąć kurz z obudowy.

Nie używaj sprężonego powietrza do usuwania kurzu zza panelu wyświetlacza.

Czyszczenie ściereczki do polerowania

  1. Ręcznie wypierz ściereczkę do polerowania w płynie do naczyń i wodzie.
  2. Dokładnie ją wypłucz.
  3. Pozostaw ściereczkę do polerowania do wyschnięcia na powietrzu na co najmniej 24 godziny.

Data publikacji: