Konfigurowanie usługi iCloud na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Dowiedz się, jak skonfigurować usługę iCloud na wszystkich urządzeniach. Reszta odbywa się automatycznie.

Masz już skonfigurowaną usługę iCloud? Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch użyj aplikacji Zdjęcia, aby uzyskać dostęp do zdjęć i nagrań wideo, lub aplikacji Pliki w celu uzyskania dostępu do określonych plików przechowywanych w usłudze iCloud oraz usłudze iCloud Drive. Na komputerze możesz zalogować się do witryny iCloud.com, aby uzyskać dostęp do informacji przechowywanych w usłudze iCloud oraz usłudze iCloud Drive.


Aby zapewnić optymalne działanie usługi iCloud, upewnij się, że urządzenie spełnia minimalne wymagania systemowe.

Użyj najnowszej wersji systemu iOS

Upewnij się, że urządzenie ma najnowszą wersję systemu iOS. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Uaktualnienia. Zobacz, czy jest dostępne uaktualnienie.

 

iPhone i Mac wyświetlające ekran Uaktualnienia

Zaloguj się

Otwórz Ustawienia i zaloguj się na urządzeniu za pomocą swojego konta Apple ID. Po zalogowaniu się usługa iCloud zostanie włączona automatycznie.

Masz pytania na temat Apple ID?

Sprawdź ustawienia usługi iCloud

Otwórz Ustawienia, stuknij [Twoje imię i nazwisko], a następnie wybierz opcję iCloud. Wybierz aplikacje, takie jak Zdjęcia, Kontakty, Kalendarze i aplikacje innych firm, których chcesz używać z usługą iCloud.

Skonfiguruj usługę iCloud na innych urządzeniach, aby zachować aktualność swoich treści w każdym miejscu.

Znajdź odpowiedni dla siebie pakiet dyskowy

Jedno bezpieczne miejsce przechowywania wszystkich zdjęć, plików i innych treści

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: