Konfigurowanie usługi iCloud na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Dowiedz się, jak zalogować się do usługi iCloud i wybrać ustawienia.

Aby zapewnić optymalne działanie usługi iCloud, upewnij się, że urządzenie spełnia minimalne wymagania systemowe.

Korzystanie z najnowszych wersji systemów iOS i iPadOS

Upewnij się, że urządzenie ma najnowszą wersję systemu iOS lub iPadOS. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Uaktualnienia. Zobacz, czy jest dostępne uaktualnienie.

 

Logowanie się do usługi iCloud

Otwórz Ustawienia i zaloguj się na urządzeniu za pomocą swojego konta Apple ID. Po zalogowaniu się usługa iCloud zostanie włączona automatycznie.

Masz pytania na temat Apple ID?


Dostosowywanie ustawień usługi iCloud

Otwórz Ustawienia, stuknij [Twoje imię i nazwisko], a następnie wybierz opcję iCloud. Wybierz aplikacje, takie jak Zdjęcia, Kontakty, Kalendarze i aplikacje innych firm, których chcesz używać z usługą iCloud.

Skonfiguruj usługę iCloud na innych urządzeniach, aby zachować aktualność swoich treści w każdym miejscu.

 

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: