Jak używać paska Touch Bar na MacBooku Pro

Pasek Touch Bar, znajdujący się w górnej części klawiatury na MacBookach Pro (15-calowych, 2016 r.) i nowszych oraz MacBookach Pro (13-calowych, 2016 r., cztery porty Thunderbolt 3) i nowszych, dostosowuje się do aktualnie wykonywanej czynności i wyświetla w miarę potrzeb intuicyjne skróty oraz opcje aplikacji.

 

Wyświetlanie opcji sterowania systemem i ustawień na pasku Control Strip

Gdy uruchomisz MacBooka Pro, na pasku Control Strip po prawej stronie paska Touch Bar pojawią się znajome przyciski, takie jak głośność, wyciszenie i jasność wyświetlacza, a także Siri. Po lewej stronie paska Touch Bar pojawi się przycisk Escape (Esc).

 

Opcje sterowania systemem: stuknij ikonę  na pasku Control Strip, aby go rozwinąć i uzyskać dostęp do opcji sterowania systemem, takich jak jasność, Mission Control, Launchpad i odtwarzanie multimediów:

Dostosuj wybrane opcje, a następnie stuknij ikonę . Pasek Control Strip zostanie przywrócony do mniejszej wersji po prawej stronie paska Touch Bar, z przyciskiem Esc wyświetlanym po lewej stronie. W każdej chwili możesz stuknąć ikonę , aby rozwinąć pasek Control Strip i wyświetlić wszystkie przyciski sterowania systemem.

Przyciski funkcyjne: aby użyć przycisków funkcyjnych F1–F12 na pasku Touch Bar, przytrzymaj klawisz fn (Funkcja) w lewym dolnym rogu klawiatury. Zostaną wyświetlone przyciski funkcyjne:

Dowiedz się więcej o używaniu klawiszy funkcyjnych na MacBooku Pro z paskiem Touch Bar.

Gdy używasz komputera Mac, pasek Touch Bar zmienia się automatycznie w zależności od wykonywanej czynności, pokazując odpowiednie narzędzia, z których potrafisz już korzystać. Zapoznaj się z przykładowymi zastosowaniami paska Touch Bar w ulubionych aplikacjach i dowiedz się, jak dostosować ten pasek do swoich potrzeb.

 

Używanie przycisków paska Touch Bar w aplikacjach

Wiele wbudowanych aplikacji na komputerze Mac korzysta z przycisków paska Touch Bar, co jeszcze bardziej ułatwia wykonywanie typowych czynności. Z zalet paska Touch Bar mogą też korzystać Twoje ulubione aplikacje innych firm.

Oto jak można używać paska Touch Bar w niektórych popularnych aplikacjach na komputery Mac. Sprawdź swoje inne ulubione aplikacje, aby dowiedzieć się, co oferuje w nich pasek Touch Bar.

Finder

      

Nawigowanie i wyświetlanie: w Finderze stukaj strzałki na pasku Touch Bar, aby przechodzić między elementami. Stuknij przycisk , aby wyświetlić elementy w trybie szybkiego przeglądu.

 

Wyświetlanie i sortowanie: stuknij przycisk , aby wyświetlić opcje wyświetlania i sortowania plików oraz folderów.

 

Udostępnianie: stuknij przycisk , aby wyświetlić opcje udostępniania plików.

 

Tagi: stuknij przycisk , aby wyświetlić tagi, które możesz przypisać do elementów.

 


Safari

      

Odwiedzanie ulubionych: w przeglądarce Safari stuknij ulubioną witrynę na pasku Touch Bar, aby ją otworzyć.

 

Nawigowanie i wyszukiwanie: kliknij przycisk strzałki w prawo, aby przejść do przodu, lub przycisk strzałki w lewo, aby przejść do tyłu. Stuknij pole wyszukiwania, aby rozpocząć wyszukiwanie, lub stuknij przycisk , aby otworzyć nową kartę.

 


Mail

      

Wykonywanie typowych zadań: w aplikacji Mail pasek Touch Bar umożliwia tworzenie wiadomości, odpowiadanie na nie, archiwizowanie, oznaczanie poczty jako niechcianej oraz dodawanie flag do wiadomości.

 

Używanie funkcji przewidywania tekstu: w aplikacji Mail i innych aplikacjach do redagowania tekstu pasek Touch Bar przewiduje wyrazy w trakcie wpisywania. Stuknij słowo lub ikonę emoji, aby je wstawić.

 

Formatowanie tekstu: podczas wpisywania wiadomości zaznacz fragment tekstu, a na pasku Touch Bar pojawią się opcje formatowania, takie jak pogrubienie, kursywa i listy.

 

Wypowiedzi za pomocą ikon emoji: w aplikacjach takich jak Mail i Wiadomości możesz wprowadzić ikonę emoji zamiast słów, aby wyrazić swoje zdanie w zabawny sposób. Stuknij przycisk , aby wyświetlić najczęściej stosowane ikony emoji, a następnie stuknij ikonę emoji, aby ją wstawić.

 


Zdjęcia

      

Przyspieszanie wyszukiwania w bibliotece: w aplikacji Zdjęcia pasek Touch Bar przyspiesza wyszukiwanie odpowiedniego zdjęcia, umożliwiając przesuwanie palcem po miniaturkach. Stuknij ikonę , aby oznaczyć wybrane zdjęcie jako ulubione, opcję Autokorekcja, aby użyć opcji Autokorekcji, ikonę , aby obrócić, lub opcję Dodaj do, aby dodać zdjęcie do albumu.

 

Edytuj zdjęcia: po otwarciu zdjęcia w widoku Edycja możesz użyć narzędzi na pasku Touch Bar, aby dostosować światło, kolor lub wersję czarno-białą zdjęcia. Stuknij opcję Dostosuj, aby uzyskać dostęp do filtrów i narzędzi przycinania. Po dostosowaniu ustawień możesz stuknąć i przytrzymać ikonę , aby zobaczyć oryginalny obraz.

 


Mapy

      

Zobacz, gdzie jesteś: w aplikacji Mapy stuknij przycisk na pasku Touch Bar, aby sprawdzić, gdzie się znajdujesz. Stuknij pole wyszukiwania, aby wprowadzić nazwę miejsca, do którego chcesz się udać.

 

Sprawdź, co jest w Twojej okolicy: na pasku Touch Bar są wyświetlane przyciski z kategoriami pobliskich lokalizacji, np. restauracji, hoteli i stacji benzynowych.

 

Dojedź do celu: gdy wybierzesz lokalizację, którą chcesz odwiedzić, zostaną wyświetlone opcje sprawdzania trasy, dzwonienia do firmy lub wyświetlenia jej witryny.

 


Uwagi

      

Tworzenie notatki: w aplikacji Notatki stuknij przycisk na pasku Touch Bar, aby utworzyć nową notatkę. Stuknij przycisk , aby dodać element listy kontrolnej.

 

Formatowanie tekstu: stuknij przycisk , aby wyświetlić przyciski służące do wyrównywania tekstu oraz stosowania pogrubienia, kursywy lub podkreślenia.

 

Stosowanie stylów: stuknij przycisk , aby zastosować style akapitu, takie jak listy numerowane, listy punktowane lub nagłówki.

 


Kalendarz

      

Wyświetlanie dnia: w aplikacji Kalendarz stuknij przycisk Dzisiaj, aby wyświetlić dzisiejsze wydarzenia, lub przesuń palcem po pasku Touch Bar, aby wybrać przeszły lub przyszły miesiąc.

 

Edytowanie wydarzeń: wybierz wydarzenie z kalendarza, a następnie stuknij je, aby wyświetlić szczegóły, zmienić czas lub miejsce, a także dodać lub usunąć zaproszone osoby.

 


FaceTime

      

Sterowanie połączeniami: w aplikacji FaceTime możesz wykonywać i odbierać połączenia, uzyskiwać dane dzwoniących osób oraz wysłać wiadomość tekstową lub e-mail, jeśli nie możesz rozmawiać — wszystko za pomocą paska Touch Bar.

 

Dostosowywanie paska Touch Bar

W wielu aplikacjach, takich jak Finder, Mail czy Safari, możesz dostosować pasek Touch Bar.

Wybierz kolejno opcje Widok > Dostosuj pasek Touch Bar. Na wyświetlaczu pojawi się okno dostosowywania, które umożliwia wybór ulubionych elementów:

Gdy dostosowujesz pasek Touch Bar, jego przyciski drżą, a po lewej stronie pojawia się przycisk Gotowe.

Za pomocą kursora przeciągnij żądane elementy z wyświetlacza do dołu na pasek Touch Bar. Możesz również przeciągać elementy w lewą i w prawą stronę paska Touch Bar, aby zmienić ich kolejność, lub przeciągać je do góry poza pasek Touch Bar, aby je usunąć. Po zakończeniu stuknij przycisk Gotowe na pasku Touch Bar lub kliknij przycisk Gotowe na ekranie.

Dostosowywanie paska Control Strip

Możesz również dodawać i usuwać przyciski oraz zmieniać ich kolejność na pasku Control Strip, w tym Siri.

W dowolnej aplikacji, która obsługuje dostosowywanie (takiej jak Finder), wybierz opcje Widok > Dostosuj pasek Touch Bar. Dotknij obszaru paska Control Strip na pasku Touch Bar, aby przejść do ekranu dostosowywania paska Control Strip. Następnie za pomocą kursora przeciągnij żądane elementy z wyświetlacza do dołu na pasek Control Strip. Przeciągnij elementy w lewą i w prawą stronę paska Control Strip, aby zmienić ich kolejność, lub przeciągnij je do góry poza pasek Touch Bar, aby je usunąć. Po zakończeniu stuknij przycisk Gotowe na pasku Touch Bar lub kliknij przycisk Gotowe na ekranie.

Tryb dostosowywania paska Control Strip można również włączyć, klikając opcję „Dostosuj pasek Control Strip” w sekcji Klawiatura w oknie Preferencje systemowe.

Poznawanie i eksperymentowanie

Większość aplikacji oferuje na pasku Touch Bar skróty, narzędzia i opcje służące do wykonywania żądanych zadań. Nawiguj po pasku, stukając elementy, aby sprawdzić, jakie czynności możesz wykonywać szybciej i łatwiej.

Stukanie paska Touch Bar jest zwykle prostsze niż klikanie lub wybieranie elementów na ekranie. Możesz na przykład otworzyć aplikację Kalkulator i wykonywać szybkie obliczenia za pomocą klawiszy numerycznych i funkcji na pasku Touch Bar — bez ruszania kursorem, klikania i wpisywania znaków.

Używaj paska Touch Bar, aby odkryć najlepsze sposoby pracy na komputerze, i eksploruj ulubione aplikacje innych firm, które przeniosą funkcje paska Touch Bar w zupełnie inny wymiar.

Używanie ułatwień dostępu z paskiem Touch Bar

Ułatwienia dostępu, które pomagają w używaniu komputera Mac, mogą również uprościć korzystanie z paska Touch Bar. Przytrzymaj klawisz Command i naciśnij trzykrotnie czytnik Touch ID (przycisk zasilania), aby włączyć funkcję VoiceOver, która odczytuje na głos polecenia paska Touch Bar. 

Dowiedz się więcej o korzystaniu z ułatwień dostępu na pasku Touch Bar.

Data publikacji: