Używanie czytnika Touch ID na komputerze Mac

Za pomocą czytnika Touch ID na MacBooku Pro i MacBooku Air możesz szybko odblokować komputer Mac i dokonywać zakupów przy użyciu konta Apple ID i usługi Apple Pay — wystarczy użyć odcisku palca.

Pierwsze kroki

Unieś pokrywę MacBooka Pro lub MacBooka Air, aby go włączyć, lub naciśnij czytnik Touch ID. Po każdym uruchomieniu i ponownym uruchomieniu komputera oraz wylogowaniu się musisz wpisać hasło w celu zalogowania się na swoim koncie użytkownika. Gdy skonfigurujesz czytnik Touch ID, po zalogowaniu się możesz używać czytnika Touch ID zamiast korzystać z klawiatury, kiedy pojawi się prośba o podanie hasła.

Dzięki czytnikowi Touch ID możesz również używać odcisku palca do dokonywania zakupów w sklepach App Store, Apple Books i iTunes Store oraz w wielu ulubionych witrynach korzystających z usługi Apple Pay.

MacBook Pro z paskiem Touch Bar

W MacBookach Pro wyposażonych w Touch Bar przycisk Touch ID znajduje się po prawej stronie paska Touch Bar u góry klawiatury.


MacBook Pro (16-calowy, 2019 r.)


MacBook Pro (15-calowy, 2017 r.)

 

MacBook Air

W MacBookach Air wprowadzonych w roku 2018 i nowszych przycisk Touch ID znajduje się po prawej stronie klawiszy funkcyjnych.


MacBook Air (2018 r.)

Jak skonfigurować czytnik Touch ID

Aby skonfigurować czytnik Touch ID, wykonaj następujące czynności:

 1. Upewnij się, że Twój palec jest czysty i suchy.
 2. Wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe.
 3. Kliknij opcję Touch ID.
 4. Kliknij znak plusa , aby dodać odcisk palca, a następnie po wyświetleniu komunikatu wpisz hasło konta użytkownika. Postępuj zgodnie z pojawiającymi się instrukcjami.
 5. Zaznacz pola wyboru, aby wybrać funkcje czytnika Touch ID, których chcesz używać na komputerze Mac.

Wskazówki dotyczące dodawania odcisków palca:

 • Umieść palec na przycisku Touch ID, ale go nie naciskaj. Podnieś palec, dopiero gdy wyświetli się odpowiedni komunikat.
 • Powoli unoś i przykładaj palec, za każdym razem nieco zmieniając jego położenie.

Odciski palców możesz też usuwać:

 1. Zatrzymaj wskaźnik myszy nad odciskiem palca. Pojawi się przycisk usuwania .
 2. Kliknij przycisk usuwania, a następnie wprowadź hasło w celu usunięcia odcisku palca.

Odblokowywanie komputera Mac za pomocą czytnika Touch ID

Po skonfigurowaniu czytnika Touch ID możesz za jego pomocą odblokowywać komputer Mac. Wybudź komputer Mac, otwierając pokrywę, naciskając klawisz lub stukając gładzik. Następnie lekko przyłóż palec do czytnika Touch ID, aby się zalogować. 

Aby zalogować się po uruchomieniu lub ponownym uruchomieniu komputera Mac albo wylogowaniu się, musisz wpisać hasło. Gdy już się zalogujesz, możesz się szybko uwierzytelniać za pomocą czytnika Touch ID, jeśli pojawi się prośba o podanie hasła.

Za pomocą czytnika Touch ID możesz też odblokować następujące funkcje na komputerze Mac:

 • Notatki chronione hasłem
 • Sekcja Hasła w preferencjach przeglądarki Safari
 • Preferencje systemowe 
  Jeśli masz włączoną funkcję FileVault, musisz wpisać hasło, by odblokować okienko Ochrona i Prywatność oraz okienko Użytkownicy i Grupy.

Jeśli wielu użytkowników skonfiguruje czytnik Touch ID i zaloguje się na tym samym komputerze Mac, mogą oni używać czytnika Touch ID do przełączania kont. Wystarczy nacisnąć czytnik Touch ID, a komputer Mac przełączy się na konto zalogowanego użytkownika powiązane z odciskiem.

Dokonywanie zakupów w sklepach iTunes Store, App Store i Apple Books za pomocą czytnika Touch ID

Czytnika Touch ID można używać zamiast hasła konta Apple ID do dokonywania zakupów na komputerze Mac:

 1. Otwórz aplikację iTunes Store, App Store lub Apple Books.
 2. Kliknij przycisk Kup obok rzeczy, którą chcesz kupić. Wyświetli się monit o użycie czytnika Touch ID.
 3. Przyłóż palec do czytnika Touch ID, aby dokończyć zakupy.

Podczas pierwszego zakupu lub w przypadku wprowadzenia zmian w odciskach palca zarejestrowanych w funkcji Touch ID może zostać wyświetlony monit o wprowadzenie hasła.

Korzystanie z czytnika Touch ID z usługą Apple Pay

Na komputerze Mac możesz dokonywać łatwych, bezpiecznych i prywatnych zakupów w witrynach internetowych za pomocą usługi Apple Pay. Usługa Apple Pay nigdy nie przechowuje danych karty kredytowej lub debetowej ani nie udostępnia ich sprzedawcy.

Usługa Apple Pay nie jest dostępna we wszystkich regionach.

Konfigurowanie usługi Apple Pay

Na notebookach Mac wyposażonych w czytnik Touch ID pojawi się prośba o skonfigurowanie usługi Apple Pay podczas konfiguracji urządzenia. Wykonaj polecenia wyświetlane na ekranie.

Jeśli pominiesz konfigurację usługi Apple Pay podczas pierwszego uruchomienia, możesz skonfigurować ją później w sekcji Wallet i Apple Pay w Preferencjach systemowych. Możesz tam również sprawdzić swoją historię transakcji oraz zarządzać kartami płatniczymi. Możesz na przykład dodawać karty lub je usuwać oraz uaktualniać informacje kontaktowe i dane do wysyłki.

Karty płatnicze możesz dodawać tylko na jednym koncie użytkownika na komputerze Mac. Jeśli skonfigurujesz usługę Apple Pay na głównym koncie użytkownika i zalogujesz się na inne konto, funkcja Touch ID i usługa Apple Pay będą niedostępne. W takiej sytuacji możesz używać spełniającego kryteria telefonu iPhone lub zegarka Apple Watch, aby dokończyć transakcje Apple Pay rozpoczęte w przeglądarce Safari na komputerze Mac.

Dokonywanie zakupu za pomocą usługi Apple Pay w przeglądarce Safari

W witrynach obsługujących usługę Apple Pay kliknij przycisk Apple Pay po przejściu do kasy. Gdy zostanie wyświetlony komunikat, zakończ płatność, przykładając lekko palec do czytnika Touch ID.

Włączanie, ponowne uruchamianie, usypianie i wyłączanie

Naciśnij czytnik Touch ID, aby włączyć MacBooka Pro lub MacBooka Air, jeśli jest otwarty i wyłączony. Jeśli komputer Mac jest zamknięty i wyłączony, wystarczy go otworzyć.

W przeciwieństwie do starszych notebooków Mac naciśnięcie i przytrzymanie czytnika Touch ID na MacBooku Pro lub MacBooku Air nie powoduje wyświetlenia okna dialogowego z opcjami Uśpij, Uruchom ponownie lub Wyłącz. Opcje te znajdują się w menu Apple. Jeśli komputer Mac nie reaguje, naciśnij czytnik Touch ID i przytrzymaj go przez sześć sekund, aby wyłączyć komputer. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku wszystkie niezachowane dane zostaną utracone.

Naciśnięcie czytnika Touch ID nie wprowadza komputera Mac w tryb uśpienia. W tym celu musisz wybrać kolejno opcje menu Apple  > Uśpij. Jeśli komputer Mac wyposażony jest w pasek Touch Bar, możesz też dodać do paska Control Strip przycisk usypiania.

 1. Kliknij Findera.
 2. Wybierz kolejno opcje Widok > Dostosuj pasek Touch Bar.
 3. Dotknij obszaru paska Control Strip na pasku Touch Bar, aby przejść do ekranu dostosowywania paska Control Strip.  
 4. Za pomocą kursora przeciągnij żądane elementy, takie jak przycisk usypiania, z wyświetlacza głównego w dół na pasek Touch Bar. Możesz również przeciągać elementy w lewą i w prawą stronę paska Touch Bar, aby zmienić ich kolejność, lub przeciągać je do góry poza pasek Touch Bar, aby je usunąć.
 5. Po zakończeniu stuknij przycisk Gotowe na pasku Touch Bar lub kliknij przycisk Gotowe na ekranie.

Więcej informacji o czytniku Touch ID

Za pomocą czytnika Touch ID możesz sterować funkcjami dostępności na komputerze Mac:

 • Naciśnij trzykrotnie czytnik Touch ID, aby wyświetlić okno Opcje dostępności.
 • Przytrzymaj klawisz Command i naciśnij trzykrotnie czytnik Touch ID, aby włączyć lub wyłączyć funkcję VoiceOver.

W niektórych sytuacjach nie możesz skorzystać z czytnika Touch ID i musisz wprowadzić hasło:

 • Po ponownym uruchomieniu komputera Mac
 • Po wylogowaniu z konta użytkownika
 • Jeśli odcisk palca nie został rozpoznany pięć razy z rzędu
 • Jeśli nie odblokowano komputera Mac w ciągu ostatnich 48 godzin 
 • Jeśli właśnie zarejestrowano lub usunięto odciski palców

Jeśli nadal potrzebujesz pomocy w odblokowywaniu komputera Mac za pomocą czytnika Touch ID, skorzystaj z następujących porad. Spróbuj ponownie po zastosowaniu każdej z nich:

 • Upewnij się, że Twoje palce są czyste i suche.
  Wilgoć, kremy, pot, olejki, skaleczenia i sucha skóra mogą negatywnie wpływać na rozpoznawanie odcisków palców. Na rozpoznawanie odcisków palców mogą też tymczasowo wpływać takie działania, jak ćwiczenia fizyczne, branie prysznica, pływanie lub gotowanie.
 • Palec musi całkowicie zakrywać czytnik Touch ID. Gdy czytnik Touch ID skanuje palec, nie naciskaj czytnika ani nie przesuwaj palca.
 • Spróbuj skonfigurować inny odcisk palca.
Data publikacji: