Uzyskiwanie rodzinnej subskrypcji usługi Apple Music

Z usługi Apple Music może korzystać cała rodzina (do sześciu osób).

 

Każda osoba korzystająca z rodzinnej subskrypcji Apple Music uzyskuje nieograniczony dostęp do całego katalogu usługi Apple Music, rekomendacji muzycznych dostosowanych do jej gustów, a także do biblioteki muzycznej iCloud, która umożliwia słuchanie własnej muzyki na wszystkich ulubionych urządzeniach.

Dowiedz się więcej o usłudze Apple Music oraz jej cenniku.

Funkcje i ceny usługi Apple Music mogą różnić się w zależności od kraju i regionu.

Subskrypcja rodzinna i Chmura rodzinna

Aby korzystać z subskrypcji rodzinnej wraz z innymi członkami rodziny, należy skonfigurować Chmurę rodzinną z poziomu obsługiwanego urządzenia. Kiedy skonfigurujesz Chmurę rodzinną, staniesz się organizatorem w rodzinie. Jeśli nie chcesz być organizatorem w rodzinie, poproś inną osobę o skonfigurowanie Chmury rodzinnej. 

Jeśli Chmura rodzinna została już skonfigurowana i rozpoczęto subskrypcję rodzinną usługi Apple Music, można dodać do niej nowe osoby, zapraszając je do grupy rodziny.

Subskrybowanie usługi Apple Music

Usługę Apple Music można subskrybować z telefonu iPhone, iPada, iPoda touch, komputera Mac lub PC lub z telefonu z systemem Android. Osoby rozpoczynające subskrypcję mają do wyboru cztery typy: miesięczną subskrypcję indywidualną, roczną subskrypcję indywidualną, subskrypcję rodzinną lub studencką.

Jeśli przy rozpoczęciu subskrypcji została wybrana subskrypcja indywidualna lub studencka, możesz zmienić ją na rodzinną.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Otwórz aplikację Muzyka. Jeśli nie widzisz komunikatu „Witamy w Apple Music”, stuknij pozycję Dla Ciebie u dołu ekranu.
 2. Jeśli subskrybujesz usługę Apple Music po raz pierwszy lub Twoja poprzednia usługa była w wersji próbnej, stuknij ofertę próbnej subskrypcji.
  Jeśli jesteś obecnie subskrybentem usługi Apple Music, stuknij opcję Zaloguj się, a następnie zmień typ subskrypcji na rodzinną.
 3. Stuknij opcję Rodzinna.
 4. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź identyfikator Apple ID i hasło, których używasz w sklepie iTunes Store. Możesz też zalogować się przy użyciu czytnika Touch ID.
  Na ekranie może zostać wyświetlony monit o potwierdzenie informacji rozliczeniowych, ale pełna opłata miesięczna nie zostanie pobrana, dopóki nie minie okres próbny. Dodaj akceptowaną metodę płatności i stuknij opcję Dołącz.
 5. Jeśli otrzymasz monit, zaakceptuj warunki korzystania z usługi.
 6. Wybierz gatunki i wykonawców, których lubisz. Możesz też obserwować, czego słuchają Twoi znajomi, i otrzymywać powiadomienia, gdy wykonawcy wydadzą nową muzykę.

Członkowie rodziny, którzy mają już skonfigurowaną Chmurę rodzinną, automatycznie uzyskają dostęp do usługi Apple Music. Organizator w rodzinie może zapraszać osoby do dołączenia do Chmury rodzinnej. Jeśli użytkownik ma już subskrypcję indywidualną lub studencką usługi Apple Music, jej odnowienie zostanie automatycznie anulowane po rozpoczęciu subskrypcji rodzinnej.

Na komputerze Mac lub PC

 1. Otwórz program iTunes.
 2. W lewym górnym rogu okna wybierz pozycję  Muzyka, a następnie kliknij pozycję Dla Ciebie na górze okna programu iTunes.
 3. Jeśli subskrybujesz usługę Apple Music po raz pierwszy lub Twoja poprzednia usługa była w wersji próbnej, stuknij ofertę próbnej subskrypcji.
  Jeśli jesteś obecnie subskrybentem usługi Apple Music, kliknij opcję Zaloguj się, a następnie zmień typ subskrypcji na rodzinną.
 4. Kliknij opcję Rozpocznij, a następnie wybierz opcję Rodzinna.
 5. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź identyfikator Apple ID i hasło, których używasz w sklepie iTunes Store. Jeśli nie masz konta Apple ID, kliknij opcję Utwórz konto.
  Na ekranie może zostać wyświetlony monit o potwierdzenie informacji rozliczeniowych, ale pełna opłata miesięczna nie zostanie pobrana, dopóki nie minie okres próbny. Dodaj akceptowaną metodę płatności i stuknij opcję Dołącz.
 6. Jeśli otrzymasz monit, zaakceptuj warunki korzystania z usługi.
 7. Wybierz gatunki i wykonawców, których lubisz. Możesz też obserwować, czego słuchają Twoi znajomi, i otrzymywać powiadomienia, gdy wykonawcy wydadzą nową muzykę.

Członkowie rodziny, którzy mają już skonfigurowaną Chmurę rodzinną, automatycznie uzyskają dostęp do usługi Apple Music. Organizator w rodzinie może zapraszać osoby do dołączenia do Chmury rodzinnej. Jeśli użytkownik ma już subskrypcję indywidualną lub studencką usługi Apple Music, jej odnowienie zostanie automatycznie anulowane po rozpoczęciu subskrypcji rodzinnej.

Na telefonie z systemem Android

 1. Pobierz aplikację Apple Music ze sklepu Google Play.
 2. Otwórz aplikację Apple Music. Jeśli nie widzisz ekranu Apple Music, stuknij ikonę menu w lewym górnym rogu, a następnie stuknij pozycję Dla Ciebie.
 3. Jeśli subskrybujesz usługę Apple Music po raz pierwszy lub Twoja poprzednia usługa była w wersji próbnej, stuknij ofertę próbnej subskrypcji.
  Jeśli jesteś obecnie subskrybentem usługi Apple Music, stuknij opcję Zaloguj się, a następnie zmień typ subskrypcji na rodzinną.
 4. Stuknij opcję Rodzinna.
 5. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź identyfikator Apple ID i hasło, których używasz w sklepie iTunes Store. Jeśli nie masz konta Apple ID, kliknij opcję Utwórz konto.
  Na ekranie może zostać wyświetlony monit o potwierdzenie informacji rozliczeniowych, ale pełna opłata miesięczna nie zostanie pobrana, dopóki nie minie okres próbny. Dodaj akceptowaną metodę płatności i stuknij opcję Dołącz.
 6. Jeśli otrzymasz monit, zaakceptuj warunki korzystania z usługi.
 7. Wybierz gatunki i wykonawców, których lubisz. Możesz też obserwować, czego słuchają Twoi znajomi, i otrzymywać powiadomienia, gdy wykonawcy wydadzą nową muzykę.

Organizator w rodzinie może zapraszać osoby do dołączenia do Chmury rodzinnej. Jeśli użytkownik ma już subskrypcję indywidualną lub studencką usługi Apple Music, jej odnowienie zostanie automatycznie anulowane po rozpoczęciu subskrypcji rodzinnej.

Zapraszanie członków rodziny

Możesz zapraszać członków rodziny do dołączenia do subskrypcji rodzinnej usługi Apple Music, korzystając z telefonu iPhone, iPada, iPoda touch lub z telefonu z systemem Android.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Po skonfigurowaniu Chmury rodzinnej można zaprosić członków rodziny do dołączenia do grupy rodzinnej.

Po zaakceptowaniu zaproszenia każdy członek grupy rodzinnej będzie miał dostęp do subskrypcji rodzinnej usługi Apple Music.

Na telefonie z systemem Android

 1. Otwórz aplikację Apple Music i stuknij ikonę menu  w lewym górnym rogu.
 2. Stuknij swoje zdjęcie lub imię u góry menu, aby przejść do ustawień konta.
 3. Stuknij opcję Zarządzaj subskrypcją. W przypadku wyświetlenia monitu podaj identyfikator Apple ID i hasło.
 4. Stuknij opcję Konfiguracja rodziny lub Rodzinna.
 5. Jeśli została stuknięta opcja Konfiguracja rodziny, stuknij opcję Dalej, aby przejść do opcji zapraszania członków rodziny.
 6. Jeśli została stuknięta opcja Rodzinna, stuknij opcję Dodaj członka rodziny na dole ekranu, aby zaprosić kolejnych członków.

Możesz wysłać członkom rodziny pocztą e-mail zaproszenie do dołączenia do rodziny lub mogą oni wprowadzić swój identyfikator Apple ID oraz hasło bezpośrednio w aplikacji usługi Apple Music. Jeśli aplikacja poprosi o dostęp do kontaktów, stuknij opcję Pozwól. Umożliwi to szybkie wyszukiwanie kontaktów zapisanych na telefonie z systemem Android.

Po zaakceptowaniu zaproszenia każdy członek grupy rodzinnej będzie miał dostęp do subskrypcji rodzinnej usługi Apple Music.

Jeśli jesteś już subskrybentem usługi Apple Music

Jeśli masz już subskrypcję usługi Apple Music, możesz zmienić ją na subskrypcję rodzinną w aplikacji Muzyka lub w programie iTunes na komputerze. Dowiedz się, jak zarządzać subskrypcją usługi Apple Music na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch, komputerze Mac lub komputerze PC albo na telefonie z systemem Android.

Pomoc

Jeśli występują problemy z subskrypcją rodzinną:

 1. Upewnij się, że wszyscy użytkownicy subskrypcji rodzinnej udostępniają swoje zakupy w sklepie iTunes Store.
 2. Upewnij się, że logujesz się do sklepu iTunes Store przy użyciu konta Apple ID i hasła, których używasz do udostępniania zawartości w Chmurze rodzinnej.
 3. Wyloguj się z usługi Apple Music i zaloguj się ponownie.

Dowiedz się, co zrobić, jeśli nie widzisz zawartości udostępnianej przez rodzinę.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: