Zmienianie lub usuwanie informacji dotyczących płatności na koncie Apple ID

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch informacje dotyczące płatności dla konta Apple ID można zmieniać w Ustawieniach. Na komputerze Mac lub PC można to zrobić w aplikacji iTunes.

Apple ID to osobiste konto, które umożliwia dostęp do usług firmy Apple, takich jak App Store, iTunes Store, iCloud, iMessage, Apple Online Store, FaceTime i wielu innych. Gdy zmienisz metodę płatności lub adres rozliczeniowy, informacje zostaną też uaktualnione we wszystkich miejscach, w których korzystasz z konta Apple ID.

Zmieniając metodę płatności, upewnij się, że informacje podane przez Ciebie na koncie są zgodne z danymi podanymi w instytucji finansowej. Poznaj różne metody płatności, których możesz używać.

Po skonfigurowaniu Chmury rodzinnej i włączeniu udostępniania zakupów jedna dorosła osoba w rodzinie (organizator w rodzinie) kontroluje wspólną metodę płatności dla wszystkich członków grupy rodzinnej. Dowiedz się więcej na temat zakupów i płatności rodzinnych.

Dostępność produktów i funkcji może się różnić w zależności od kraju i regionu.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iTunes Store i App Store.
 2. Stuknij identyfikator Apple ID i opcję Pokaż Apple ID. Może pojawić się prośba o zalogowanie.
 3. Stuknij opcję Informacje o płatności, a następnie wybierz opcję Brak lub inną metodę płatności.
  Dowiedz się, co zrobić jeśli nie widzisz opcji Brak lub nie możesz jej wybrać albo jeśli w Twoim kraju lub regionie są dostępne dodatkowe metody płatności.
 4. Upewnij się, że imię i nazwisko oraz adres rozliczeniowy zgadzają się z danymi podanymi w instytucji finansowej. Następnie stuknij opcję Gotowe.

Gdy zmieniasz metodę płatności na kartę kredytową, sklep iTunes Store ustanawia tymczasową blokadę autoryzacyjną na karcie kredytowej w celu zweryfikowania uaktualnionych informacji. Może też być widoczna opcja dodania nowej karty do usługi Apple Pay.

Na komputerze Mac lub PC

Na komputerze Mac lub PC informacje dotyczące płatności możesz edytować przy użyciu aplikacji iTunes lub w witrynie internetowej.

Na komputerze Mac informacje dotyczące płatności możesz też edytować w Preferencjach systemowych. Na komputerze PC możesz użyć aplikacji iCloud dla Windows.

iTunes

Aby otworzyć aplikację iTunes i zalogować się na stronie Informacje o koncie, kliknij to łącze: Pokaż moje konto. Możesz też wykonać poniższe czynności:

 1. Z paska menu u góry ekranu komputera lub u góry okna programu iTunes wybierz kolejno opcje Konto > Pokaż moje konto.
 2. Zaloguj się za pomocą swojego konta Apple ID.

Na stronie Informacje o koncie:

 1. Kliknij opcję Edytuj na prawo od pozycji Typ płatności. W sekcji Metoda płatności zobaczysz metody płatności akceptowane w sklepie iTunes Store. Jeśli używasz Chmury rodzinnej i jest włączone udostępnianie zakupów, tylko organizator w rodzinie może uaktualnić Twoje informacje dotyczące płatności.
 2. Zmień lub usuń informacje. Aby usunąć metodę płatności, wybierz opcję Brak. Uzyskaj pomoc, jeśli nie ma opcji Brak lub nie można jej wybrać.
 3. Kliknij przycisk Gotowe. 

Gdy zmieniasz metodę płatności na kartę kredytową, sklep iTunes Store ustanawia tymczasową blokadę autoryzacyjną na karcie kredytowej w celu zweryfikowania uaktualnionych informacji.

W witrynie internetowej

Po zalogowaniu się na stronie konta Apple ID możesz zmienić używaną kartę kredytową lub debetową na inną. Przy pierwszej próbie kupienia czegoś na jednym ze swoich urządzeń Apple być może trzeba będzie zweryfikować używaną metodę płatności.

 1. Aby otworzyć stronę konta Apple ID, kliknij to łącze: Wyświetl Apple ID.
 2. Zaloguj się za pomocą swojego konta Apple ID. Może się pojawić prośba o odpowiedź na pytania zabezpieczające.
 3. W sekcji Płatność i wysyłka kliknij przycisk Edytuj. Jeśli używasz Chmury rodzinnej i jest włączone udostępnianie zakupów, tylko organizator w rodzinie może uaktualnić Twoje informacje dotyczące płatności.
 4. Zmień informacje dotyczące płatności.
 5. Kliknij opcję Zachowaj.

Na tej stronie możesz też uaktualnić zabezpieczenia konta lub inne preferencje, ale nie możesz na niej usunąć metody płatności.

Preferencje systemowe

 1. Wybierz kolejno opcje Preferencje systemowe > iCloud.
 2. Kliknij opcję Szczegóły konta. Może być konieczne zalogowanie się za pomocą konta Apple ID.
 3. Kliknij kartę Płatność, a następnie kliknij opcję Szczegóły na prawo od bieżącej metody płatności. Jeśli używasz Chmury rodzinnej i jest włączone udostępnianie zakupów, tylko organizator w rodzinie może uaktualnić Twoje informacje dotyczące płatności.
 4. Zmień informacje dotyczące płatności.
 5. Kliknij przycisk Zachowaj, a następnie Gotowe.

Za pomocą Preferencji systemowych nie możesz usunąć metody płatności.

iCloud dla Windows

 1. Na komputerze PC otwórz aplikację iCloud dla Windows.
 2. Kliknij kolejno przyciski Szczegóły konta > Zarządzaj Apple ID.
 3. Zostanie otwarte okno przeglądarki. Zaloguj się za pomocą swojego konta Apple ID. Może zostać wyświetlony monit o zweryfikowanie konta Apple ID.
 4. W sekcji Płatność i wysyłka kliknij przycisk Edytuj. Jeśli używasz Chmury rodzinnej i jest włączone udostępnianie zakupów, tylko organizator w rodzinie może uaktualnić Twoje informacje dotyczące płatności.
 5. Zmień informacje dotyczące płatności.
 6. Kliknij opcję Zachowaj.

Za pomocą aplikacji iCloud dla Windows nie możesz usunąć metody płatności.

Informacje dotyczące płatności uaktualniane automatycznie

Jeśli widzisz obciążenia z iTunes na nowej karcie kredytowej, wystawca karty mógł automatycznie uaktualnić informacje. Wystawcy kart uaktualniają informacje dotyczące płatności, aby zapobiec wstrzymaniu usług objętych płatnościami cyklicznymi, takich jak subskrypcje usługi Apple Music, po wystawieniu nowej karty. Czasem wystawcy kart mogą zezwolić na dalsze pobieranie opłat cyklicznych przy użyciu wygasłej karty kredytowej. 

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości związane z tym procesem, skontaktuj się z wystawcą karty lub instytucją finansową.

Pomoc

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: