Dodawanie metody płatności do konta Apple ID

Dodaj metodę płatności, która może być używana przez Ciebie i Twoją rodzinę w App Store, iCloud+, Apple Music i innych usługach.

Dodawanie metody płatności

W celu dokonania zakupu w App Store lub skorzystania z subskrypcji usług, takich jak iCloud+ czy Apple Music, należy zarejestrować co najmniej jedną metodę płatności.

 Dodawanie metody płatności


Dodawanie metody płatności na iPhonie lub iPadzie

 1. Otwórz aplikację Ustawienia.
 2. Stuknij swoje imię i nazwisko.
 3. Stuknij opcję Multimedia i zakupy, a następnie pozycję Wyświetl konto. Może zostać wyświetlony monit o zalogowanie się przy użyciu konta Apple ID.
 4. Stuknij opcję Zarządzaj płatnościami.
 5. Stuknij opcję Dodaj metodę płatności.

Na iPhonie przycisk Dodaj płatność znajduje się poniżej listy metod płatności.       

 6. Wprowadź szczegóły dotyczące metody płatności i stuknij przycisk Gotowe.


Dodawanie metody płatności na Macu

 1. Otwórz sklep App Store.
 2. Kliknij swoje imię i nazwisko. Jeśli Twoje imię i nazwisko nie jest wyświetlone, kliknij przycisk Zaloguj się, a następnie zaloguj się za pomocą identyfikatora Apple ID i kliknij swoje imię i nazwisko.
 3. Kliknij opcję Ustawienia konta.
 4. Obok pozycji Informacje o płatności kliknij opcję Zarządzaj płatnościami. (Jeśli używasz starszej wersji systemu macOS, kliknij opcję Edytuj obok pozycji Typ płatności).
 5. Kliknij opcję Dodaj płatność.
 6. Wprowadź szczegóły dotyczące metody płatności i kliknij przycisk Gotowe.

Na Macu przycisk Dodaj płatność znajduje się poniżej listy metod płatności.


Dodawanie metody płatności na komputerze PC z systemem Windows lub na urządzeniu Microsoft Surface

 1. Otwórz aplikację iTunes.
 2. Na pasku menu u góry okna aplikacji iTunes stuknij lub kliknij opcję Konto, a następnie stuknij lub kliknij opcję Pokaż moje konto.
 3. Zaloguj się za pomocą swojego konta Apple ID.
 4. Stuknij lub kliknij przycisk Zarządzaj płatnościami obok pozycji Informacje o płatności (Jeśli używasz starszej wersji iTunes, stuknij lub przycisk Edytuj obok pozycji Typ płatności).
 5. Stuknij lub kliknij opcję Dodaj płatność.

W iTunes na komputerze PC przycisk Dodaj płatność znajduje się poniżej listy metod płatności. 


Dodawanie metody płatności online

Jeśli chcesz zarejestrować więcej niż jedną metodę płatności, dodaj metodę płatności w Ustawieniach na iPhonie lub iPadzie, w App Store na Macu lub w iTunes na komputerze PC. Podczas edytowania informacji o płatnościach online na stronie appleid.apple.com dodatkowe metody płatności mogą zostać automatycznie usunięte z Twojego konta.

 1. Przejdź na stronę https://appleid.apple.com.
 2. Stuknij lub kliknij opcję Zaloguj się, a następnie zaloguj się przy użyciu swojego identyfikatora Apple ID.
 3. Stuknij lub kliknij opcję Metody płatności.
 4. Stuknij lub kliknij opcję Zarządzaj metodą płatności.
 5. Wprowadź informacje dotyczące płatności i stuknij lub kliknij opcję Uaktualnij.

Apple będzie podejmować próby obciążenia metod płatności w kolejności od góry do dołu. Nie można zmienić kolejności, w jakiej jest obciążane saldo konta Apple.


Więcej informacji

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: