Zmienianie, dodawanie lub usuwanie metod płatności na koncie Apple ID

Zarządzaj informacjami dotyczącymi płatności używanymi w App Store, iTunes Store, iCloud i innych usługach. Gdy zmienisz informacje dotyczące płatności, zostaną one uaktualnione automatycznie we wszystkich aplikacjach i usługach, w których korzystasz z konta Apple ID.

Zmień metodę płatności lub dodaj nową metodę płatności.

Edytuj metody płatności

Jak zmienić metodę płatności na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Otwórz aplikację Ustawienia. 
 2. Stuknij swoje imię i nazwisko.
 3. Stuknij opcję Płatność i wysyłka. Może zostać wyświetlony monit o zalogowanie się przy użyciu identyfikatora Apple ID.
  Telefon iPhone wyświetlający metody płatności, w tym saldo konta Apple ID oraz karty kredytowe.
  • Aby dodać metodę płatności, stuknij opcję Dodaj metodę płatności. 
  • Aby uaktualnić metodę płatności, stuknij metodę płatności i edytuj informacje. Może być konieczne wprowadzenie kodu zabezpieczeń, który jest nadrukowany na karcie kredytowej lub debetowej. Jeśli po 4 ostatnich cyfrach numeru karty wyświetla się Apple Pay, zmień informacje o karcie w aplikacji Wallet.
  • Aby usunąć metodę płatności, stuknij opcję Edytuj, a następnie stuknij przycisk Usuń. 
  • Aby zmienić kolejność metod płatności, stuknij opcję Edytuj, a następnie użyj ikony Zmień kolejność *.

* Apple będzie podejmować próby obciążenia metod płatności w kolejności od góry do dołu. Nie można zmienić kolejności, w jakiej jest obciążane saldo konta Apple ID.


Jak zmienić metodę płatności na komputerze Mac

 1. Otwórz aplikację App Store na komputerze Mac.
 2. Kliknij swoje imię lub przycisk logowania  u dołu paska bocznego.
 3. Kliknij opcję Pokaż informacje.
 4. Obok pozycji Informacje o płatności kliknij opcję Zarządzaj płatnościami. (Jeśli używasz starszej wersji systemu macOS, kliknij opcję Edytuj po prawej stronie pozycji Typ płatności). Może zostać wyświetlony monit o zalogowanie się przy użyciu identyfikatora Apple ID.
 5. Na tym ekranie możesz wykonać następujące czynności:
  • Uaktualnianie metody płatności — kliknij opcję Edytuj obok metody płatności. Może być konieczne wprowadzenie kodu zabezpieczeń, który jest nadrukowany na karcie kredytowej lub debetowej.
  • Dodawanie metody płatności — kliknij opcję Dodaj płatność.
  • Usuwanie metody płatności — kliknij opcję Edytuj obok metody płatności, a następnie kliknij opcję Usuń.
  • Zmiana kolejności metod płatności — zatrzymaj wskaźnik myszy nad metodą płatności, a następnie użyj ikony Zmień kolejność . Firma Apple będzie podejmować próby obciążenia metod płatności w kolejności od góry do dołu. Nie można zmienić kolejności, w jakiej jest obciążane saldo konta Apple ID.

App Store na komputerze Mac wyświetlający stronę Zarządzaj płatnościami, na której można edytować, zmieniać kolejność, dodawać lub usuwać metody płatności.


Jeśli nie masz urządzenia Apple


Jeśli nie można zmienić informacji dotyczących płatności

Spróbuj przeprowadzić uaktualnienie do najnowszej wersji systemu iOS lub iPadOS albo macOS.

Jeśli masz subskrypcje, ujemne saldo lub udostępniasz zakupy w ramach grupy Chmury rodzinnej, nie możesz usunąć wszystkich informacji dotyczących płatności. Uzyskaj pomoc, jeśli nie chcesz używać żadnej metody płatności na swoim koncie Apple ID.


Zarządzanie metodami płatności używanymi przez członków rodziny

Po skonfigurowaniu Chmury rodzinnej i włączeniu udostępniania zakupów jedna dorosła osoba w rodzinie (organizator w rodzinie) kontroluje jedną wspólną metodę płatności dla wszystkich członków grupy rodzinnej. Dowiedz się więcej na temat zakupów i płatności rodzinnych.

Jeśli jesteś organizatorem w rodzinie, możesz dodać wiele metod płatności do swojego konta Apple ID, ale członkowie rodziny będą mogli używać tylko pierwszej metody płatności na liście. W przypadku gdy członek rodziny nie może dokonać zakupu, organizator w rodzinie może przenieść inną metodę płatności na górę listy.


Pomoc dotycząca innych problemów z rozliczeniem

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: