Zmienianie, dodawanie lub usuwanie metod płatności na koncie Apple ID

Zarządzaj informacjami dotyczącymi płatności używanymi w App Store, iTunes Store, iCloud i innych usługach. Gdy zmienisz informacje dotyczące płatności, zostaną one uaktualnione automatycznie we wszystkich aplikacjach i usługach, w których korzystasz z konta Apple ID.

Aby zmienić metodę płatności, stuknij lub kliknij ten przycisk:

Edytuj metody płatności

Nie widzisz swojej metody płatności po stuknięciu lub kliknięciu przycisku? Wybierz swoje urządzenie i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Jak zmienić metodę płatności na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Otwórz aplikację Ustawienia. 
 2. Stuknij swoje imię i nazwisko, a następnie stuknij opcję iTunes Store i App Store*.
 3. Stuknij swój identyfikator Apple ID (zwykle jest to Twój adres e-mail), a następnie stuknij opcję Pokaż Apple ID. Może się pojawić prośba o zalogowanie.
 4. Stuknij opcję Zarządzaj płatnościami. (Jeśli używasz starszej wersji systemu iOS, stuknij opcję Informacje o płatności). Teraz możesz dodawać, uaktualniać lub usuwać metody płatności oraz zmieniać ich kolejność:

Uaktualnianie lub dodawanie

iPhone wyświetlający ekran Zarządzaj płatnościami z listą trzech kart kredytowych.

Uaktualnianie metody płatności
Stuknij metodę płatności, a następnie zmień informacje. Może być konieczne wprowadzenie kodu zabezpieczeń, który jest nadrukowany na karcie kredytowej lub debetowej. 

Jeśli po 4 ostatnich cyfrach numeru karty wyświetla się Apple Pay, zmień informacje o karcie w aplikacji Wallet.

Dodawanie metody płatności
Stuknij opcję Dodaj metodę płatności.

Usuwanie lub zmiana kolejności

iPhone wyświetlający ekran Zarządzaj płatnościami z przyciskiem usuwania obok kart kredytowych.

Usuwanie metody płatności
Stuknij opcję Edytuj, a następnie ikonę Usuń , lub przesuń palcem w lewo i stuknij opcję Usuń.

Zmienianie kolejności metod płatności
Stuknij opcję Edytuj, a następnie użyj ikony zmiany kolejności , aby zmienić kolejność metod płatności. Firma Apple będzie podejmować próby obciążenia metod płatności w kolejności od góry do dołu. Nie można zmienić kolejności, w jakiej jest obciążane saldo konta Apple ID.

* Począwszy od systemu iOS 12.2, metodami płatności można zarządzać również na ekranie Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > Płatność i wysyłka. W przypadku urządzenia z systemem iOS 12.1.x lub starszym edycja metod płatności na ekranie Płatność i wysyłka spowoduje usunięcie wszystkich zapisanych metod płatności.

Jak zmienić metodę płatności na Macu

 1. Otwórz aplikację App Store na komputerze Mac.
 2. Kliknij swoje imię lub przycisk logowania  u dołu paska bocznego.
 3. Kliknij opcję Pokaż informacje.
 4. Obok pozycji Informacje o płatności kliknij opcję Zarządzaj płatnościami. (Jeśli używasz starszej wersji systemu macOS, kliknij opcję Edytuj po prawej stronie pozycji Typ płatności). Może zostać wyświetlony monit o zalogowanie się przy użyciu identyfikatora Apple ID.
 5. Na tym ekranie możesz wykonać następujące czynności:
  • Uaktualnianie metody płatności — kliknij opcję Edytuj obok metody płatności. Może być konieczne wprowadzenie kodu zabezpieczeń, który jest nadrukowany na karcie kredytowej lub debetowej.
  • Dodawanie metody płatności — kliknij opcję Dodaj płatność.
  • Usuwanie metody płatności — kliknij opcję Edytuj obok metody płatności, a następnie kliknij opcję Usuń.
  • Zmiana kolejności metod płatności — zatrzymaj wskaźnik myszy nad metodą płatności, a następnie użyj ikony Zmień kolejność . Firma Apple będzie podejmować próby obciążenia metod płatności w kolejności od góry do dołu. Nie można zmienić kolejności, w jakiej jest obciążane saldo konta Apple ID.

App Store na komputerze Mac wyświetlający stronę Zarządzaj płatnościami, na której można edytować, zmieniać kolejność, dodawać lub usuwać metody płatności.

Jeśli nie masz urządzenia Apple

Jeśli nie można zmienić informacji dotyczących płatności

Spróbuj przeprowadzić uaktualnienie do najnowszej wersji systemu iOS lub iPadOS albo macOS.

Jeśli masz subskrypcje, ujemne saldo lub udostępniasz zakupy w ramach grupy Chmury rodzinnej, nie możesz usunąć wszystkich informacji dotyczących płatności. Uzyskaj pomoc, jeśli nie chcesz używać żadnej metody płatności na swoim koncie Apple ID.

Zarządzanie metodami płatności używanymi przez członków rodziny

Po skonfigurowaniu Chmury rodzinnej i włączeniu udostępniania zakupów jedna dorosła osoba w rodzinie (organizator w rodzinie) kontroluje jedną wspólną metodę płatności dla wszystkich członków grupy rodzinnej. Dowiedz się więcej na temat zakupów i płatności rodzinnych.

Jeśli jesteś organizatorem w rodzinie, możesz dodać wiele metod płatności do swojego konta Apple ID, ale członkowie rodziny będą mogli używać tylko pierwszej metody płatności na liście. W przypadku gdy członek rodziny nie może dokonać zakupu, organizator w rodzinie może przenieść inną metodę płatności na górę listy.

Pomoc dotycząca innych problemów z rozliczeniem

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: