Zmienianie lub usuwanie informacji o płatnościach na koncie Apple ID

Możesz zarządzać informacjami o płatnościach na koncie Apple ID w Ustawieniach na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch, na komputerze Mac lub PC bądź w aplikacji Apple Music na urządzeniu z systemem Android.

Apple ID to osobiste konto, które umożliwia dostęp do usług Apple, takich jak App Store, iTunes Store, iCloud, iMessage, Apple Online Store, FaceTime i wielu innych. Gdy zmienisz metodę płatności lub adres płatnika, informacje zostaną też uaktualnione we wszystkich miejscach, w których korzystasz z konta Apple ID.

Zmieniając metodę płatności, upewnij się, że informacje podane na koncie są zgodne z danymi podanymi w instytucji finansowej. Poznaj różne metody płatności, których możesz używać.

Po skonfigurowaniu Chmury rodzinnej i włączeniu udostępniania zakupów jedna dorosła osoba w rodzinie (organizator w rodzinie) kontroluje wspólną metodę płatności dla wszystkich członków grupy rodzinnej. Dowiedz się więcej na temat zakupów i płatności rodzinnych.

Dostępność produktów i funkcji może się różnić w zależności od kraju i regionu. Dowiedz się, jaka zawartość jest dostępna w danym kraju lub regionie.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iTunes Store i App Store.
 2. Stuknij identyfikator Apple ID i opcję Pokaż Apple ID. Może pojawić się prośba o zalogowanie.
 3. Stuknij opcję Informacje o płatnościach, a następnie zmień lub usuń informacje. Aby usunąć metodę płatności, wybierz opcję Brak. Uzyskaj pomoc, jeśli nie ma opcji Brak lub nie można jej wybrać. Dowiedz się, jakie metody płatności są dostępne w danym kraju lub regionie.
  Telefon iPhone X z otwartą opcją Ustawienia konta i wybraną metodą płatności Brak
 4. Upewnij się, że imię i nazwisko oraz adres płatnika zgadzają się z danymi podanymi w instytucji finansowej, a następnie stuknij opcję Gotowe.

Gdy zmieniasz metodę płatności na kartę kredytową lub debetową, może pojawić się tymczasowa blokada autoryzacyjna na koncie. Może też być widoczna opcja dodania nowej karty do usługi Apple Pay.


Na komputerze Mac lub PC

Na komputerze Mac lub PC informacje dotyczące płatności możesz edytować w aplikacji iTunes, w witrynie internetowej, w preferencjach systemowych (komputer Mac) lub za pomocą aplikacji iCloud dla Windows (komputer PC).

W aplikacji iTunes

Aby otworzyć aplikację iTunes i zalogować się na stronie Informacje o koncie, kliknij to łącze: Pokaż moje konto. Możesz też wykonać poniższe czynności:

 1. Z paska menu u góry ekranu komputera lub u góry okna aplikacji iTunes wybierz kolejno opcje Konto > Pokaż moje konto.
  Aplikacja iTunes na komputerze Mac z zaznaczoną opcją Pokaż moje konto w menu Konto i otwartym oknem sklepu iTunes Store w tle
 2. Zaloguj się za pomocą swojego konta Apple ID.
 3. Na stronie Informacje o koncie kliknij opcję Edytuj znajdującą się na prawo od pozycji Typ płatności. W sekcji Metoda płatności zobaczysz metody płatności akceptowane w sklepie iTunes Store. Jeśli używasz Chmury rodzinnej i jest włączone udostępnianie zakupów, tylko organizator w rodzinie może uaktualnić Twoje informacje dotyczące płatności.
 4. Zmień lub usuń informacje. Aby usunąć metodę płatności, wybierz opcję Brak. Uzyskaj pomoc, jeśli nie ma opcji Brak lub nie można jej wybrać. Dowiedz się, jakie metody płatności są dostępne w danym kraju lub regionie.
  Aplikacja iTunes z wyświetlonym ekranem Edytuj informacje o płatności w sekcji Ustawienia konta i wybraną metodą płatności Brak
 5. Upewnij się, że imię i nazwisko oraz adres płatnika zgadzają się z danymi podanymi w instytucji finansowej, a następnie kliknij opcję Gotowe. 

Gdy zmieniasz metodę płatności na kartę kredytową lub debetową, może pojawić się tymczasowa blokada autoryzacyjna na koncie.

Na stronie internetowej

Po zalogowaniu się na stronie konta Apple ID możesz zmienić używaną kartę kredytową lub debetową na inną. Przy pierwszej próbie kupienia czegoś na jednym ze swoich urządzeń Apple konieczna może być weryfikacja używanej metody płatności.

 1. Aby otworzyć stronę konta Apple ID, kliknij to łącze: Wyświetl Apple ID.
 2. Zaloguj się za pomocą swojego konta Apple ID. Może się pojawić prośba o odpowiedź na pytania zabezpieczające.
 3. W sekcji Płatność i wysyłka kliknij przycisk Edytuj. Jeśli używasz Chmury rodzinnej i jest włączone udostępnianie zakupów, tylko organizator w rodzinie może uaktualnić Twoje informacje dotyczące płatności.
 4. Zmień informacje dotyczące płatności. Dowiedz się, jakie metody płatności są dostępne w danym kraju lub regionie.Okno przeglądarki Safari wyświetlające sekcję Płatność i wysyłka strony konta Apple ID, które jest edytowane, aby zmienić metodę płatności na Brak.
 5. Upewnij się, że imię i nazwisko oraz adres płatnika zgadzają się z danymi podanymi w instytucji finansowej, a następnie kliknij opcję Zachowaj.

Na tej stronie możesz też uaktualnić zabezpieczenia konta lub inne preferencje, ale nie możesz usunąć metody płatności.

W Preferencjach systemowych

 1. Z menu w górnej części ekranu komputera wybierz kolejno opcje menu Apple () > Preferencje systemowe, a następnie kliknij pozycję iCloud.
 2. Kliknij opcję Szczegóły konta. Może być konieczne zalogowanie się za pomocą konta Apple ID.
 3. Kliknij kartę Płatność, a następnie kliknij opcję Szczegóły na prawo od bieżącej metody płatności. Jeśli używasz Chmury rodzinnej i jest włączone udostępnianie zakupów, tylko organizator w rodzinie może uaktualnić Twoje informacje dotyczące płatności.
 4. Zmień informacje dotyczące płatności. Dowiedz się, jakie metody płatności są dostępne w danym kraju lub regionie.
  Panel Preferencje systemowe usługi iCloud z otwartym rozwijanym ekranem z informacjami o płatności i wybraną metodą płatności Brak
 5. Upewnij się, że imię i nazwisko oraz adres płatnika zgadzają się z danymi podanymi w instytucji finansowej, a następnie kliknij opcję Zachowaj oraz opcję Gotowe.

Za pomocą Preferencji systemowych nie możesz usunąć metody płatności.

Używanie aplikacji iCloud dla Windows

 1. Na komputerze PC otwórz aplikację iCloud dla Windows.
 2. Kliknij kolejno przyciski Szczegóły konta > Zarządzaj Apple ID.
 3. Zostanie otwarte okno przeglądarki. Zaloguj się za pomocą swojego konta Apple ID. Może zostać wyświetlony monit o zweryfikowanie konta Apple ID.
 4. W sekcji Płatność i wysyłka kliknij przycisk Edytuj. Jeśli używasz Chmury rodzinnej i jest włączone udostępnianie zakupów, tylko organizator w rodzinie może uaktualnić Twoje informacje dotyczące płatności.
 5. Zmień informacje dotyczące płatności. Dowiedz się, jakie metody płatności są dostępne w danym kraju lub regionie.
 6. Upewnij się, że imię i nazwisko oraz adres płatnika zgadzają się z danymi podanymi w instytucji finansowej, a następnie kliknij opcję Zachowaj.

Za pomocą aplikacji iCloud dla Windows nie możesz usunąć metody płatności.


Na urządzeniu z systemem Android

 1. Otwórz aplikację Apple Music na urządzeniu z systemem Android. W menu na dole ekranu stuknij opcję Biblioteka, Dla Ciebie, Przeglądaj lub Radio. Następnie stuknij przycisk menu przycisk Sortuj opcje w prawym górnym rogu.
 2. Stuknij kolejno opcje Ustawienia konta > Informacje o płatnościach. Może zostać wyświetlony monit o zalogowanie się przy użyciu identyfikatora Apple ID. Jeśli nie widzisz opcji Ustawienia konta, stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Zaloguj się, zaloguj się za pomocą identyfikatora Apple ID, stuknij przycisk Wstecz przycisk Nawigacja do góry i ponownie stuknij przycisk menu przycisk Sortuj opcje.
 3. Na ekranie Informacje o płatnościach zmień lub usuń informacje. Aby usunąć metodę płatności, wybierz opcję Brak. Uzyskaj pomoc, jeśli nie ma opcji Brak lub nie można jej wybrać.
  Telefon z systemem Android wyświetlający ekran Informacje o płatnościach
 4. Upewnij się, że imię i nazwisko oraz adres płatnika zgadzają się z danymi podanymi w instytucji finansowej, a następnie stuknij opcję Gotowe.

Gdy zmieniasz metodę płatności na kartę kredytową lub debetową, może pojawić się tymczasowa blokada autoryzacyjna na koncie.


Informacje dotyczące płatności uaktualniane automatycznie

Jeśli widzisz obciążenia od Apple na nowej karcie kredytowej lub debetowej, wystawca karty mógł automatycznie uaktualnić informacje. Instytucje finansowe okresowo uaktualniają informacje dotyczące płatności, aby zapobiec wstrzymaniu usług objętych płatnościami cyklicznymi, takich jak subskrypcje usługi Apple Music, po wystawieniu nowej karty. Czasem wystawcy kart mogą zezwolić na dalsze pobieranie opłat cyklicznych przy użyciu wygasłej karty kredytowej.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości związane z tym procesem, skontaktuj się z wystawcą karty lub instytucją finansową.


Znajdowanie kodu CVV lub kodu bezpieczeństwa

Podczas robienia zakupów w sklepie App Store, iTunes Store lub aplikacji Apple Books, konieczne może być podanie kodu bezpieczeństwa lub kodu CVV w celu weryfikacji informacji dotyczących płatności.

Jeśli nie możesz znaleźć lub odczytać kodu bezpieczeństwa, skontaktuj się z bankiem lub wydawcą karty kredytowej, aby uzyskać pomoc.

Większość kart

Obrazek przedstawiający tył karty kredytowej z kodem CVV/bezpieczeństwa

Odszukaj z tyłu karty trzycyfrowy kod, który znajduje się za numerem karty.

American Express

Obrazek przedstawiający przód karty kredytowej z kodem CVV/bezpieczeństwa

Odszukaj z przodu karty czterocyfrowy kod, który znajduje się nad numerem karty.


Pomoc

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: