Konfigurowanie Chmury rodzinnej

Wykonaj poniższe czynności, aby skonfigurować Chmurę rodzinną. Możesz utworzyć nową grupę rodzinną i zaprosić do niej wybrane osoby albo dołączyć do grupy rodzinnej innego użytkownika. 

Dzięki chmurze rodzinnej nawet sześć osób z Twojej rodziny może łatwo udostępniać sobie nawzajem zakupy ze sklepu App Store, subskrypcje usług firmy Apple, pakiet dyskowy iCloud i inne rzeczy — wszystko bez konieczności dzielenia się kontami Apple ID. Obejmuje to możliwość założenia kont Apple ID dla dzieci, zdalne ustawianie uprawnień w funkcji Czas przed ekranem oraz zatwierdzanie wydatków i pobierania plików z urządzenia rodzica za pomocą funkcji Poproś o zakup. Można też założyć konto Apple Cash dla dziecka lub nastolatka albo skonfigurować dla nich Apple Watch. Dowiedz się więcej o możliwościach Chmury rodzinnej

Tworzenie grupy rodzinnej

Grupę może utworzyć jeden z dorosłych członków rodziny, korzystając z telefonu iPhone, iPada, iPoda touch lub komputera Mac. Ta osoba staje się tym samym organizatorem w rodzinie. Jeśli włączysz udostępnianie zakupów, otrzymasz prośbę o potwierdzenie, że zgadzasz się płacić za zakupy zainicjowane przez zaproszonych członków rodziny oraz że masz podaną akceptowaną metodę płatności. Akceptowane metody płatności w przypadku Chmury rodzinnej obejmują karty kredytowe i debetowe*.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko].
 2. Stuknij opcję Chmura rodzinna, a następnie stuknij opcję Skonfiguruj rodzinę. 
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować rodzinę i zaprosić do niej jej członków.

Na komputerze Mac

 1. Wybierz kolejno menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Chmura rodzinna.
 2. Potwierdź konto Apple ID, którego chcesz użyć w Chmurze rodzinnej, i upewnij się, że jest zaznaczona opcja Udostępnij moje zakupy.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jeśli używasz systemu macOS Mojave lub starszego:

 1. Wybierz kolejno menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję iCloud.
 2. Potwierdź konto Apple ID, którego chcesz użyć w Chmurze rodzinnej, i upewnij się, że jest zaznaczona opcja Udostępnij moje zakupy.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Zapraszanie członków rodziny

Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, możesz utworzyć Apple ID dla dziecka i dodać je do grupy. Jeśli członek rodziny ma już konto Apple ID, wykonaj poniższe czynności, aby dodać go do grupy rodzinnej. Możesz należeć tylko do jednej grupy jednocześnie.

Jeśli jesteś w towarzystwie dodawanej osoby, możesz ją poprosić, aby wpisała hasło swojego konta Apple ID na Twoim urządzeniu w celu przyjęcia zaproszenia. Możesz też wysłać zaproszenie, aby umożliwić odbiorcy przyjęcie go na jego urządzeniu.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > Chmura rodzinna.
 2. Stuknij opcję Dodaj członka.
 3. Wprowadź imię i nazwisko lub adres e-mail członka rodziny, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 4. Wybierz, czy chcesz wysłać zaproszenie za pośrednictwem aplikacji Wiadomości, czy zaprosić tę osobę osobiście. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Na komputerze Mac

 1. Wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe.
 2. Kliknij opcję Chmura rodzinna.
 3. Kliknij opcję Dodaj członka rodziny, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jeśli używasz systemu macOS Mojave lub starszego:

 1. Wybierz kolejno menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję iCloud.
 2. Kliknij opcję Zarządzaj rodziną.
 3. Kliknij przycisk dodawania członka rodziny (+), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jeśli posiadasz liczne konta Apple ID w sklepach iTunes Store i App Store, możesz każde z nich zaprosić do grupy, aby udostępniać rodzinie rzeczy zakupione za pośrednictwem różnych kont Apple ID. 

Sprawdzanie, czy członek rodziny przyjął zaproszenie

Stan wysłanego zaproszenia możesz sprawdzić pod imieniem i nazwiskiem zaproszonej osoby.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > Chmura rodzinna.

Następnie wybierz imię i nazwisko osoby, aby sprawdzić stan wysłanego do niej zaproszenia. Jeśli musisz wysłać je jeszcze raz, wybierz opcję Zaproś ponownie.

Na komputerze Mac

Wybierz kolejno menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Chmura rodzinna. Jeśli używasz systemu macOS Mojave lub starszego, wybierz kolejno menu Apple  > Preferencje systemowe > iCloud, a następnie kliknij opcję Zarządzaj rodziną.

Następnie wybierz imię i nazwisko osoby, aby sprawdzić stan wysłanego do niej zaproszenia. Jeśli musisz wysłać je jeszcze raz, wybierz opcję Zaproś ponownie.


Dołączanie do grupy rodzinnej

Otrzymane zaproszenie możesz przyjąć lub odrzucić bezpośrednio na swoim urządzeniu. Zaproszenie otrzymasz w formie wiadomości e-mail lub SMS-a. Możesz następnie odpowiedzieć bezpośrednio z zaproszenia. Jeśli przegapisz wiadomość e-mail lub SMS z zaproszeniem, nie ma problemu. Możesz odpowiedzieć na nie z Ustawień lub Preferencji systemowych na urządzeniu.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > Zaproszenia.

Aby przyjąć zaproszenie, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Podczas dołączania do rodziny możesz otrzymać prośbę o potwierdzenie informacji ze swojego konta oraz wybranie funkcji lub usług skonfigurowanych przez rodzinę.

Na komputerze Mac

Wybierz kolejno menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Chmura rodzinna. Jeśli używasz systemu macOS Mojave lub starszego, wybierz kolejno menu Apple  > Preferencje systemowe > iCloud, a następnie kliknij opcję Zarządzaj rodziną.

Aby przyjąć zaproszenie, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Podczas dołączania do rodziny możesz otrzymać prośbę o potwierdzenie informacji ze swojego konta oraz wybranie funkcji lub usług skonfigurowanych przez rodzinę.

Jeśli nie możesz przyjąć zaproszenia

Jeśli nie możesz przyjąć zaproszenia, sprawdź, czy inna osoba nie dołączyła do grupy rodzinnej albo nie udostępnia kupionej treści przy użyciu Twojego konta Apple ID. Pamiętaj, że możesz dołączyć do tylko jednej grupy rodzinnej naraz i możesz zmienić grupę tylko raz do roku.


Pomoc

* Akceptowane formy płatności różnią się w poszczególnych krajach i regionach.
**Ten wiek zależy od kraju i regionu.

Data publikacji: