Konfigurowanie Chmury rodzinnej

Wykonaj poniższe czynności, aby skonfigurować Chmurę rodzinną. Możesz utworzyć nową grupę rodzinną i zaprosić do niej wybrane osoby albo dołączyć do grupy rodzinnej innego użytkownika. 

Konfigurowanie Chmury rodzinnej

Dzięki Chmurze rodzinnej nawet sześć osób z Twojej rodziny może udostępniać sobie nawzajem rzeczy kupione w sklepie App Store i subskrypcje usług firmy Apple, w tym pakiet dyskowy iCloud, bez konieczności dzielenia się kontami Apple ID. Obejmuje to możliwość założenia kont Apple ID dla dzieci, zdalne ustawianie uprawnień w funkcji Czas przed ekranem oraz zatwierdzanie wydatków i pobierania plików z urządzenia rodzica. Twoja rodzina może również dzielić się albumami ze zdjęciami, kalendarzem rodzinnym, a nawet pomagać sobie wzajemnie w znajdowaniu zaginionych urządzeń.

Pierwsze kroki

Możesz należeć tylko do jednej grupy jednocześnie. Do skonfigurowania Chmury rodzinnej potrzebne są:

 • Konto Apple ID zalogowane do usługi iCloud
 • Telefon iPhone, iPad lub iPod touch z systemem iOS 8 lub nowszym albo komputer Mac z systemem OS X Yosemite lub nowszym

W razie potrzeby możesz utworzyć konto Apple ID dla dziecka, a następnie dodać je do grupy rodzinnej

Tworzenie grupy rodzinnej

Grupę może utworzyć jeden z dorosłych członków rodziny, korzystając z telefonu iPhone, iPada, iPoda touch lub komputera Mac. Ta osoba staje się tym samym organizatorem w rodzinie. Jeśli włączysz udostępnianie zakupów, otrzymasz prośbę o potwierdzenie, że zgadzasz się płacić za zakupy zainicjowane przez zaproszonych członków rodziny oraz że masz podaną akceptowaną metodę płatności. Akceptowane metody płatności w przypadku Chmury rodzinnej obejmują karty kredytowe i debetowe*. 

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko]. Jeśli używasz systemu iOS 10.2 lub starszego, wybierz kolejno opcje Ustawienia > iCloud.

  Tworzenie grupy rodzinnej
 2. Stuknij opcję Konfiguruj Chmurę rodzinną, a następnie stuknij opcję Zaczynamy. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować rodzinę i zaprosić do niej jej członków.
 3. Jeśli używasz systemu iOS 11 lub nowszego, wybierz pierwszą funkcję, którą chcesz udostępnić swojej rodzinie. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zaprosić członków swojej rodziny przy użyciu usługi iMessage.

Na komputerze Mac:

 1. Wybierz kolejno menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Chmura rodzinna. Jeśli używasz systemu macOS Mojave lub starszego, wybierz kolejno menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję iCloud.
 2. Potwierdź konto Apple ID, którego chcesz użyć w Chmurze rodzinnej, i upewnij się, że jest zaznaczona opcja Udostępnij moje zakupy.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Zapraszanie członków rodziny

Do grupy rodzinnej możesz dodać dowolną osobę posiadającą konto Apple ID, pod warunkiem, że wszyscy korzystacie z systemu iOS 8 lub nowszego albo OS X Yosemite lub nowszego. Jeśli masz dzieci, wykonaj te czynności, aby utworzyć dla nich konto Apple ID i dodać je do grupy. Wykonaj poniższe czynności, aby dodać osobę posiadającą konto Apple ID.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > Chmura rodzinna. Jeśli używasz systemu iOS 10.2 lub starszego, wybierz kolejno opcje Ustawienia > iCloud > Rodzina.
 2. Stuknij opcję Dodaj członka rodziny.
 3. Wprowadź imię i nazwisko lub adres e-mail członka rodziny, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 4. Jeśli używasz systemu iOS 11 lub nowszego, zadecyduj, czy chcesz wysłać zaproszenie za pośrednictwem aplikacji Wiadomości, czy też zaprosić członka rodziny osobiście. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Na komputerze Mac:

Jeśli korzystasz z systemu macOS Catalina:

 1. Wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe.
 2. Kliknij opcję Chmura rodzinna.
 3. Kliknij opcję Dodaj członka rodziny, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jeśli używasz systemu macOS Mojave lub starszego:

 1. Wybierz kolejno menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję iCloud.
 2. Kliknij opcję Zarządzaj rodziną.
 3. Kliknij przycisk dodawania członka rodziny (+), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jeśli jesteś w towarzystwie dodawanej osoby, możesz ją poprosić, aby wpisała hasło swojego konta Apple ID na Twoim urządzeniu w celu przyjęcia zaproszenia. Możesz też wysłać zaproszenie, aby umożliwić odbiorcy przyjęcie go na jego urządzeniu. Jeśli posiadasz liczne konta Apple ID w sklepach iTunes Store i App Store, możesz każde z nich zaprosić do grupy, aby udostępniać rodzinie rzeczy zakupione za pośrednictwem różnych kont Apple ID. 

Sprawdzanie, czy członek rodziny przyjął zaproszenie

Stan wysłanego zaproszenia możesz sprawdzić pod imieniem i nazwiskiem zaproszonej osoby.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch:
Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > Chmura rodzinna. Jeśli używasz systemu iOS 10.2 lub starszego, wybierz kolejno opcje Ustawienia > iCloud > Rodzina. 

Na komputerze Mac:
Wybierz kolejno menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Chmura rodzinna. Jeśli używasz systemu macOS Mojave lub starszego, wybierz kolejno menu Apple  > Preferencje systemowe > iCloud, a następnie kliknij opcję Zarządzaj rodziną.

Następnie wybierz imię i nazwisko osoby, aby sprawdzić stan wysłanego do niej zaproszenia. Jeśli musisz wysłać je jeszcze raz, wybierz opcję Zaproś ponownie.


Dołączanie do grupy rodzinnej

Otrzymane zaproszenie możesz przyjąć lub odrzucić bezpośrednio na swoim urządzeniu. Zaproszenie otrzymasz w formie wiadomości e-mail lub SMS-a. Możesz następnie odpowiedzieć bezpośrednio z zaproszenia. Jeśli przegapisz wiadomość e-mail lub SMS z zaproszeniem, nie ma problemu. Możesz odpowiedzieć na nie z Ustawień lub Preferencji systemowych na urządzeniu:

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch:
Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > Zaproszenia. Jeśli używasz systemu iOS 10.2 lub starszego, wybierz kolejno opcje Ustawienia > iCloud > Zaproszenia.

Na komputerze Mac: 
Wybierz kolejno menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Chmura rodzinna. Jeśli używasz systemu macOS Mojave lub starszego, wybierz kolejno menu Apple  > Preferencje systemowe > iCloud, a następnie kliknij opcję Zarządzaj rodziną.

Aby przyjąć zaproszenie, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Podczas dołączania do rodziny możesz otrzymać prośbę o potwierdzenie informacji ze swojego konta oraz wybranie funkcji lub usług skonfigurowanych przez rodzinę.

Jeśli nie możesz przyjąć zaproszenia, sprawdź, czy inna osoba nie dołączyła do grupy rodzinnej albo nie udostępnia kupionej treści przy użyciu Twojego konta Apple ID. Pamiętaj, że możesz dołączyć do tylko jednej grupy rodzinnej naraz i możesz zmienić grupę tylko raz do roku.


Rozpoczęcie udostępniania

Funkcje Chmury rodzinnej zostaną skonfigurowane na urządzeniach wszystkich osób, które dołączą do grupy.

 • Możesz udostępniać spełniające kryteria zakupy ze sklepu App Store, muzykę, filmy, programy telewizyjne i książki, subskrypcję rodzinną usługi Apple Music, subskrypcję usługi Apple Arcade, subskrypcję usługi Apple News+, subskrypcje kanałów Apple TV, subskrypcję usługi Apple TV+ i pakiet dyskowy iCloud. 
 • Twoja rodzina może też udostępniać sobie albumy ze zdjęciami, kalendarz i przypomnienia. 
 • Możecie korzystać z tego samego hotspota.
 • Możecie udostępniać sobie swoje lokalizacje i znajdować zgubione urządzenia, korzystając z funkcji Lokalizacja. 
 • Jeśli masz dzieci, które nie skończyły jeszcze 13** lat, w Chmurze rodzinnej możesz zarządzać kontem dziecka, włączyć opcję Poproś o zakup lub korzystać z funkcji Czas przed ekranem. 

Dowiedz się, co możesz zrobić w Chmurze rodzinnej

Jeśli nie chcesz udostępniać rodzinie albumu zdjęć, kalendarza lub przypomnień, możesz anulować subskrypcję tych funkcji bezpośrednio na urządzeniu lub w witrynie iCloud.com.


Pomoc

Chmura rodzinna wymaga zalogowania się w usłudze iCloud przy użyciu osobistego konta Apple ID. Jeśli w Twojej rodzinie jest włączone udostępnianie zakupów, utwory muzyczne, filmy, programy TV i książki można pobierać na maksymalnie 10 urządzeń na konto, z których tylko 5 może być komputerami. Do utworzenia grupy Chmury rodzinnej lub dołączenia do niej jest wymagany system iOS 8 lub nowszy albo OS X Yosemite lub nowszy. Nie wszystkie rzeczy można udostępniać. Zawartość można ukryć przed członkami rodziny. Ukryta zawartość nie jest dostępna do pobrania. Zawartość pobrana od członków rodziny albo otrzymana przy użyciu kodów zakupowych nie jest obsługiwana przez funkcję „Poproś o zakup”.

* Akceptowane formy płatności różnią się w poszczególnych krajach i regionach.
**Ten wiek zależy od kraju i regionu.

Data publikacji: