Uzyskiwanie subskrypcji studenckiej usługi Apple Music

Studenci uniwersytetów i uczelni wyższych nadających tytuły naukowe mogą subskrybować usługę Apple Music z obniżoną opłatą miesięczną przez 48 miesięcy. Jeśli masz subskrypcję studencką usługi Apple Music, możesz również przez ograniczony czas bezpłatnie korzystać z Apple TV+.

Aby kwalifikować się do subskrypcji studenckiej usługi Apple Music, musisz studiować na studiach licencjackich, magisterskich lub uczestniczyć w innym kursie na uniwersytecie, w college’u (tylko w USA) lub na uczelni zawodowej (tylko w Kanadzie). W Japonii kryteria spełniają też gimnazja, uczelnie techniczne oraz kursy specjalne.

Uzyskaj subskrypcję studencką usługi Apple Music

Subskrypcja studencka usługi Apple Music jest dostępna tylko w określonych krajach i regionach. Dowiedz się więcej o dostępności usługi Apple Music i cenniku.

Jak uzyskać subskrypcję studencką usługi Apple Music

 1. Otwórz aplikację Apple Music lub iTunes. 
 2. Otwórz kartę Słuchaj teraz lub Dla Ciebie.
 3. Stuknij lub kliknij ofertę próbnej subskrypcji (jedna oferta na osobę lub rodzinę).
 4. Wybierz opcję Student, a następnie stuknij lub kliknij pozycję Weryfikacja uprawnień.
 5. Zostanie wyświetlona witryna internetowa UNiDAYS. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zweryfikować rejestrację. Po potwierdzeniu statusu studenta w usłudze UNiDAYS nastąpi przekierowanie z powrotem do aplikacji Apple Music lub iTunes.
 6. Zaloguj się przy użyciu identyfikatora Apple ID i hasła, których używasz do robienia zakupów. Jeśli nie masz konta Apple ID, wybierz opcję Utwórz nowy Apple ID, a następnie wykonaj podane czynności. Jeśli nie pamiętasz, czy masz konto Apple ID, możemy pomóc Ci to sprawdzić.
 7. Potwierdź informacje rozliczeniowe i dodaj akceptowaną metodę płatności.
 8. Stuknij lub kliknij opcję Dołącz.


Jak zasubskrybować usługę Apple TV+

Jeśli masz subskrypcję studencką usługi Apple Music, przez ograniczony czas możesz bezpłatnie korzystać z Apple TV+. Wystarczy otworzyć apkę Apple TV i zacząć oglądać autorskie produkcje Apple Originals. Bezpłatnym dostępem do Apple TV+ nie możesz dzielić się w ramach Chmury rodzinnej.

Usługa Apple TV+ nie jest dostępna we wszystkich krajach i regionach. W danym kraju lub regionie może być dostępna usługa Apple Music, ale bez dostępu do Apple TV+. Dowiedz się, jaka zawartość jest dostępna w danym kraju lub regionie.


Jak ponownie zweryfikować status studenta

Pod koniec każdego roku korzystania z subskrypcji studenckiej usługi Apple Music pojawi się komunikat z monitem o zweryfikowanie statusu studenta w aplikacji Apple Music lub iTunes. Weryfikacji statusu można również dokonać w każdej chwili w aplikacji Ustawienia na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch.

W aplikacji Apple Music lub aplikacji iTunes dla systemu Windows

Jeśli pojawi się monit z prośbą o weryfikację statusu studenta:

 1. Stuknij lub kliknij opcję Weryfikacja uprawnień.
 2. Stuknij lub kliknij opcję Idź do witryny.
 3. Zaloguj się na portalu swojej instytucji.
 4. Po zalogowaniu się na portalu instytucji nastąpi przekierowanie do usługi Apple Music i zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia.

W aplikacji Ustawienia na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko], a następnie stuknij opcję Subskrypcje.
 2. Stuknij opcję Subskrypcja Apple Music.
 3. Stuknij opcję Zweryfikuj status studenta. Nastąpi przekierowanie z powrotem do witryny internetowej UNiDAYS.
 4. Zastosuj się do wyświetlanych instrukcji, aby zweryfikować swoje uprawnienia. Jeśli weryfikacja przebiegnie pomyślnie, nastąpi automatyczny powrót do usługi Apple Music, a subskrypcja studencka usługi Apple Music będzie kontynuowana.

Jeśli nie masz już statusu studenta

Jeśli nie masz już statusu studenta lub wykorzystasz 48 miesięcy subskrypcji dla studentów, subskrypcja zostanie automatycznie przekształcona w indywidualną subskrypcję usługi Apple Music i utracisz bezpłatny dostęp do Apple TV+.

Jeśli po uruchomieniu usługi Apple Music pojawia się monit z prośbą o weryfikację statusu studenta, ale nie jesteś już studentem lub został wykorzystany okres 48 miesięcy subskrypcji dla studentów, stuknij lub kliknij opcję Nie jestem już studentem. Monit o zweryfikowanie statusu nie będzie już wyświetlany.

Jeśli nie potwierdzisz statusu w okresie weryfikacji, a pozostał jeszcze czas z 48 miesięcy, musisz się zarejestrować ponownie jako student.


Pomoc dotycząca konta w systemie UNiDAYS

Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej konta w systemie UNiDAYS, skontaktuj się ze wsparciem UNiDAYS.


Więcej informacji

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: