Uzyskiwanie subskrypcji studenckiej usługi Apple Music

Studenci uniwersytetów i uczelni wyższych nadających tytuły naukowe1 mogą subskrybować usługę Apple Music z obniżoną opłatą miesięczną.

 

Jeśli studiujesz na uczelni nadającej tytuły naukowe1, możesz subskrybować usługę Apple Music z obniżoną ceną subskrypcji2 nawet przez 48 miesięcy (4 lata). Okres ten nie musi być ciągły.

Uzyskaj subskrypcję studencką usługi Apple Music.

Subskrypcja studencka usługi Apple Music jest dostępna tylko w określonych krajach i regionach. Dowiedz się więcej o dostępności usługi Apple Music.

Dowiedz się więcej o usłudze Apple Music i poznaj jej cennik2.

Dowiedz się, co zrobić, jeśli jesteś już subskrybentem usługi Apple Music.


Funkcje usługi Apple Music mogą różnić się w zależności od kraju i regionu.

Informacje o weryfikacji

Gdy subskrybujesz usługę Apple Music jako student, usługa weryfikacji statusu studenta UNiDAYS pozwala potwierdzić, że studiujesz na danej uczelni nadającej tytuły naukowe1.

Okresowo za pomocą usługi UNiDAYS Twój status studenta jest ponownie weryfikowany. Jeśli w wyniku weryfikacji zostanie ustalone, że nie jesteś już studentem lub że korzystasz z subskrypcji studenckiej już od 48 miesięcy, subskrypcja automatycznie zamieni się w subskrypcję indywidualną usługi Apple Music.


Subskrybowanie usługi Apple Music

Zanim zasubskrybujesz usługę, upewnij się, że na wszystkich urządzeniach masz najnowsze oprogramowanie.

Następnie wykonaj procedurę subskrybowania usługi Apple Music jako nowy subskrybent na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touchkomputerze Mac lub PC albo urządzeniu z systemem Android.

Możesz także zmienić subskrypcję studencką na indywidualną. Dowiedz się, co zrobić, jeśli jesteś już subskrybentem usługi Apple Music.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Otwórz aplikację Muzyka. Jeśli nie widzisz komunikatu „Witamy w Apple Music”, stuknij pozycję Dla Ciebie u dołu ekranu.
 2. Jeśli subskrybujesz usługę Apple Music po raz pierwszy lub Twoja poprzednia usługa była w wersji próbnej, stuknij ofertę próbnej subskrypcji.
  Jeśli jesteś obecnie subskrybentem usługi Apple Music, stuknij opcję Zaloguj się, a następnie zmień typ subskrypcji na studencką.
 3. Wybierz opcję Student uczelni wyższej lub Student uniwersytetu.
 4. Stuknij opcję Weryfikacja uprawnień. Zostanie otwarte okno przeglądarki.
 5. Wprowadź akademicki (.edu) lub osobisty adres e-mail i wyszukaj nazwę swojej instytucji. System UNiDAYS może rejestrować Twoje uprawnienie do subskrypcji w oparciu o ten adres e-mail.
  • Jeśli masz już konto w systemie UNiDAYS, stuknij opcję „Czy potwierdzono już status studenta przy użyciu UNiDAYS?” i zaloguj się przy użyciu tego adresu e-mail, którego użyto na koncie UNiDAYS.
  • Jeśli studiujesz za granicą, najpierw stuknij opcję „Studiujesz poza granicami [nazwa kraju]?” i zmień kraj lub region.
  • Jeśli potrzebujesz pomocy, stuknij opcję Wsparcie UNiDAYS.
 6. Zaloguj się do portalu Twojej instytucji. W niektórych krajach i regionach konieczne jest uzyskanie dostępu do oferty usługi Apple Music podczas połączenia z siecią Wi-Fi instytucji lub podanie akademickiego adresu e-mail. (Dowiedz się więcej o dostępności usługi Apple Music). Po zalogowaniu się i zweryfikowaniu statusu studenta zostanie wyświetlony komunikat „Czy otworzyć tę stronę w aplikacji Muzyka?”. Stuknij opcję Otwórz, aby wrócić do aplikacji Muzyka i dokończyć proces subskrypcji.
 7. Jeśli subskrybujesz usługę Apple Music po raz pierwszy, stuknij ofertę subskrypcji próbnej. W innym przypadku stuknij opcję Rozpocznij subskrypcję studencką.
 8. W przypadku wyświetlenia monitu podaj dane logowania Apple ID. Jeśli nie masz konta Apple ID, kliknij opcję Utwórz konto.
 9. Na ekranie może zostać wyświetlony monit o potwierdzenie informacji rozliczeniowych, ale pełna opłata miesięczna nie zostanie pobrana, dopóki nie minie okres próbny. Dodaj akceptowaną metodę płatności i stuknij opcję Dołącz.
 10. Jeśli otrzymasz monit, zaakceptuj warunki korzystania z usługi.
 11. Wybierz gatunki i wykonawców, których lubisz. Możesz też obserwować, czego słuchają Twoi znajomi, i otrzymywać powiadomienia, gdy wykonawcy wydadzą nową muzykę.

Na komputerze Mac lub PC

 1. Otwórz program iTunes.
 2. W lewym górnym rogu okna wybierz pozycję Muzyka, a następnie kliknij pozycję Dla Ciebie na górze okna aplikacji iTunes.
 3. Jeśli subskrybujesz usługę Apple Music po raz pierwszy lub Twoja poprzednia usługa była w wersji próbnej, kliknij ofertę subskrypcji próbnej.
  Jeśli jesteś już subskrybentem usługi Apple Music, kliknij opcję Zaloguj się, a następnie zmień typ subskrypcji na studencką.
 4. Kliknij opcję Rozpocznij, a następnie wybierz opcję Student uczelni lub Student uniwersytetu.
 5. Kliknij opcję Weryfikacja uprawnień. Zostanie otwarte okno przeglądarki.
 6. Wprowadź akademicki (.edu) lub osobisty adres e-mail i wyszukaj nazwę swojej instytucji. System UNiDAYS może rejestrować Twoje uprawnienie do subskrypcji w oparciu o ten adres e-mail.
  • Jeśli masz już konto w systemie UNiDAYS, kliknij opcję „Czy potwierdzono już status studenta przy użyciu UNiDAYS?” i zaloguj się przy użyciu tego adresu e-mail, którego użyto na koncie UNiDAYS.
  • Jeśli studiujesz za granicą, najpierw kliknij opcję „Studiujesz poza granicami [nazwa kraju]?” i zmień kraj lub region.
  • Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij opcję Wsparcie UNiDAYS.
 7. Zaloguj się do portalu Twojej instytucji. W niektórych krajach i regionach konieczne jest uzyskanie dostępu do oferty usługi Apple Music podczas połączenia z siecią Wi-Fi instytucji lub podanie akademickiego adresu e-mail. (Dowiedz się więcej o dostępności usługi Apple Music). Po zalogowaniu się i zweryfikowaniu statusu studenta nastąpi przekierowanie z powrotem do programu iTunes, gdzie należy ukończyć proces subskrypcji.
 8. Jeśli subskrybujesz usługę Apple Music po raz pierwszy, kliknij ofertę subskrypcji próbnej, by rozpocząć subskrypcję studencką. W innym przypadku kliknij opcję Rozpocznij subskrypcję studencką.
 9. W przypadku wyświetlenia monitu podaj dane logowania Apple ID. Jeśli nie masz konta Apple ID, kliknij opcję Utwórz konto.
 10. Na ekranie może zostać wyświetlony monit o potwierdzenie informacji rozliczeniowych, ale pełna opłata miesięczna nie zostanie pobrana, dopóki nie minie okres próbny. Dodaj akceptowaną metodę płatności i kliknij opcję Dołącz.
 11. Jeśli otrzymasz monit, zaakceptuj warunki korzystania z usługi.
 12. Wybierz gatunki i wykonawców, których lubisz. Możesz też obserwować, czego słuchają Twoi znajomi, i otrzymywać powiadomienia, gdy wykonawcy wydadzą nową muzykę.

Na urządzeniu z systemem Android

 1. Pobierz aplikację Apple Music ze sklepu Google Play.
 2. Otwórz aplikację Apple Music. Jeśli nie widzisz komunikatu „Witamy w Apple Music”, stuknij pozycję Dla Ciebie u dołu ekranu.
 3. Jeśli subskrybujesz usługę Apple Music po raz pierwszy lub Twoja poprzednia usługa była w wersji próbnej, stuknij ofertę próbnej subskrypcji.
  Jeśli jesteś już subskrybentem usługi Apple Music, stuknij opcję Zaloguj się, a następnie zmień typ subskrypcji na studencką.
 4. Stuknij opcję „Czy jesteś studentem lub studentką uczelni?” lub „Czy jesteś studentem lub studentką uniwersytetu?”.
 5. Stuknij opcję Weryfikacja uprawnień. Zostanie otwarte okno przeglądarki.
 6. Wprowadź akademicki (.edu) lub osobisty adres e-mail i wyszukaj nazwę swojej instytucji. System UNiDAYS może rejestrować Twoje uprawnienie do subskrypcji w oparciu o ten adres e-mail.
  • Jeśli masz już konto w systemie UNiDAYS, stuknij opcję „Czy potwierdzono już status studenta przy użyciu UNiDAYS?” i zaloguj się przy użyciu tego adresu e-mail, którego użyto na koncie UNiDAYS.
  • Jeśli studiujesz za granicą, najpierw stuknij opcję „Studiujesz poza granicami [nazwa kraju]?” i zmień kraj lub region.
  • Jeśli potrzebujesz pomocy, stuknij opcję Wsparcie UNiDAYS.
 7. Zaloguj się do portalu Twojej instytucji. W niektórych krajach i regionach konieczne jest uzyskanie dostępu do oferty usługi Apple Music podczas połączenia z siecią Wi-Fi instytucji lub podanie akademickiego adresu e-mail. (Dowiedz się więcej o dostępności usługi Apple Music).
 8. Po zalogowaniu i weryfikacji statusu studenta nastąpi przekierowanie z przeglądarki internetowej do sklepu Google Play Store. Zamknij sklep Google Play Store i otwórz aplikację Apple Music.
 9. Jeśli subskrybujesz usługę Apple Music po raz pierwszy, stuknij ofertę subskrypcji próbnej. W innym przypadku stuknij opcję Rozpocznij subskrypcję studencką.
 10. Jeśli pojawi się monit, wprowadź swoje dane logowania do usługi UNiDAYS. Może być również konieczne wprowadzenie identyfikatora Apple ID i hasła, których używasz w sklepie iTunes Store.
 11. Na ekranie może zostać wyświetlony monit o potwierdzenie informacji rozliczeniowych, ale pełna opłata miesięczna nie zostanie pobrana, dopóki nie minie okres próbny. Dodaj akceptowaną metodę płatności i stuknij opcję Dołącz.
 12. Jeśli otrzymasz monit, zaakceptuj warunki korzystania z usługi.
 13. Wybierz gatunki i wykonawców, których lubisz. Możesz też obserwować, czego słuchają Twoi znajomi, i otrzymywać powiadomienia, gdy wykonawcy wydadzą nową muzykę.


Jeśli jesteś już subskrybentem usługi Apple Music

Jeśli masz indywidualną subskrypcję usługi Apple Music, możesz zmienić ją na subskrypcję studencką w aplikacji Muzyka lub w aplikacji iTunes na komputerze. Zmiany możesz też dokonać na urządzeniu systemem Android.

Jeśli jesteś już subskrybentem usługi Apple Music, Twoja subskrypcja studencka nie zostanie aktywowana aż do zakończenia bieżącego cyklu rozliczeniowego. Opłata za subskrypcję studencką zostanie naliczona dopiero w dniu odnowienia subskrypcji.

Jeśli pojawi się komunikat „To urządzenie jest powiązane z innym Apple ID”, dowiedz się, jak przerwać powiązanie urządzenia.

Możesz także zmienić adres e-mail używany jako identyfikator Apple ID.

Jeśli korzystasz z subskrypcji rodzinnej

Jeśli korzystasz już z subskrypcji rodzinnej usługi Apple Music, prawdopodobnie nie potrzebujesz subskrypcji studenckiej. 

Jeśli należysz do grupy Chmury rodzinnej i zmienisz subskrypcję na studencką, organizator w rodzinie zostanie obciążony opłatą zarówno za subskrypcję studencką, jak i subskrypcję rodzinną. 

Jeśli jesteś organizatorem grupy Chmury rodzinnej i zmienisz subskrypcję na studencką, pozostałe osoby w grupie utracą dostęp do usługi Apple Music. Przy następnym logowaniu w usłudze Apple Music każdy członek rodziny uzyska możliwość dołączenia jako subskrybent indywidualny. Jeśli pozostaniesz organizatorem w rodzinie, nadal będziesz płacić za zakupy osób z grupy Chmury rodzinnej w aplikacji iTunes, w tym za ich subskrypcje.

Dowiedz się, jak zarządzać subskrypcją usługi Apple Music.


Weryfikacja uprawnień

Pod koniec każdego roku korzystania z subskrypcji studenckiej usługi Apple Music weryfikujemy Twój status studenta. Swój status możesz zweryfikować na urządzeniu z systemem iOS lub urządzeniu z systemem Android.

Jeśli w aplikacji Muzyka pojawi się komunikat z monitem o zweryfikowanie statusu, wykonaj następujące czynności:

 1. Stuknij opcję Weryfikacja uprawnień.
 2. Stuknij opcję „Idź do witryny”.
 3. Zaloguj się na portalu Twojej instytucji.

Po zalogowaniu się na portalu instytucji nastąpi przekierowanie do usługi Apple Music i zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia.

Weryfikowanie w Ustawieniach na urządzeniu z systemem iOS

Status studenta można zweryfikować również w dowolnej chwili w ustawieniach urządzenia z systemem iOS:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iTunes Store i App Store.
 2. Stuknij identyfikator Apple ID i opcję Pokaż Apple ID. Może zostać wyświetlony monit o uwierzytelnienie konta Apple ID.
 3. Stuknij pozycję Subskrypcje. Jeśli masz więcej niż jedną subskrypcję, stuknij opcję Subskrypcja Apple Music.
 4. Stuknij opcję „Zweryfikuj swój status studenta”. Nastąpi przekierowanie do witryny, gdzie należy potwierdzić status studenta za pomocą systemu weryfikacji studentów UNiDAYS.
 5. Zastosuj się do wyświetlanych instrukcji, aby zweryfikować swoje uprawnienia. Jeśli weryfikacja przebiegnie pomyślnie, nastąpi automatyczny powrót do usługi Apple Music, a subskrypcja studencka usługi Apple Music będzie kontynuowana.

Jeśli nie masz już statusu studenta lub wykorzystasz 48 miesięcy subskrypcji dla studentów, subskrypcja zostanie automatycznie przekształcona w indywidualną subskrypcję usługi Apple Music. Jeśli po uruchomieniu usługi Apple Music pojawia się monit z prośbą o weryfikację statusu studenta, ale nie jesteś już studentem lub został wykorzystany okres 48 miesięcy subskrypcji dla studentów, stuknij opcję Nie jestem już studentem. Monit o zweryfikowanie statusu nie będzie już wyświetlany.

Jeśli nie potwierdzisz statusu w okresie weryfikacji, a pozostał jeszcze czas z 48 miesięcy, musisz się zarejestrować ponownie jako student.


Pomoc dotycząca konta w systemie UNiDAYS

Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej konta w systemie UNiDAYS, skontaktuj się ze wsparciem UNiDAYS.


 

1. Aby mieć uprawnienie do subskrypcji studenckiej usługi Apple Music, musisz studiować na studiach licencjackich, magisterskich lub uczestniczyć w innym kursie na uniwersytecie, w college’u (tylko w USA) lub na uczelni zawodowej (tylko w Kanadzie). W Japonii kryteria spełniają też gimnazja, uczelnie techniczne oraz kursy specjalne.

2. Cennik zależy od kraju i regionu.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: