Zarządzanie subskrypcją usługi Apple Music

Dowiedz się, jak anulować subskrypcję usługi Apple Music, zmienić typ subskrypcji, a także dołączyć do już istniejącej subskrypcji rodzinnej.

Komputer Mac, telefon iPhone i telefon z systemem Android wyświetlające, gdzie można zarządzać subskrypcją usługi Apple Music.

Subskrypcję usługi Apple Music możesz anulować lub zmienić, używając urządzenia, na którym dokonano subskrypcji — lub na innym urządzeniu, o ile zalogujesz się na nim za pomocą tego samego konta Apple ID:

Jeśli anulujesz subskrypcję usługi Apple Music, utracisz dostęp do katalogu Apple Music, wszelkiej muzyki dodanej do biblioteki oraz funkcji usługi Apple Music po zakończeniu bieżącego okresu subskrypcji.

Jeśli anulujesz subskrypcję w okresie próbnym, natychmiast utracisz dostęp do katalogu i funkcji usługi Apple Music.

Zarządzanie subskrypcją usługi Apple Music na urządzeniu Apple wygląda tak samo jak zarządzanie każdą inną subskrypcją. Dowiedz się więcej, jak wyświetlać, zmieniać i anulować subskrypcje.

Funkcje, subskrypcje i ceny usługi Apple Music mogą się różnić. Dowiedz się, jaka zawartość jest dostępna w danym kraju lub regionie.


Anulowanie lub zmienianie subskrypcji

Subskrypcję usługi Apple Music możesz anulować lub zmienić na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch, urządzeniu z systemem Android, w aplikacji iTunes na komputerze Mac lub PC albo na urządzeniu Apple TV.

Subskrypcja może się odnowić, jeśli nie anulujesz jej co najmniej 24 godziny przed datą odnowienia.

Telefon iPhone X wyświetlający ekran Subskrypcja Apple Music i okno dialogowe Potwierdź anulowanie

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Jeśli używasz telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch, na którym zrealizowano rejestrację w usłudze Apple Music, stuknij to łącze: Pokaż moją subskrypcję. Możesz też wykonać poniższe czynności:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iTunes Store i App Store.
 2. Stuknij swój identyfikator Apple ID u góry ekranu, a następnie stuknij opcję Pokaż Apple ID. Może być konieczne zalogowanie się za pomocą konta Apple ID.
 3. Przewiń do opcji Subskrypcje i stuknij ją.
 4. Stuknij swoją subskrypcję usługi Apple Music.
  Jeśli nie widzisz danej subskrypcji na liście, a Twoje konto jest obciążane opłatami, upewnij się, że logujesz się przy użyciu konta Apple ID, za pomocą którego pierwotnie subskrybowano usługę Apple Music i którego używasz z usługą Apple Music na urządzeniu. Dowiedz się, co zrobić, jeśli nadal nie możesz wyświetlić swojej subskrypcji.
 5. Zmodyfikuj ustawienia subskrypcji przy użyciu dostępnych opcji.
  Zmiana: możesz zmienić subskrypcję na subskrypcję indywidualną rozliczaną miesięcznie lub rocznie, na subskrypcję rodzinną (a następnie zaprosić rodzinę) lub na subskrypcję studencką (i zweryfikować swoje uprawnienia).
  Anulowanie: stuknij opcję Anuluj subskrypcję, a następnie stuknij opcję Potwierdź. Subskrypcja zostanie anulowana po zakończeniu bieżącego okresu rozliczeniowego.*

Telefon z systemem Android wyświetlający opcje zarządzania subskrypcją

Na urządzeniu z systemem Android

Na urządzeniu z systemem Android lub Chromebook oprócz zmiany lub anulowania subskrypcji możesz też zmienić metodę płatności lub zrealizować karty upominkowe na swoim koncie.

Jeśli nie masz już urządzenia z systemem Android, na którym zrealizowano rejestrację do usługi Apple Music, najpierw pobierz aplikację Apple Music na nowym urządzeniu z systemem Android lub użyj innego urządzenia, aby zarządzać subskrypcją.

 1. W aplikacji Apple Music na urządzeniu z systemem Android stuknij przycisk menu przycisk Sortuj opcje
 2. Stuknij opcję Konto. Jeśli nie widzisz opcji Konto, stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Zaloguj się, zaloguj się za pomocą identyfikatora Apple ID, stuknij przycisk Wstecz przycisk Nawigacja do góry i ponownie stuknij przycisk menu przycisk Sortuj opcje.
 3. Stuknij opcję Zarządzaj subskrypcją.
 4. Zmodyfikuj ustawienia subskrypcji przy użyciu dostępnych opcji.
  Zmiana: możesz zmienić subskrypcję na subskrypcję indywidualną rozliczaną miesięcznie lub rocznie, na subskrypcję rodzinną (a następnie zaprosić rodzinę) lub na subskrypcję studencką (i zweryfikować swoje uprawnienia).
  Anulowanie: stuknij opcję Anuluj subskrypcję, a następnie stuknij opcję Potwierdź. Subskrypcja zostanie anulowana po zakończeniu bieżącego okresu rozliczeniowego*.

Na komputerze Mac lub PC

Jeśli używasz komputera Mac lub PC, na którym zrealizowano rejestrację w usłudze Apple Music, kliknij to łącze: Pokaż moją subskrypcję. Możesz też wykonać poniższe czynności:

 1. Otwórz aplikację iTunes.
 2. Z paska menu u góry ekranu komputera lub u góry okna aplikacji iTunes wybierz kolejno opcje Konto > Pokaż moje konto. Może być konieczne zalogowanie się za pomocą konta Apple ID.
 3. Na stronie Informacje o koncie przewiń do sekcji Ustawienia. Na prawo od opcji Subskrypcje kliknij opcję Zarządzaj.
 4. Na prawo od swojej subskrypcji usługi Apple Music kliknij opcję Edycja.
  Jeśli nie widzisz danej subskrypcji na liście, a Twoje konto jest obciążane opłatami, upewnij się, że logujesz się przy użyciu konta Apple ID, za pomocą którego pierwotnie subskrybowano usługę Apple Music i którego używasz z usługą Apple Music na urządzeniu. Dowiedz się, co zrobić, jeśli nadal nie możesz wyświetlić swojej subskrypcji.
 5. Zmodyfikuj ustawienia subskrypcji przy użyciu dostępnych opcji.
  Zmiana: możesz zmienić subskrypcję na subskrypcję indywidualną rozliczaną miesięcznie lub rocznie, na subskrypcję rodzinną (a następnie zaprosić rodzinę) lub na subskrypcję studencką (i zweryfikować swoje uprawnienia).
  Anulowanie: kliknij opcję Anuluj subskrypcję, a następnie opcję Potwierdź. Subskrypcja zastanie anulowana po zakończeniu bieżącego okresu rozliczeniowego*.

Komputer z otwartą aplikacją iTunes wyświetlający ekran Subskrypcja Apple Music i okno dialogowe Potwierdź anulowanie

Na urządzeniu Apple TV

 1. Otwórz aplikację Ustawienia, a następnie wybierz opcję Konta.
 2. W obszarze Subskrypcje wybierz opcję Zarządzaj subskrypcjami.
 3. Wybierz swoją subskrypcję usługi Apple Music.
  Jeśli nie widzisz danej subskrypcji na liście, a Twoje konto jest obciążane opłatami, upewnij się, że logujesz się przy użyciu konta Apple ID, za pomocą którego pierwotnie subskrybowano usługę Apple Music i którego używasz z usługą Apple Music na urządzeniu. Dowiedz się, co zrobić, jeśli nadal nie możesz wyświetlić swojej subskrypcji.
 4. Zmodyfikuj ustawienia subskrypcji przy użyciu dostępnych opcji.
  Zmiana: możesz zmienić subskrypcję na subskrypcję indywidualną rozliczaną miesięcznie lub rocznie albo na subskrypcję rodzinną (a następnie zaprosić rodzinę). Aby zmienić subskrypcję na studencką, użyj innego urządzenia.
  Anulowanie: kliknij opcję Anuluj subskrypcję. Subskrypcja zastanie anulowana po zakończeniu bieżącego okresu rozliczeniowego*.

Telewizor z otwartym ekranem Subskrypcja Apple Music i i zaznaczonym przyciskiem Anuluj subskrypcję

Usługa Apple Music nie jest dostępna na urządzeniu Apple TV (2. generacji) ani Apple TV (3. generacji).


Dołączanie do istniejącej subskrypcji rodzinnej

Jeśli należysz już do grupy Chmury rodzinnej, która ma rodzinną subskrypcję usługi Apple Music, nie musisz nic robić, aby z niej korzystać.

Jeśli masz indywidualną subskrypcję usługi Apple Music i chcesz dołączyć do istniejącej subskrypcji rodzinnej, do której jeszcze nie należysz, wykonaj następujące czynności:

 1. Poproś organizatora w rodzinie, by zaprosił Cię do grupy rodzinnej.
 2. Zaakceptuj zaproszenie, aby dołączyć do grupy.
 3. Po zaakceptowaniu zaproszenia otwórz aplikację Apple Music i upewnij się, że jesteś częścią grupy. Wykonaj czynności zarządzania subskrypcją na danym urządzeniu i upewnij się, że masz subskrypcję rodzinną.

Jeśli dołączysz do subskrypcji rodzinnej, Twoja subskrypcja indywidualna lub studencka zostanie anulowana wraz z końcem kolejnego okresu rozliczeniowego. Jeśli chcesz opuścić rodzinę i ponownie uruchomić subskrypcję indywidualną lub studencką, możesz ją przywrócić.


Jeśli nadal nie możesz wyświetlić subskrypcji

 • Upewnij się, że masz aktualne oprogramowanie na urządzeniu lub uaktualnij aplikację Apple Music dla systemu Android do najnowszej wersji.
 • Możliwe, że podczas tworzenia subskrypcji zalogowano się przy użyciu innego konta Apple ID. Zaloguj się przy użyciu tego konta Apple ID, aby sprawdzić, czy Twoje subskrypcje obciążają je opłatami. Jeśli jest włączone uwierzytelnianie dwupoziomowe, może wyświetlić się monit o wprowadzenie hasła. Jeśli nie pamiętasz hasła do konta Apple ID, możemy Ci pomóc.
 • Jeśli nie jesteś organizatorem w rodzinie, możesz opuścić subskrypcję rodzinną, jednak organizator w rodzinie będzie nadal obciążany za subskrypcję rodzinną, dopóki jej nie anuluje.
 • Jeśli rejestracja w usłudze Apple Music odbyła się za pośrednictwem operatora sieci komórkowej, skontaktuj się z nim w celu anulowania.
 • Jeśli dotarła do Ciebie wiadomość e-mail na temat subskrypcji lub obciążenia w usłudze Apple Music i nie masz pewności, czy jest prawdziwa, sprawdź, czy jest to prawdziwa wiadomość e-mail od Apple.
 • Jeśli nadal nie możesz wyświetlać swojej subskrypcji lub nią zarządzać, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.


Więcej informacji

* Anulowanie subskrypcji w okresie próbnym spowoduje natychmiastową utratę dostępu do katalogu i funkcji usługi Apple Music.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: