Zarządzanie subskrypcją Apple Music na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch, komputerze Mac lub PC oraz urządzeniu Apple TV

Dowiedz się, jak anulować subskrypcję, zmienić subskrypcję na indywidualną miesięczną, indywidualną roczną, rodzinną lub studencką, a także dołączyć do już istniejącej subskrypcji rodzinnej.

Subskrypcja Apple Music umożliwia dostęp do pełnego katalogu utworów, playlist, teledysków i innych treści. Ze swojej biblioteki możesz korzystać na wszystkich swoich urządzeniach, jeśli zalogujesz się na nich przy użyciu tego samego konta Apple ID i włączysz bibliotekę muzyczną iCloud.

Ten artykuł dotyczy urządzeń Apple. Dowiedz się, jak zarządzać subskrypcją usługi Apple Music na telefonie z systemem Android.

Funkcje usługi Apple Music mogą różnić się w zależności od kraju i regionu.

Anulowanie subskrypcji

Subskrypcję Apple Music możesz anulować na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touchkomputerze Mac lub PC oraz urządzeniu Apple TV

Jeśli anulujesz subskrypcję w okresie próbnym, zachowasz dostęp do całego katalogu Apple Music do dnia, od którego opłaty byłyby naliczane w pełnej kwocie.

Subskrypcja może odnowić się, jeśli nie anulujesz jej co najmniej 24 godziny przed datą odnowienia.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Aby wyświetlić subskrypcję, stuknij to łącze: Pokaż moje subskrypcje. Możesz też wykonać poniższe czynności:

 1. Otwórz aplikację Muzyka i stuknij opcję Dla Ciebie. 
 2. Stuknij w prawym górnym rogu ikonę profilu okrąg z różową sylwetką na białym tle lub swoje zdjęcie.
 3. Przewiń w dół swojej strony profilowej i stuknij opcję Pokaż konto. Jeśli nie masz jeszcze skonfigurowanego profilu w usłudze Apple Music, przejdź do kroku 4.
 4. Stuknij opcję Pokaż Apple ID. Może zostać wyświetlony monit o uwierzytelnienie konta Apple ID.
 5. Przewiń do pozycji Subskrypcje i stuknij ją, a następnie stuknij opcję Apple Music. Jeśli nie masz jeszcze żadnych innych subskrypcji, przejdziesz bezpośrednio do subskrypcji Apple Music.
 6. Stuknij opcję Anuluj subskrypcję, a następnie stuknij opcję Potwierdź. Jeśli anulujesz subskrypcję, zostanie ona wyłączona po zakończeniu bieżącego okresu rozliczeniowego.

Subskrypcje dostępne w ramach pakietów operatorów są zarządzane przez operatora. Aby anulować taką subskrypcję, skontaktuj się ze swoim operatorem.

Na komputerze Mac lub PC

Aby wyświetlić subskrypcję, stuknij to łącze: Pokaż moje subskrypcje. Możesz też wykonać poniższe czynności:

 1. Otwórz program iTunes. Jeśli nie jesteś zalogowany(-a), zaloguj się za pomocą konta Apple ID.
 2. Z paska menu u góry ekranu komputera lub u góry okna programu iTunes wybierz kolejno opcje Konto > Pokaż moje konto.
 3. Uwierzytelnij konto Apple ID, a następnie kliknij opcję Pokaż konto.
 4. Na stronie Informacje o koncie przewiń do sekcji Ustawienia. 
 5. Kliknij opcję Zarządzaj po prawej stronie obszaru Subskrypcje, a następnie kliknij opcję Apple Music. Jeśli nie masz jeszcze żadnych innych subskrypcji, przejdziesz bezpośrednio do subskrypcji Apple Music.
 6. Kliknij opcję Anuluj subskrypcję, a następnie opcję Potwierdź. Jeśli anulujesz subskrypcję, zostanie ona wyłączona po zakończeniu bieżącego okresu rozliczeniowego.

 

Na urządzeniu Apple TV

Swoją subskrypcję możesz anulować na urządzeniu Apple TV 4K lub Apple TV (4. generacji). Urządzenie Apple TV (3. generacji) lub starsze nie jest zgodne z usługą Apple Music.

 1. Otwórz aplikację Ustawienia, a następnie wybierz opcję Konta.
 2. W obszarze Subskrypcje wybierz opcję Zarządzaj subskrypcjami. Może pojawić się prośba o zalogowanie.
 3. Wybierz pozycję Apple Music, a następnie opcję Anuluj subskrypcję. Jeśli anulujesz subskrypcję, zostanie ona wyłączona po zakończeniu bieżącego okresu rozliczeniowego.

Zmiana subskrypcji

Typ subskrypcji możesz zmienić w każdej chwili. Wszystkie subskrypcje zapewniają dostęp do całego katalogu usługi Apple Music — występują jednak pewne różnice:

 • Miesięczna subskrypcja indywidualna jest opłacana co miesiąc. Subskrypcja roczna pozwala korzystać z usługi Apple Music przez 12 miesięcy w cenie za 10 miesięcy.
 • W przypadku subskrypcji rodzinnej z usługi Apple Music może korzystać nawet sześć osób, z których każda będzie mieć własną bibliotekę. Dowiedz się więcej o dołączaniu do subskrypcji rodzinnej. Możesz również dołączyć do istniejącej subskrypcji rodzinnej.
 • Dzięki subskrypcji studenckiej osoby studiujące na uniwersytecie lub uczelni wyższej przyznającej tytuły naukowe w wybranych krajach i regionach mogą używać usługi Apple Music z obniżoną ceną subskrypcji przez nawet 48 miesięcy (4 lata). Dowiedz się więcej na temat subskrybowania usługi jako student.

Aby zmienić bieżący typ subskrypcji na miesięczną subskrypcję indywidualną, roczną subskrypcję indywidualną, subskrypcję rodzinną lub subskrypcję studencką, wykonaj następujące czynności na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch, komputerze Mac lub PC albo urządzeniu Apple TV.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Aby wyświetlić subskrypcję, stuknij to łącze: Pokaż moje subskrypcje. Możesz też wykonać poniższe czynności:

 1. Otwórz aplikację Muzyka i stuknij opcję Dla Ciebie.
 2. Stuknij w prawym górnym rogu ikonę profilu okrąg z różową sylwetką na białym tle lub swoje zdjęcie.
 3. Przewiń w dół swojej strony profilowej i stuknij opcję Pokaż konto. Jeśli nie masz jeszcze skonfigurowanego profilu w usłudze Apple Music, przejdź do kroku 4.
 4. Stuknij opcję Pokaż Apple ID. Może zostać wyświetlony monit o uwierzytelnienie konta Apple ID.
 5. Przewiń do pozycji Subskrypcje i stuknij ją, a następnie stuknij opcję Apple Music, aby wyświetlić dostępne opcje. Jeśli nie masz jeszcze żadnych innych subskrypcji, przejdziesz bezpośrednio do subskrypcji Apple Music.
 6. W obszarze Opcje wybierz odpowiedni typ subskrypcji.
  Aby zmienić subskrypcję na roczną subskrypcję indywidualną, stuknij opcję Indywidualna (1 rok). Potwierdź wybór i stuknij przycisk Wstecz.
  Aby zmienić subskrypcję na rodzinną, stuknij opcję Rodzinna (1 miesiąc). Potwierdź wybór i stuknij przycisk Wstecz.
  Aby zmienić subskrypcję na studencką, stuknij opcję Studencka (1 miesiąc). Zostanie otwarte nowe okno. Stuknij opcję Weryfikacja uprawnień, a następnie wykonaj wymagane czynności, aby potwierdzić swój status studenta.

Na komputerze Mac lub PC

Aby wyświetlić subskrypcję, kliknij to łącze: Pokaż moje subskrypcje. Możesz też wykonać poniższe czynności:

 1. Otwórz program iTunes. Jeśli nie jesteś zalogowany(-a), zaloguj się za pomocą identyfikatora Apple ID.
 2. Z paska menu u góry ekranu komputera lub u góry okna aplikacji iTunes wybierz kolejno opcje Konto > Pokaż moje konto.
 3. Uwierzytelnij konto Apple ID, a następnie kliknij opcję Pokaż konto.
 4. Na stronie Informacje o koncie przewiń do sekcji Ustawienia.
 5. Kliknij opcję Zarządzaj po prawej stronie obszaru Subskrypcje, a następnie kliknij opcję Apple Music, aby zobaczyć dostępne opcje. Jeśli nie masz jeszcze żadnych innych subskrypcji, przejdziesz bezpośrednio do subskrypcji Apple Music.
 6. Po prawej stronie obszaru Opcje wybierz odpowiedni typ subskrypcji:
  Aby zmienić subskrypcję na roczną subskrypcję indywidualną, kliknij opcję Indywidualna (1 rok). Następnie potwierdź wybór.
  Aby zmienić subskrypcję na rodzinną, kliknij opcję Rodzinna (1 miesiąc). Następnie potwierdź wybór.
  Aby zmienić subskrypcję na studencką, kliknij opcję Studencka (1 miesiąc) Wymagana weryfikacja. Zostanie otwarte nowe okno. Stuknij opcję Weryfikacja uprawnień, a następnie wykonaj wymagane czynności, aby potwierdzić swój status studenta.
 7. Kliknij przycisk Gotowe.

Na urządzeniu Apple TV

Swoją subskrypcję możesz zmienić na urządzeniu Apple TV 4K lub Apple TV (4. generacji). Urządzenie Apple TV (3. generacji) lub starsze nie jest zgodne z usługą Apple Music.

 1. Otwórz aplikację Ustawienia, a następnie wybierz opcję Konta. 
 2. W obszarze Subskrypcje wybierz opcję Zarządzaj subskrypcjami. Może pojawić się prośba o zalogowanie.
 3. Wybierz subskrypcję Apple Music z listy aktywnych subskrypcji, a następnie wybierz żądany typ subskrypcji. Aby zmienić subskrypcję na studencką, użyj urządzenia z systemem iOS lub komputera.

Dołączanie do istniejącej subskrypcji rodzinnej

Jeśli należysz już do grupy Chmury rodzinnej, która ma rodzinną subskrypcję usługi Apple Music, nie musisz robić nic więcej, aby z niej korzystać.

Jeśli masz indywidualną subskrypcję usługi Apple Music i chcesz dołączyć do istniejącej subskrypcji rodzinnej, do której jeszcze nie należysz, wykonaj następujące czynności:

 1. Poproś organizatora w rodzinie, aby zaprosił Cię do grupy rodzinnej.
 2. Zaakceptuj zaproszenie, aby dołączyć do grupy.
 3. Po zaakceptowaniu zaproszenia otwórz aplikację Apple Music i sprawdź, czy na pewno należysz do grupy: stuknij opcję Dla Ciebie, a następnie ikonę profilu ikona profilu Apple Music lub swoje zdjęcie. W części „Znajdź więcej wykonawców i partnerów” poszukaj opcji Zarządzanie subskrypcją rodzinną.

Jeśli dołączysz do subskrypcji rodzinnej, Twoja indywidualna subskrypcja zostanie anulowana wraz z końcem kolejnego okresu rozliczeniowego. Jeśli chcesz wznowić swoją subskrypcję indywidualną, możesz ją przywrócić.

Dodatkowa pomoc

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: