Jeśli komputer Mac nie przechodzi w tryb uśpienia lub nie wybudza się zgodnie z oczekiwaniami

Działanie usypiania i wybudzania komputera Mac zależy od jego ustawień oraz aktywności aplikacji, sieci i podłączonych urządzeń.

Jeśli Mac niespodziewanie przechodzi w tryb uśpienia

Upewnij się, że odpowiednio skonfigurowano ustawienia Oszczędzanie energii: wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Oszczędzanie energii. Dostosuj dowolne z poniższych ustawień, aby zdefiniować, kiedy komputer Mac ma przechodzić w tryb uśpienia. Niektóre ustawienia mogą być niedostępne. Zależy to od modelu komputera Mac.

 • Usypiaj monitor
 • Usypiaj komputer
 • Harmonogram
 • Wyłącz monitor po

Upewnij się, że nie wprowadzasz przypadkowo komputera Mac w tryb uśpienia:

 • Naciśnięcie przycisku zasilania może spowodować wprowadzenie komputera Mac w tryb uśpienia.
 • Zależnie od ustawień widoku Mission Control komputer Mac może przejść w tryb uśpienia, gdy umieścisz wskaźnik myszy w aktywnym narożniku. Wybierz kolejno opcje menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Mission Control. Kliknij przycisk Aktywne narożniki, a następnie sprawdź, czy w którymś z narożników ustawiono opcję „Uśpij monitor”.
 • Używanie magnesów w pobliżu notebooka Mac może spowodować wprowadzenie komputera Mac w tryb uśpienia.

Jeśli komputer Mac nie przechodzi w tryb uśpienia, kiedy powinien

Sprawdź ustawienia na ekranie Oszczędzanie energii zgodnie z opisem powyżej. Pamiętaj, że komputer Mac nie przechodzi automatycznie w tryb uśpienia, dopóki jest aktywny:

 • Aktywności sieciowe prowadzące do wybudzenia komputera Mac mogą również zapobiec jego przejściu w tryb uśpienia.
 • Aplikacje i inne procesy działające na komputerze Mac także mogą wymuszać jego pozostawanie w trybie aktywności. W okienku Oszczędzanie energii w Monitorze aktywności poszukaj aplikacji, które wymagają, aby komputer Mac pozostawał aktywny. Jeśli w kolumnie Zapobieganie uśpieniu przy danej aplikacji widnieje słowo „Tak”, komputer Mac nie przejdzie automatycznie w tryb uśpienia, gdy ta aplikacja jest uruchomiona. Inne aplikacje zapobiegają uśpieniu tylko w czasie wykonywania pewnych operacji, na przykład podczas odtwarzania muzyki lub wideo, drukowania czy pobierania plików.

Jeśli uruchomiono notebooka Mac za pomocą funkcji odzyskiwania systemu macOS, automatyczne przechodzenie w tryb uśpienia jest wyłączone, dopóki komputer Mac jest zasilany z gniazdka elektrycznego.

Jeśli komputer Mac niespodziewanie się wybudza

Komputer Mac może zostać wybudzony w związku z następującymi działaniami:

 • Niektóre aktywności sieciowe np. związane z udostępnianiem muzyki, zdjęć, drukarek lub plików.
 • Rozszerzone powiadomienia aplikacji FaceTime i Wiadomości oraz innych aplikacji i usług.
 • Aktywność urządzeń Bluetooth połączonych z komputerem Mac. Aby zapobiec wybudzaniu komputera Mac przez urządzenia Bluetooth, wybierz kolejno opcje menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Bluetooth. Kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie usuń zaznaczenie opcji „Pozwalaj urządzeniom Bluetooth budzić komputer”.

Niektóre notebooki Mac uruchamiają się w momencie otwarcia ich pokrywy lub podłączenia ich do zasilania.

Jeśli komputer Mac nie wybudza się, kiedy powinien

Komputer Mac może zatrzymać się na kilka sekund przed wybudzeniem. Jeśli komputer w ogóle nie jest wybudzany, sprawdź, czy nie występują następujące sytuacje:

 • Jasność ekranu może być obniżona.
 • Jeśli korzystasz z wyświetlacza zewnętrznego, może on być wyłączony. 
 • Komputer Mac mógł przejść w tryb bezpiecznego snu. Aby wybudzić go z bezpiecznego snu, naciśnij przycisk zasilania.
 • Sprawdź, czy wskaźnik stanu uśpienia jest włączony (jeśli istnieje). Upewnij się, że komputer Mac nie jest wyłączony.

Jeśli poprzednie kroki nie działają

Aby zidentyfikować lub rozwiązać ten problem, możesz spróbować wykonać następujące kroki: 

 • Zresetuj kontroler SMC.
 • Zresetuj pamięć NVRAM.
 • Odłącz urządzenia zewnętrzne oprócz klawiatury i myszy Apple oraz wyświetlacza. Jeśli rozwiąże to problem, stopniowo ponownie podłączaj urządzenia i przeprowadzaj test po podłączeniu każdego z nich — w ten sposób znajdziesz urządzenie zakłócające działanie trybu uśpienia. Następnie zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z urządzeniem lub skontaktuj się z jego producentem.
 • Uruchom komputer w trybie bezpiecznym, aby sprawdzić, czy problem dotyczy elementów startowych zainstalowanych przez firmy inne niż Apple, elementów logowania lub rozszerzeń jądra. 
 • Spróbuj ustalić przyczynę problemu za pomocą innego konta użytkownika

Jeśli nadal widzisz komunikat o błędzie, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Funkcja FaceTime nie jest dostępna we wszystkich krajach i regionach.

Data publikacji: